487 Een gepast geestelijk leven moet altijd in stand worden gehouden

487 Een gepast geestelijk leven moet altijd in stand worden gehouden

1 Aangaande Gods werk, ongeacht wat Hij doet of wat er verandert, moeten mensen op zijn minst een normaal geestelijk leven blijven leiden. Misschien ben je niet laks geweest in deze huidige fase van je geestelijk leven, maar heb je nog steeds niet veel gewonnen; heb je niet veel geoogst. Onder dit soort omstandigheden moet je nog steeds de regels volgen. Je moet je aan deze regels houden, zodat je geen verliezen in je leven lijdt en zodat je voldoet aan Gods wil. Als je geestelijk leven niet normaal is, kun je Gods huidige werk niet begrijpen. Je voelt altijd dat het volledig onverenigbaar is met je eigen ideeën, en je bent weliswaar bereid om Hem te volgen, maar je hebt geen innerlijke drijfveer.

2 Dus ongeacht wat God op dit moment doet moeten mensen samenwerken. Als mensen niet samenwerken, kan de Heilige Geest Zijn werk niet doen en als mensen geen hart hebben om samen te werken, is het voor hen nauwelijks mogelijk om het werk van de Heilige Geest te verkrijgen. Als je het werk van de Heilige Geest in je wilt hebben en Gods goedkeuring wilt krijgen, moet je je oorspronkelijke toewijding aan God behouden. Nu is het niet nodig dat je een dieper inzicht, een meer hoogstaande theorie of meer van die dingen hebt – alles wat nodig is, is dat je Gods woord op het oorspronkelijke fundament handhaaft. Als mensen niet met God samenwerken en niet dieper proberen binnen te gaan, zal God wegnemen wat ze eens hadden.

3 Van binnen zijn mensen gemakshalve altijd hebzuchtig en genieten ze liever van wat reeds beschikbaar is. Ze willen Gods beloften verkrijgen zonder ook maar iets te betalen. Dit zijn de extravagante gedachten binnen de mensheid. Het leven zelf verkrijgen zonder een prijs te betalen – wat is er ooit zo gemakkelijk geweest? Wanneer iemand in God gelooft en ernaar streeft om het leven binnen te gaan en een verandering in zijn gezindheid zoekt, moeten ze een prijs betalen en een staat bereiken waarin ze God altijd zullen volgen, ongeacht wat Hij doet. Dit is iets wat mensen moeten doen. Zelfs als je dit allemaal als regel navolgt, moet je je eraan houden, en hoe groot de beproevingen ook zijn, je kunt je normale relatie met God niet loslaten. Je zou in staat moeten zijn om te kunnen bidden, je kerkleven in stand te houden en bij broeders en zusters te blijven. Wanneer God je beproeft, moet je nog steeds de waarheid zoeken. Dit is de minimale vereiste voor een geestelijk leven.

Naar ‘Je moet je toewijding aan God in stand houden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

487 Een gepast geestelijk leven moet altijd in stand worden gehouden