Wat voor complot zat er achter het proces van de CCP betreffende de zaak-Zhaoyuan van 28 Mei?

Zheng Weiguo: (Minister van een gemeentelijk departement van de centrale afdeling voor het eenheidsfront van de partij): De CCP onderdrukt De Kerk van Almachtige God, maar jullie denken dat het allemaal verzonnen aanklachten zijn. Neem nou bijvoorbeeld de Zhaoyuan-zaak van 28 mei in Shandong. Hoe leg je dat uit? Dat was een openbare rechtszitting. Na de Zhaoyuan-zaak trad de overheid met harde hand op tegen huiskerken, zette gewapende agenten in tegen De Kerk van Almachtige God en voerde een overweldigende huiszoekings- en arrestatieactie uit tegen leden van De Kerk van Almachtige God. Hoewel mensen twijfelden over de zaak in Shandong en dachten dat het nepnieuws was, gefabriceerd om het harde optreden tegen De Kerk van Almachtige God te valideren, deden de Chinese media verslag van de zaak of de feiten nu klopten of niet. Het had veel invloed in landen over de hele wereld. Hoe je de Zhaoyuan-zaak ook ontkent, er zijn nog steeds veel mensen die de Communistische Partij vertrouwen. Daarom hoor ik graag wat je vindt van de rechtszaak in Shandong.

Zheng Yi: (Een Christen): Pa, hoelang denkt u dat de CCP de wereld om de tuin kan leiden met een zaak die ze zelf verzonnen hebben? Kan het ze redden van hun dreigende ondergang? De Zhaoyuan-zaak had een enorme impact op landen over de hele wereld. Het misleidde onwetende mensen. Hoelang laten mensen zich knollen voor citroenen verkopen? Hoelang laten ze zich zand in de ogen strooien? Hmm. Je kunt mensen niet lang misleiden. Leugens blijven leugens. Het zal nooit de waarheid worden. De misleiding van de CCP is schandelijk en ze worden steeds kwaadaardiger en corrupter. Ze zijn berucht en niet alleen hier, maar ook in het buitenland. Kunnen fraude en misleiding de CCP redden? Steeds meer mensen zien het ware gezicht van de CCP. Niemand gelooft ze meer. De CCP is een beruchte atheïstische partij en een kwaadaardige satanische groep die zich hevig verzet tegen God in de wereld. Het gerechtshof van de CCP is het gerechtshof van Satan. Kan er enige rechtvaardigheid voortkomen uit deze rechtbanken? De CCP is een dictatuur en een tirannie. Er is geen onafhankelijke rechterlijke macht. Rechters hebben geen autonomie. Ze nemen bevelen aan van de overheid en spreken recht over zaken zoals ze wordt verteld. Dat is een feit. Bij zaken die voorkomen in hun gerechtshof, worden feiten verdraaid. Tijdens deze jarenlange politieke strijd werden mensen erin geluisd. Daar is de CCP erg goed in. Toen de Zhaoyuan-zaak voor het gerecht kwam, zeiden de verdachten duidelijk in het gerechtshof van de CCP: “Ik heb nooit contact gehad met De Kerk van Almachtige God.” “De overheid treedt hard op tegen de Almachtige God waar Zhao Weishan in gelooft, niet tegen onze Almachtige God.” Ze hebben nooit verklaard dat ze leden zijn van De Kerk van Almachtige God en de kerk wist niet wie ze waren. Waarom ging de CCP niet uit van de feiten? Er was geen onomstotelijk bewijs… dus waarom verklaarde hij dat ze leden waren van De Kerk van Almachtige God? Was dit geen valstrik? Was het niet een en al bedrog? Niemand gelooft meer in de verslagen van de CCP of hun leugens in de media. Ja. Pa, u werkt al jaren in het communistische systeem. U moet het nog duidelijker zien dan ik. Denkt u werkelijk dat de Zhaoyuan-zaak helpt de CCP in het zadel te houden?

Zheng Rui (Een Christen) Pa, ik ben nu een aantal jaren journaliste en ik begrijp het. Iedere keer dat ze religie, burgerrechtenbewegingen of demonstraties onderdrukken, uit de CCP valse beschuldigingen waarmee ze de publieke opinie sturen, gevolgd door een hardhandig optreden. Kijk maar naar de studentenopstand in Peking. Wat ze wilden, was integriteit, democratie en vrijheid van meningsuiting. Maar de CCP liet mensen onder de studenten infiltreren, die verantwoordelijk waren voor geweldpleging, brandstichting en het creëren van chaos. Hierdoor werd de studentenopstand gebrandmerkt als contrarevolutionair, wat een excuus was om de studenten te onderdrukken. Dit werd gevolgd door een bloedige vergelding tegen de studenten. Duizenden studenten werden neergeschoten en overreden door de tanks. Dat is hoe de CCP het Tiananmen-bloedbad in scène heeft gezet dat Chinezen bang maakte en de wereld schokte. Op dezelfde manier werden de massaprotesten in Tibet onderdrukt. De overheid plaatste mensen in de demonstrerende menigte, die opzettelijk misdaden begingen zoals moorden en plunderingen. Het leger vermoordde de demontranten onder het mom van het onderdrukken van de opstand. Deze feiten bewijzen dat de CCP gebruikmaakt van onderdrukking, feitelijke onjuistheden en liegen gevolgd door geweld om iedereen uit de weg te ruimen die het niet met hen eens is. Door de Zhaoyuan-zaak in Shandong stond het volk achter de onderdrukking van De Kerk van Almachtige God door de CCP. Weer een misdadige religieuze achtervolging. Pa, u bent ambtenaar bij de CCP. U weet waarschijnlijk beter dan wij hoe ze te werk gaan.

Mu Xinping (De echtgenote van de minister van een gemeentelijk departement van de centrale afdeling voor het eenheidsfront van de partij): Ik leef al zo lang met het communisme dat ik geen illusies heb wat de CCP in werkelijkheid is. Ondanks dat ambtenaren graag de uiterlijke schijn ophouden, vinden achter gesloten deuren niets dan onregelmatigheden en zakelijke transacties plaats. De Zhaoyuan-zaak terzijde, geen van de zaken die door die rechtbanken worden berecht, is eerlijk. Iedere zaak wordt gevoed door omkoping. Iedere zaak die gaat om religie of etnische minderheden, is politiek gedreven. Nu de onregelmatigheden van de CCP bij steeds meer mensen bekend worden, zal de waarheid rond de Zhaoyuan-zaak niet lang verborgen blijven.

Zheng Weiguo: Ik had niet verwacht dat jullie zo goed op de hoogte waren van de ware intenties van de CCP. Jullie zijn echt volwassen geworden. Maar jullie zijn nog jong. Wat gebeurde er na het incident op Tiananmenplein dat werd veroorzaakt door studenten? Werden ze niet allemaal onderdrukt? Sommigen werden gedood, gewond of in de gevangenis gegooid. Anderen vluchtten naar het buitenland. Wie verzette zich tegen de CCP? Zelfs als de Zhaoyuan-zaak een leugen was, wat maakt het uit? De CCP heeft zoveel onwaarheden verspreid, waarvan vele bekend zijn bij het volk. Maar wie kan het probleem oplossen? Wie kan iets aan de CCP doen? Weet je überhaupt wel waar de CCP in gelooft? Waarin dan? Ze zijn revolutionair. Ze geloven in geweld en leugens en op een gewelddadige manier de macht grijpen. Ze denken dat een leugen de waarheid wordt, als je het maar vaak genoeg herhaalt. Het maakt niet uit hoeveel mensen er niet in geloven, het ontkennen en weerleggen, de CCP gaat gewoon door met liegen. Zolang de kortetermijndoelen worden behaald, maakt het ze niet uit. Wanneer mensen in opstand komen en demonstreren, gebruiken ze tanks en machinegeweren om het op te lossen. Indien nodig zullen ze zelfs atoombommen en rakketten gebruiken om te krijgen wat ze willen. De CCP deinst nergens voor terug om aan de macht te blijven. Direct nadat die zaak was aangekondigd, werden gewapende politie-eenheden ingezet om christenen te arresteren en onderdrukken. Wie kon ze tegenhouden? Wie had het lef weerstand te bieden? Wat konden buitenlanders doen toen ze achter de frauduleuze zaken van de CCP kwamen? De CCP heeft manieren om westerse democratische krachten te bestrijden. Ze gebruikt geld om alles te verdoezelen. Hij die een gift ontvangt, verkoopt zijn vrijheid. Tegenwoordig veroordelen steeds minder landen de CCP. Zelfs mogendheden durven zich niet vijandig op te stellen. Ondanks alles lukt het de CCP nog steeds om haar macht te behouden. Zolang ze aan de macht zijn, zijn gelovigen in God nooit vrij. Gods verschijning en werk in China worden door de CCP verafschuwd en verbannen. Zelfs als het ze niet lukt om een atheïstisch domein te creëren, zullen ze nooit stoppen met jullie te arresteren en onderdrukken. Ik zag dit lang geleden al aankomen.

uit het filmscenario van ‘Rode heropvoeding vanuit huis’

Gerelateerde media

 • Zie je wel de echte waarheid achter het Zhaoyuan-incident in Shandong?

  Het Zhaoyuan-incident in Shandong, een grote hoax, bracht heel wat beroering teweeg. Maar hoeveel mensen denkt u dat er echt vertrouwen op nieuws van de Chinese communistische media, of het eens zijn met hun rechterlijke uitspraken? Iedereen die weet hoe de CCP is, weet heel goed dat we in een dictatuur leven, en dat we geen onafhankelijke rechtspraak en geen persvrijheid hebben. Hier in China houdt de overheid deze instanties in de gaten. Ze zijn niets meer dan een spreekbuis en een instrument van deze dictatuur. Dit is een alom bekend feit.

 • De waarheid over het religieuze beleid van de CCP, verscholen achter de grondwet

  Dat is omdat de Communistische Partij het meest gekant is tegen de Bijbel en het woord van God. Wanneer de Communistische Partij aan de macht komt, zal ze alle godsdiensten verbieden en elimineren en een goddeloos gebied tot stand brengen dat haar permanente macht in China zal verzekeren. Dat is het beleid van de Communistische Partij ten aanzien van religies.

 • De ware motieven achter de laster en veroordeling van De Kerk van Almachtige God door de CCP

  De CCP is vooral bang voor de waarheid uitgedrukt door Almachtige God omdat de CCP weet dat alle volgelingen van Almachtige God Hem accepteerden na het zorgvuldig lezen van het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. De CCP leidt de aandacht van mensen af door te zeggen dat De Kerk van Almachtige God eigenlijk was gesticht door mensen om bewust de verschijning van Almachtige God Christus van de laatste dagen te verbergen zodat mensen hun aandacht richten op deze persoon. De overheid doet dit om mensen ervan te weerhouden in God te geloven en Hem te volgen. Dat is de werkelijke bedoeling.

 • Waarom dwingt de Chinese Communistische Partij christenen om lid te worden van de Drie-Zelf Kerk?

  U weet dat de Drie-Zelf Kerk volledig wordt gecontroleerd door de Chinese communistische overheid. Hun pastors worden aangesteld door de overheid en het is niet toegestaan om de waarheid van de Bijbel, de weg van het spirituele leven en de profetie van Openbaring te onderwijzen. Het is niet toegestaan om te praten over het liefhebben en gehoorzamen van God. Het is alleen toegestaan om te praten over het maken van een fortuin, het verheerlijken van God terwijl het mensen ten goede komt. Het is alleen toegestaan om te praten over het gehoorzamen van de machthebbers. Hoe is dit in God geloven? Kan de waarheid zo worden ontvangen?