Waarom dwingt de Chinese Communistische Partij christenen om lid te worden van de Drie-Zelf Kerk?

Hou Xiangke (Chef van het Bureau voor Openbare Veiligheid): Han Lu … Je weet vast dat de Communistische Partij een atheïstische partij is die begon vanuit de revolutie. De Communistische Partij staat bijzonder vijandig tegenover God en Gods woord. De waarheid die je aanvaardt, en de weg die je bewandelt, worden gehaat door de Communistische Partij. Je bent een doorn in het oog van de Communistische Partij. Daarom zal de Communistische Partij je ernstig onderdrukken, straffen en verbannen. In China moet je de leiding van de Communistische Partij volgen als je in God gelooft, het Verenigd Front van de Partij accepteren, lid worden van de Drie-Zelf Kerk en de weg van liefde voor vaderland en religie bewandelen. Dit is de enige keuze die je hebt. Snap je het nu?

Han Lu (Een christen)Hoofdcommissaris Hou, u zei dat geloof in God gebaseerd moet zijn op de realiteit en in lijn met het staatssysteem. Is dit een geldig argument? Wanneer je de juiste weg in het leven hebt gekozen, moet je je daaraan houden, ongeacht tegenslagen en mislukkingen. Dat is de enige manier naar waarheid en het leiden van een zinvol leven. Geloof in God leidt ons naar de juiste weg in het leven, maar u wilt dat we het Verenigd Front van de Partij accepteren en toetreden tot de Drie-Zelf Kerk. Waar komt dat vandaan? U weet dat de Drie-Zelf Kerk volledig wordt gecontroleerd door de Chinese communistische overheid. Hun pastors worden aangesteld door de overheid en het is niet toegestaan om de waarheid van de Bijbel, de weg van het spirituele leven en de profetie van Openbaring te onderwijzen. Het is niet toegestaan om te praten over het liefhebben en gehoorzamen van God. Het is alleen toegestaan om te praten over het maken van een fortuin, het verheerlijken van God terwijl het mensen ten goede komt. Het is alleen toegestaan om te praten over het gehoorzamen van de machthebbers. Hoe is dit in God geloven? Kan de waarheid zo worden ontvangen? Ons geloof in God is om de waarheid na te streven, onze verdorvenheid af te stoten en een persoon te worden met de waarheid en mensheid om Gods redding en gelukkige bestemming te ontvangen. Als we leven volgens de vereisten van de Communistische Partij om de liefde van de Drie-Zelf Kerk voor land en kerk te volgen dan zullen we niet in staat zijn de waarheid te ontvangen en onze verdorvenheid te verliezen. Hoe kunnen we dan de redding van God ontvangen? De Communistische Partij wil macht over mensen die in God geloven, zodat we geloven volgens de eisen van de Partij. Dat is onaanvaardbaar. Dat is belemmering van religieuze vrijheid en een zachte dood van onze ziel.

Han LuWas wat ik zei, niet de waarheid? De Communistische Partij is een satanisch regime dat God het meest verafschuwt en weerstaat. De Communistische Partij is een satanisch regime dat God het meest verafschuwt en weerstaat. De Communistische Partij veroordeelde het christendom als een sekte, de Bijbel en boeken van Gods woord als cultistische publicaties. Veel Bijbels uit het buitenland werden in de zee gegooid. Talloze Bijbels in de handen van christenen werden in beslag genomen en vernietigd. Geeft u niet toe dat dit allemaal waar is? Niemand durft te ontkennen dat dit feiten zijn. Functionarissen van de Communistische Partij benoemden zelfs pastors in de religieuze gemeenschap en bemoeiden zich met kerkelijke aangelegenheden. Het is zo onredelijk. Wie in God gelooft, wil slechts de waarheid najagen, leven als een waar mens en een waardevol leven leiden. U zou ze zelfs niet laten gaan. U creëert problemen voor wie in God gelooft, en voor de kerk. U verspreidt geruchten, verzint aanklachten tegen onschuldige gelovigen van God en stopt ze in de gevangenis. Niets weerhoudt u van het verbannen van de kerk. Dat is verstoken van menselijk fatsoen, vindt u niet?

Hou XiangkeDenk je dat ik mensen die in God geloven, wil vervolgen? Het is het beleid van de Communistische Partij. Geheime documenten van het Centraal Comité vereisen dat dit op alle niveaus wordt nageleefd. Het is uit mijn handen. Ik weet dat mensen die in God geloven, zich niet met politiek bezighouden of misdaden plegen. Maar de manier waarop je in God gelooft en het woord van Almachtige God verspreidt en getuigt voor Almachtige God, heeft te veel impact in China. Jullie Kerk van Almachtige God heeft veel mensen uit verschillende denominaties aangetrokken in steeds toenemende aantallen. Daarom moet de Communistische Partij jullie ernstig onderdrukken. Waarom denk je dat de Communistische Partij geen druk uitoefent op de Drie-Zelf Kerk? Omdat de Drie-Zelf Kerk gehoorzaam is en orders opvolgt en niet zoals jullie het evangelie verkondigt en voor God getuigt. Daarom kan de Communistische Partij ze tolereren. Wil je zeggen dat je dit niet wist? Wanneer de Communistische Partij je wil onderdrukken en arresteren, zal ze daarvoor dan geen reden hebben? Ze moet een aantal feiten verzinnen en je als een cultorganisatie veroordelen, zodat de onderdrukking kan worden gerechtvaardigd. De Communistische Partij is luider dan jij. De meeste mensen luisteren naar de Communistische Partij. Daarom moet je deze pijnen en grieven ondergaan. De Partij verzint een aantal valse zaken tegen je en veroordeelt je via haar mediaspreekbuis. Ze betaalt zelfs sommige westerse media om je kerk aan te vallen. Dit zijn de feiten. Je verontwaardiging en tegenstand zijn nutteloos. De Communistische Partij moet dit doen om de kerk te verbannen. Wie heeft je gezegd tegen de Communistische Partij in te gaan?

uit het filmscenario van ‘Zoetheid in tegenslag’

Gerelateerde media

 • De ware motieven achter de afwijzing en veroordeling van Christus door de CCP

  Of mensen het nou geloven of niet, God is vlees geworden en heeft de waarheid uitgedrukt voor de redding van de mensheid. Alleen zij die een hekel hebben aan de waarheid, zouden Christus ontkennen en zich tegen Hem verzetten. Iedereen die van de waarheid houdt, kan Gods werk aanvaarden en eraan gehoorzamen.

 • Innerlijke stem van de christenen: Geven mensen die in God geloven echt niet om hun familie?

  De CCP zet vele gelovigen in God gevangen en doodt ze zelfs, wat hun families kapotmaakt, maar ze geeft de schuld aan de slachtoffers en zegt dat ze schuldig zijn door hun geloof in God. Als dat geen verdraaien van feiten is! De overheid van China is verachtelijk en wreed. Degenen die in God geloven, verdragen liever de vervolging door de overheid en prediken het evangelie om anderen te redden. Het is zo bewonderingswaardig. Dit zijn zulke deugdzame mensen!

 • De waarheid over het religieuze beleid van de CCP, verscholen achter de grondwet

  Dat is omdat de Communistische Partij het meest gekant is tegen de Bijbel en het woord van God. Wanneer de Communistische Partij aan de macht komt, zal ze alle godsdiensten verbieden en elimineren en een goddeloos gebied tot stand brengen dat haar permanente macht in China zal verzekeren. Dat is het beleid van de Communistische Partij ten aanzien van religies.

 • Hoe moet het christendom worden begrepen?

  Zij die in Almachtige God geloven, geloven in Christus. Iedereen die in Christus gelooft, behoort tot het christendom. De Heer Jezus en Almachtige God zijn beiden de geïncarneerde God, maar in verschillende perioden. Zowel het geloof in de Heer Jezus als in Almachtige God is christelijk. Momenteel is De Kerk van Almachtige God het christendom.