De ware motieven achter de laster en veroordeling van De Kerk van Almachtige God door de CCP

Zheng Weiguo (Minister van een gemeentelijk departement van de centrale afdeling voor het eenheidsfront van de partij): We moeten het weer over jullie geloof hebben. Weet je zeker dat je weet wie in werkelijkheid De Kerk van Almachtige God heeft gesticht? Ik werk al lange tijd voor het Verenigd Front en heb decennialang religies bestudeerd. Uiteraard ben ik goed op de hoogte van veel religies. Al meer dan twintig jaar bestuderen we De Kerk van Almachtige God. Volgens de propagandamaterialen van de overheid werd De Kerk van Almachtige God gesticht door iemand genaamd Zhao in het noordoosten van China. Hij leidt De Kerk van Almachtige God. Deze man is de hogepriester van de kerk. De Kerk van Almachtige God beweert dat hij door de Heilige Geest wordt gebruikt. Ze luisteren naar de preken van deze man die door de Heilige Geest wordt gebruikt, en ze luisteren ook naar hem in de administratieve zaken van de kerk. Hoewel jullie het woord van Almachtige God lezen, bidden in Zijn naam en nadenken over ‘Het Woord verschijnt in het vlees’, uitgedrukt door Almachtige God als de kerkelijke leer, en het woord van Almachtige God communiceren, is hij degene die het laatste woord heeft in De Kerk van Almachtige God. We zijn er zeker van dat deze persoon De Kerk van Almachtige God gesticht heeft. De religieuze gemeenschap en de CCP zeggen dat het een menselijke organisatie is. Ik denk dat ze gelijk hebben. Begrijpen jullie dit?

Zheng Yi (Christen): Pa, de CCP heeft lange tijd De Kerk van Almachtige God bestudeerd. Is dit het resultaat van die studie? Vertel me dan eens wie het christendom en het katholicisme gesticht hebben? Kunnen het Petrus of Paulus zijn die de oprichters waren? Wie heeft het jodendom gesticht? Zou dat Mozes kunnen zijn? Is dit niet een beetje belachelijk? Pa, jullie atheïsten erkennen het bestaan van God niet, om het maar niet over de incarnatie van God te hebben. Ongeacht hoeveel waarheid de geïncarneerde Christus heeft uitgedrukt en hoeveel werk Hij heeft volbracht, of hoeveel redding Hij de mensheid heeft gebracht, jullie proberen Hem te verloochenen, te verdoezelen en te veroordelen. Pa, denkt u dat het christendom of misschien het katholicisme door de mens is gesticht? Zijn dit menselijke organisaties? Dit is uw grootste absurditeit tot nu toe. Als de Heer Jezus niet verschenen was, zou niemand in de Heer geloofd hebben of Hem gevolgd zijn; er zou geen christendom zijn. Is dat niet de waarheid? Hoe hadden de apostels ooit zelf een kerk kunnen stichten? Pa, kunt u gebaseerd op de acceptatie van mensen dat Petrus, Johannes en de andere apostels onze herders zijn, zeggen dat de apostels het christendom gesticht hebben en het een menselijke organisatie is? De verschijning en het werk van Almachtige God hebben geleid tot De Kerk van Almachtige God. Mensen hoorden de stem van God in de vele waarheden uitgedrukt door Almachtige God en keerden terug naar God en vormden de kerk. Na Zijn verschijning getuigde Almachtige God van de man die werd gebruikt door de Heilige Geest, de leider van De Kerk van Almachtige God. Wat Mozes was in het Tijdperk van de Wet en de apostels waren in het Tijdperk van Genade, zo is hij de man gebruikt door God om zijn plicht te doen, het uitverkoren volk van God water te geven, te hoeden en te leiden. Pa, uw Communistische Partij ontkent het werk van God en alle waarheden uitgedrukt door God. Ze ontkent zelfs dat degene die wordt gevolgd door de uitverkorenen, de geïncarneerde God is. Zit er niet nog iets anders achter? Zonder de verschijning van Almachtige God zou De Kerk van Almachtige God niet eens bestaan. Dat is een onomstotelijk feit. De CCP weet dat christenen van De Kerk van Almachtige God tot Almachtige God bidden. In kerkgemeenten praten ze over de woorden van Almachtige God. Waarom verkondigt de CCP nog steeds leugens? Leden van De Kerk van Almachtige God geloven in Almachtige God. Uitverkorenen door God gehoorzamen de man die wordt gebruikt door de Heilige Geest volgens het woord van Almachtige God. Dat is een feit.

Zheng Yi (Een Christen): Pa, u zult het begrijpen als u de woorden van Almachtige God hoort. Almachtige God zegt: “Het werk dat uitgevoerd wordt door degene die gebruikt wordt door God draagt bij aan het werk van Christus of de Heilige Geest. God heeft deze mens op doen staan tussen de mensen, hij moet alle uitverkorenen van God leiden en God heeft hem ook op doen staan om het werk van de menselijke samenwerking uit te voeren. … Hij die door God gebruikt wordt, is echter iemand die door God is voorbereid en die een zeker kaliber bezit en menselijkheid heeft. Hij is van tevoren voorbereid en volmaakt gemaakt door de Heilige Geest en wordt volledig geleid door de Heilige Geest en vooral als het om zijn werk gaat, wordt hij geleid en geïnstrueerd door de Heilige Geest, als gevolg daarvan wijkt hij niet af van het pad van het leiden van de uitverkorenen van God, want God neemt zeker verantwoordelijkheid voor Zijn eigen werk en doet altijd Zijn eigen werk” (Het Woord verschijnt in het vlees). Pa, in ‘De tien bestuurlijke decreten waaraan Gods uitverkoren volk moet gehoorzamen in het Tijdperk van het Koninkrijk’ zegt het bestuurlijke decreet: “Bij het werk en kerkzaken moet je, naast aan God gehoorzamen, bij alles wat je doet de instructies opvolgen van de persoon die door de Heilige Geest gebruikt wordt. Zelfs de kleinste overtreding is onacceptabel. Je moet volkomen meegaand zijn en geen analyse maken van goed of fout; wat goed of fout is, heeft niets met jou te maken. Jij moet je alleen bezighouden met absolute gehoorzaamheid” (Het Woord verschijnt in het vlees).

Zheng Rui: Pa, Gods uitverkoren volk accepteert de leiderschap van degene die door de Heilige Geest wordt gebruikt, Gods woord beoefent en God gehoorzaamt. Toen de CCP De Kerk van Almachtige God bestudeerde, waarom heeft ze toen het woord van Almachtige God niet gelezen? Waarom heeft ze de tien bestuurlijke decreten van Almachtige God niet gezien? Waarom zocht u niet naar Gods uitverkoren volk van De Kerk van Almachtige God en liet u hen niet de waarheid communiceren? U bestudeerde De Kerk van Almachtige God vanaf de buitenkant zonder Gods werk te begrijpen omdat u het woord van Almachtige God niet had gelezen, dus hoe had u De Kerk van Almachtige God kunnen doorgronden?

Zheng Yi: Pa, waarom blijft de CCP volhouden dat onze kerk een menselijke organisatie is? Waarom sprak ze met geen woord over de geïncarneerde God? Waarom sprak ze niet over het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’? De CCP is vooral bang voor de waarheid uitgedrukt door Almachtige God omdat de CCP weet dat alle volgelingen van Almachtige God Hem accepteerden na het zorgvuldig lezen van het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. De CCP leidt de aandacht van mensen af door te zeggen dat De Kerk van Almachtige God eigenlijk was gesticht door mensen om bewust de verschijning van Almachtige God Christus van de laatste dagen te verbergen zodat mensen hun aandacht richten op deze persoon. De overheid doet dit om mensen ervan te weerhouden in God te geloven en Hem te volgen. Dat is de werkelijke bedoeling. De CCP verdraait de feiten en beweert dat de kerk waar God verschijnt om te werken, een menselijke organisatie is. Dat is het excuus van de CCP voor de vervolging en onderdrukking van Gods kerk. De CCP is zo sluw en gemeen! Pa, klopt het niet wat ik zeg? U moet onderscheid maken tussen hen. U moet niet luisteren naar de geruchten van de CCP…

uit het filmscenario van ‘Rode heropvoeding vanuit huis’

Gerelateerde media