Innerlijke stem van de christenen: Geven mensen die in God geloven echt niet om hun familie?

Mu Xinping (De echtgenote van de minister van een gemeentelijk departement van de centrale afdeling voor het eenheidsfront van de partij): Xiaoyi, Xiaorui, er is iets waar ik met jullie over wil praten. Ik ben het ermee eens dat geloven in God goed is. Het helpt je om op de juiste weg te blijven. Het feit dat jullie allebei in God geloven, is een opluchting voor me. Ik hoef me geen zorgen over jullie te maken. Maar ik heb documenten van de overheid gelezen die waarschuwen dat sommige mensen die in Almachtige God geloven, hun familie zullen verlaten om het evangelie te prediken. Sommigen zullen zelfs hun hele leven niet trouwen. In de documenten staat ook dat de overheid één groep gelovigen in Almachtige God wil vastzetten en een andere groep wil doden! En zoiets als: “Troepen worden pas teruggetrokken als de verbanning compleet is.” Veel gelovigen in Almachtige God werden gearresteerd, gevangengenomen, verwond en zelfs verminkt. Sommige gelovigen raakten hun baan kwijt en zelfs hun familie werd geruïneerd. Als reactie hierop werd gezegd dat gelovigen niet om hun familie geven. Xiaoyi, Xiaorui, denken jullie dat dit allemaal waar is? Ik wil wel zeggen dat je de wens om te trouwen niet moet opgeven en je familie niet in de steek moet laten. Als dit je geloof is, smeek ik je niet te geloven in Almachtige God. Luister alsjeblieft naar wat ik je vraag.

Zheng Rui (een Christen): Ma, u weet dat het geloof leidt naar de juiste weg en dat is geweldig! Als u zou begrijpen dat Gods verschijning en werk bedoeld zijn voor de redding van de mens, dan zou u ook geloven en God volgen. De Heer Jezus zei: “Ik verzeker jullie: iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven” (Lucas 18:29-30).

Zheng Yi: (een Christen) Hij zei ook: “Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden” (Matteüs 10:38-39).

Zheng Rui: Ja, ma, wanneer u deze woorden van de Heer Jezus leest, dan weet u welke mensen ware gelovigen in de Heer Jezus zijn. Het zijn deze volgelingen die de CCP het meeste haat. Zeg, ma, weet u waarom ze de Heer op deze manier volgen?

Ze volgen de Heer op deze manier om achter de waarheid te komen, voor hun leven en voor de Heer. Ze geven alle wereldse glorie en rijkdom op en begeren geen vleselijke lusten. Ze doorstaan ontberingen om het evangelie te kunnen prediken en te geven voor de Heer. Het zijn zulke nobele mensen! De Heer prijst al deze mensen. We moeten erachter komen waarom de CCP ze haat en veroordeelt. Waarom worden ze vastgezet en ter dood veroordeeld? De CCP zegt: “Troepen worden pas teruggetrokken als de verbanning compleet is.” Is dat niet een perverse daad tegen de hemel? En verzet tegen God? Volgens mij is wat de CCP heeft gedaan met deze mensen die in God geloven, crimineel en zondig. Het is reactionair. Ma, u moet begrijpen wat het verschil is.

Zheng Yi: Ma, gelovigen in God prediken het evangelie en getuigen voor God zodat anderen kunnen worden gered door God. De wereld om ons heen wordt steeds kwaadaardiger. Mensen worden steeds verdorvener. Ze steunen het kwaad en verafschuwen de waarheid. Ze volgen de slechte trends van de wereld, waarin ze veel eten en drinken en genieten van zondig plezier en zich zelfs openlijk tegen God verzetten en Hem ontkennen. Ma, de wereld is zo kwaadaardig en de mensen zijn zo verdorven. Hadden ze niet al lang geleden vernietigd moeten zijn? De Bijbel voorspelt een catastrofe tijdens de laatste dagen. We moeten terugkeren naar Almachtige God en Zijn zuivering en redding aanvaarden, of we zullen worden vernietigd door de catastrofe. Nu de catastrofe ophanden is, wordt de mensheid geconfronteerd met totale vernietiging. Door de waarheid in de laatste dagen uit te drukken, is de geïncarneerde Almachtige God begonnen aan Zijn werk om over de mens te oordelen en hem te zuiveren zodat de mens van de zonde kan worden gered en naar Gods koninkrijk kan worden gebracht. Vindt u dat geen geweldig nieuws? God is gekomen om de mens te redden. Is dat niet de liefde van God? Als de mensheid wil worden gered, kan dat maar op één manier: door het oordeel van Almachtige God te accepteren en gezuiverd te worden van de verdorvenheid om zo de catastrofe te overleven met de bescherming van God. Gelovigen in Almachtige God begrijpen Gods gretigheid om de mens te redden. Ze zijn bereid comfort op te offeren en zien de vervolging door de CCP dapper onder ogen om het evangelie van Almachtige God te prediken en het evangelie van koninkrijk te aanschouwen. Gelovigen verdragen dit alles zodat meer mensen zullen overleven door Gods redding. Dit is het uitvoeren van de wil van God, ma! Zoals de Heer Jezus zei: “Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend” (Marcus 16:15). Almachtige God zegt: “Als leden van het menselijk ras en toegewijde christenen, is het de verantwoordelijkheid en plicht van ons allemaal om onze geest en lichaam op te offeren voor de volbrenging van Gods opdracht, want ons hele wezen kwam van God, en het bestaat dankzij de soevereiniteit van God. Als onze geesten en lichamen niet voor Gods opdracht zijn en niet voor de rechtvaardiging van de mensheid, dan zijn onze zielen hen die als martelaren gestorven zijn voor Gods opdracht onwaardig, en te meer God, die ons alles gegeven heeft, onwaardig” (Het Woord verschijnt in het vlees). Pa, ma, denken jullie dat gelovigen in Almachtige God de gevaren van het verspreiden van het evangelie niet zien? Als jullie dat denken, dan zien jullie het verkeerd. Het verspreiden van het evangelie is de wil van de hemel en de mensen. Het is moreel en deugdzaam! Maar de CCP heeft de wil van de hemel en de mensen verraden door de welwillendheid van christenen te veroordelen en door wrede vervolging. Grote aantallen christenen zijn ontheemd en dakloos geworden. Velen werden gearresteerd en gevangengezet en sommigen werden ter dood veroordeeld! De CCP veroorzaakte de ondergang van talloze christelijke families. Toch beweerde de regering dat hun geloof in God de verwoesting van hun familie teweegbracht. Is dit geen schandalige verdraaiing van feiten? Als de CCP de christenen niet had gearresteerd, zou alles anders zijn. Is het niet de CCP die gezondigd heeft door haar vervolging van christenen? Er is niets mis met geloven in God. Veel mensen over de hele wereld geloven en hun families blijven bij elkaar. Dat klopt toch? Sommige onwetende mensen worden nog steeds misleid door de absurde geruchten van de CCP. Ze geven niet de CCP de schuld dat ze christenen vervolgen, maar ze geven christenen de schuld dat ze in God geloven. Dat is niet alleen dom, maar ook absurd. Pa, ma, jullie moeten in de gaten houden wat de waarheid is. Accepteer niet zomaar de geruchten van de CCP.  

Mu Xinping: Nu ik naar jullie geluisterd heb, begrijp ik het. De CCP zet vele gelovigen in God gevangen en doodt ze zelfs, wat hun families kapotmaakt, maar ze geeft de schuld aan de slachtoffers en zegt dat ze schuldig zijn door hun geloof in God. Als dat geen verdraaien van feiten is! De overheid van China is verachtelijk en wreed. Degenen die in God geloven, verdragen liever de vervolging door de overheid en prediken het evangelie om anderen te redden. Het is zo bewonderingswaardig. Dit zijn zulke deugdzame mensen!

uit het filmscenario van ‘Rode heropvoeding vanuit huis’

 

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Gerelateerde media

 • Hoe moet het christendom worden begrepen?

  Zij die in Almachtige God geloven, geloven in Christus. Iedereen die in Christus gelooft, behoort tot het christendom. De Heer Jezus en Almachtige God zijn beiden de geïncarneerde God, maar in verschillende perioden. Zowel het geloof in de Heer Jezus als in Almachtige God is christelijk. Momenteel is De Kerk van Almachtige God het christendom.

 • De oorsprong van de voorspoed van Bliksem uit het oosten

  Wanneer Bliksem uit het oosten wordt genoemd reageren veel broeders en zusters in de Heer verbaasd: hoe komt het dat terwijl de religieuze gemeenschap als geheel steeds meer verlaten wordt en in lager aanzien komt te staan en elke denominatie steeds behoedzamer wordt tegenover en conservatiever in het veroordelen en uitbannen van Bliksem uit het oosten, Bliksem uit het oosten toch niet alleen niet verlaten wordt of achteruitgaat, maar opkomt als een onstuitbare, rijzende golf die over het vasteland van China slaat en zich nu zelfs heeft uitgebreid tot buiten China’s grenzen naar andere landen en regio’s, en wereldwijd door meer en meer mensen wordt geaccepteerd?

 • Wat is een goede religie en wat is een boosaardige sekte?

  Dus wat is een sekte? Je zou kunnen zeggen: alles wat tegen God ingaat, alles wat zich verzet tegen door God uitgedrukt waarheden, alles wat Gods werk ontkent, afwijst of veroordeelt en mensen de duisternis in leidt en ver van God af brengt, ze boosaardig maakt omdat ze tot kwaad vervallen waardoor God Zijn toorn laat spreken. Dit soort slechte dingen horen bij een sekte.

 • De ware motieven achter de afwijzing en veroordeling van Christus door de CCP

  Of mensen het nou geloven of niet, God is vlees geworden en heeft de waarheid uitgedrukt voor de redding van de mensheid. Alleen zij die een hekel hebben aan de waarheid, zouden Christus ontkennen en zich tegen Hem verzetten. Iedereen die van de waarheid houdt, kan Gods werk aanvaarden en eraan gehoorzamen.