782 Het doel achter Gods incarnatie tijdens de laatste dagen

782 Het doel achter Gods incarnatie tijdens de laatste dagen

I

God werd vlees in de laatste dagen

om het werk te doen dat Hij moest doen,

om Zijn bediening van woorden uit te voeren.

Hij werkt persoonlijk onder de mens, met het doel om alle mensen

die naar Zijn hart zijn, te vervolmaken.

God is geïncarneerd om de mens te overwinnen

en om hen te vervolmaken van wie Hij houdt.

Met Zijn eigen ogen wil Hij zien wie Hij vervolmaakt.

Hij wil het zien voor Zichzelf,

wie Hij vervolmaakt, geeft getuigenis voor Hem.

II

Van de schepping tot nu, is het alleen tijdens de laatste dagen

dat God incarneert om op zo'n grote schaal te werken.

Hij verdraagt wat de mens niet kan verdragen,

en toch wordt Zijn werk nooit uitgesteld,

hoewel Hij nederig een gewone mens werd.

God is geïncarneerd om de mens te overwinnen

en om hen te vervolmaken van wie Hij houdt.

Met Zijn eigen ogen wil Hij zien wie Hij vervolmaakt.

Hij wil het zien voor Zichzelf,

wie Hij vervolmaakt geeft getuigenis voor Hem.

III

Hoewel de grote God een mens werd, is Zijn plan nooit verward.

Hij doet het werk volgens Zijn eigen plan.

De vervolmaakten zijn er niet één of twee,

maar deze groep van mensen is klein.

Ze komen uit verschillende landen van de wereld.

God is geïncarneerd om de mens te overwinnen

en om hen te vervolmaken van wie Hij houdt.

Met Zijn eigen ogen wil Hij zien wie Hij vervolmaakt.

Hij wil het zien voor Zichzelf,

wie Hij vervolmaakt geeft getuigenis voor Hem.

IV

Het doel van zoveel werk doen, is om deze groep te verkrijgen,

en de getuigenis die zij voor Hem geven.

Het doel van zoveel werk doen,

is om hen te vervolmaken en glorie te verkrijgen

om klaar te zijn met deze paar mensen.

God is geïncarneerd om de mens te overwinnen

en om hen te vervolmaken van wie Hij houdt.

Met Zijn eigen ogen wil Hij zien wie Hij vervolmaakt.

Hij wil het zien voor Zichzelf,

wie Hij vervolmaakt geeft getuigenis voor Hem.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

782 Het doel achter Gods incarnatie tijdens de laatste dagen