49 Het doel van Gods managementwerk

49 Het doel van Gods managementwerk

I

God heeft een 6000-jarig managementplan,

verdeeld in drie fases, of drie tijdperken.

Eerst het Tijdperk van de Wet, dan het Tijdperk van Genade,

en als laatste het Tijdperk van het Koninkrijk.

Hoewel Gods werk in elke fase verschilt,

komt het overeen met wat de mens nodig heeft, of om nog preciezer te zijn,

het komt overeen met de listen die Satan gebruikt om Hem te bestrijden.

Het doel van Gods werk is het verslaan van Satan,

om Gods wijsheid en almacht te tonen, en om al Satans listen bloot te leggen,

en zo de mensheid te redden uit zijn macht.

en zo de mensheid te redden uit zijn macht.

II

Het is om Gods wijsheid en almacht te laten zien,

en Satans vreselijke verdorvenheid te onthullen,

om geschapen wezens te leren goed van kwaad te onderscheiden,

en om te weten dat de heerser van alle dingen God Zelf is,

om duidelijk te zien dat Satan de vijand van de mens is,

dat hij de kwade is, een verworpene,

zodat de mens goed van kwaad kan onderscheiden,

waarheid van leugens, heiligheid van vuil, en groots van laag.

Het doel van Gods werk is het verslaan van Satan,

om Gods wijsheid en almacht te tonen, en om al Satans listen bloot te leggen,

en zo de mensheid te redden uit zijn macht.

en zo de mensheid te redden uit zijn macht.

III

Zorg dat de onwetende mensheid getuigenis geeft voor Hem:

het is niet God wie verderf naar de mens bracht,

en alleen God Zelf, Heer van de schepping,

kan de mens genot en verlossing schenken.

en om te weten dat de heerser van alle dingen God Zelf is,

dat Satan slechts een creatie van Hem is,

die later besloot zich tegen Hem te keren.

IV

Gods 6000-jarige plan is verdeeld in drie fases,

zodat het volgende kan worden bereikt:

om Zijn schepsels Zijn getuigen te laten zijn,

om Zijn wil te kennen, en te zien dat Hij de waarheid is.

Het doel van Gods werk is het verslaan van Satan,

om Gods wijsheid en almacht te tonen, en om al Satans listen bloot te leggen,

en zo de mensheid te redden uit zijn macht,

en zo de mensheid te redden uit zijn macht.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

49 Het doel van Gods managementwerk