De waarheid over het religieuze beleid van de CCP, verscholen achter de grondwet

Ma Jinlong (Kapitein van het Nationale Veiligheidsteam): Han Lu, je krijgt een kans om in een beter daglicht te komen. Vertel ons wie je leiders zijn en waar het geld van je kerk wordt verborgen. Dan zullen we je niet te hard aanpakken. Als je goed je best doet, is het niet uitgesloten dat we je laten gaan.

Chen Jun (Adjunct-kapitein van het nationale veiligheidsteam): Volgens dit notitieboekje geeft dit bedrag aan hoeveel geld de kerk heeft. Hiermee is duidelijk dat je een kerkleider bent. Hoeveel geld heeft de kerk? Waar wordt het bewaard? Wie zijn je leiders? Kom op. Vertel het.

Han Lu (Een christen): Mensen die in God geloven, breken de wet niet en plegen geen misdaden. Met welk recht ondervraagt u mij als een crimineel? We prediken het evangelie om mensen tot God te brengen en hen de waarheid te laten ontvangen, zich te ontdoen van zonden voor Gods redding en een prachtige bestemming binnen te mogen gaan. Dit zijn goede en rechtvaardige daden. Mensen die in God geloven, hebben geen enkele wet overtreden. Wat wilt u dat ik uitleg? De Grondwet voorziet in vrijheid van geloof. Waarom handelt u daar niet naar? U ondervraagt mij over wie mijn leiders zijn en hoeveel geld de kerk heeft. Met welk doel? Is dat toegestaan?

Chen JunKom je nu met de Grondwet aan bij ons? Werd de Grondwet voor jou geschreven? Ben je gekwalificeerd om over de Grondwet te praten? Onder het bewind van de Communistische Partij is de Communistische Partij de baas. De Communistische Partij is atheïstisch en tegen gelovigen. Je geloof in God is een overtreding van de wet van de Partij, een schending van het taboe. De Communistische Partij zal het keihard aanpakken. Zodra we mensen die in God geloven, te pakken hebben, kunnen we je ondervragen op elke manier die we willen. Dit is een voorrecht dat ons door het Centraal Comité is gegeven. Het zijn vooral de sleutelfiguren van De Kerk van Almachtige God die een zware straf verdienen, waarbij de doodstraf niet is uitgesloten. Dat is het beleid van de Communistische Partij. De Communistische Partij vertegenwoordigt de echte wet. En de Grondwet? Het is een hulpmiddel om het bewind van de Communistische Partij te dienen. Begrijp je dat?  

Han Lu: De Grondwet is de basiswet van een land. Overheidsfunctionarissen over de hele wereld regeren in overeenstemming met de Grondwet. De Chinese communistische regering vertrapt openlijk de Grondwet. U zei het zelf: boven de Grondwet staat de echte wet van de Partij. Hoeveel wetten heeft u? Als de Chinese overheid andere wetten achter de Grondwet heeft, bewijst dat dan niet dat macht boven de wet staat in een communistische staat? De Grondwet die door de overheid werd bedacht, hoeft niet te worden nageleefd door Chinese burgers. Zelfs de overheid hoeft zich er niet aan te houden. Wat is dan de meerwaarde van een Grondwet? Wat heeft het voor zin?

Ma JinlongJe woont je hele leven al in China en je bent er nog steeds niet achter? De Communistische Partij is een atheïstische, revolutionaire partij. Waarom is ze zo tegen mensen die in God geloven? Dat is omdat de Communistische Partij het meest gekant is tegen de Bijbel en het woord van God. Wanneer de Communistische Partij aan de macht komt, zal ze alle godsdiensten verbieden en elimineren en een goddeloos gebied tot stand brengen dat haar permanente macht in China zal verzekeren. Dat is het beleid van de Communistische Partij ten aanzien van religies. De godsdienstvrijheid die in de Grondwet wordt genoemd, is slechts een vertoning voor buitenlanders, een politiek middel om de macht van het regime te consolideren en haar internationale invloed te versterken. Zolang de communisten aan de macht zijn in China, kun je godsdienstvrijheid wel vergeten. Als je koppig blijft vasthouden aan je geloof in God, flirt je met de dood. Zelfs als je niet voor het vuurpeloton komt te staan, zul je sterven in de gevangenis. Begrijp je het nu? Moet ik het nog verder uitleggen?

Chen Jun: China is de wereld van de Communistische Partij. Wanneer je wordt geboren in China, gehoorzaam je aan de Partij. Je moet je aanpassen om een vreedzaam leven te leiden. Je wilt geloven in God? Echt niet. Zelfs als je naar het buitenland vlucht om te geloven in God, halen we je terug. De Communistische Partij is revolutionair. Als je de leiding van de Communistische Partij tart, zal ze je van het leven beroven, je van kant maken. Ik adviseer je om verstandig te handelen en met ons samen te werken. Het alternatief is een doodlopende weg. Dat kun je beter goed begrijpen.

Han Lu: Ik begrijp niet waarom de Communistische Partij godsdienstige overtuigingen moet onderdrukken. Waarom worden christenen als misdadigers behandeld? Waarom de onderdrukking en vervolging, zelfs marteling en dood? Dit houdt nooit stand voor het internationale recht. Mensen die in God geloven, vergroten en vereren God. Ze streven naar de waarheid en leven volgens het woord van God. Ze zijn gezagsgetrouwe burgers die de juiste weg van het leven bewandelen. Waarom beschouwt de Communistische Partij mensen die in God geloven, als luizen in de pels en als onverzoenlijke vijanden, waarnaast ze niet kan bestaan? Betekent het dat de communistische overheid wil dat mensen een verdorven bestaan leiden en verbiedt het hun de juiste weg te volgen? Geen wonder dat de Chinese samenleving steeds donkerder en slechter wordt. Komt dit niet door de aanvallen van de Communistische Partij op de waarheid en gerechtigheid en het tegenwerken van God? Almachtige God zegt: “De opkomst en ondergang van een land of natie hangt ermee samen of haar leiders God aanbidden, en of zij hun mensen dichter tot God brengen en ze Hem laten aanbidden. … God zal hen die Hem volgen en aanbidden laten gedijen, en zal hen die zich tegen Hem verzetten en Hem afwijzen in verval doen geraken en laten uitsterven.”

Chen JunHan Lu. Zo te horen begrijp je de Communistische Partij prima. Ik geef toe dat de Communistische Partij al sinds het begin slechte dingen doet. Ze heeft verzet bijde mensen uitgelokt. Maar wat zijn mensen in de ogen van de Communistische Partij? De Communistische Partij geeft daar niet om. Dit is de waarheid: de Communistische Partij is een satanische partij, een satanische sekte die zich tegen God verzet. Marx, Lenin, Stalin en Mao Zedong waren satanische sekteleiders. Ze waren gezworen vijanden van God, die tegen Hem handelden. Het heeft geen zin om je tegen de Communistische Partij te verzetten. De Communistische Partij heeft tanks en machinegeweren. We zullen iedereen onderdrukken en vernietigen die zich verzet tegen de Partij. De Communistische Partij is atheïstisch terwijl jullie gelovigen theïsten zijn. De Communistische Partij en gelovigen van God zijn nou eenmaal vijanden. Dit is een dodelijke klassenstrijd tussen ideologieën die zich tegen elkaar verzetten. Snap je dat? Je moet ook weten dat het geloof in de Communistische Partij door een diep dal gaat. Niemand gelooft meer in de communistische theorie. In hun hart erkennen de meeste Chinezen het bestaan van God. Ze erkennen allemaal het lot en de vergelding. Dus steeds meer mensen geloven in God. Waarom zou de Communistische Partij jou niet onderdrukken? Om haar politieke macht te behouden, zal de Partij alles doen, zelfs het ontketenen van oorlogen en het afslachten van mensen. De Communistische Partij is in staat om dit te doen. Wie houdt haar tegen?

Han Lu: De Communistische Partij heeft de mogelijkheid om te onderdrukken en te doden. Maar is er geen vergelding? De Romeinse regering veroordeelde en verzette zich tegen het werk van de Heer Jezus en nam christenen gevangen en doodde ze schaamteloos. God stuurde de plaag en vernietigde het Romeinse regime. De Israëlieten verzetten zich. Ze veroordeelden en kruisigden ten slotte de Heer Jezus. God zorgde ervoor dat Israël bijna 2000 jaar niet bestond. Van het verleden tot nu zijn zij die handelden tegen God, niet vernietigd door God? Mensen zeggen vaak dat mensen niets voorstellen vergeleken met de natuur. Zijn mensen niet nog onbeduidender voor de Schepper? Goed creëert goed, kwaad creëert kwaad. Dat kan niemand ontkennen. Het bestaan van de hemelse wet is het feit van Gods overheersing. Zelfs als u God niet erkent, dan ziet u toch de vergelding?

uit het filmscenario van ‘Zoetheid in tegenslag’

 

Gerelateerde media

 • Zie je wel de echte waarheid achter het Zhaoyuan-incident in Shandong?

  Het Zhaoyuan-incident in Shandong, een grote hoax, bracht heel wat beroering teweeg. Maar hoeveel mensen denkt u dat er echt vertrouwen op nieuws van de Chinese communistische media, of het eens zijn met hun rechterlijke uitspraken? Iedereen die weet hoe de CCP is, weet heel goed dat we in een dictatuur leven, en dat we geen onafhankelijke rechtspraak en geen persvrijheid hebben. Hier in China houdt de overheid deze instanties in de gaten. Ze zijn niets meer dan een spreekbuis en een instrument van deze dictatuur. Dit is een alom bekend feit.

 • Waarom dwingt de Chinese Communistische Partij christenen om lid te worden van de Drie-Zelf Kerk?

  U weet dat de Drie-Zelf Kerk volledig wordt gecontroleerd door de Chinese communistische overheid. Hun pastors worden aangesteld door de overheid en het is niet toegestaan om de waarheid van de Bijbel, de weg van het spirituele leven en de profetie van Openbaring te onderwijzen. Het is niet toegestaan om te praten over het liefhebben en gehoorzamen van God. Het is alleen toegestaan om te praten over het maken van een fortuin, het verheerlijken van God terwijl het mensen ten goede komt. Het is alleen toegestaan om te praten over het gehoorzamen van de machthebbers. Hoe is dit in God geloven? Kan de waarheid zo worden ontvangen?

 • Wat voor complot zat er achter het proces van de CCP betreffende de zaak-Zhaoyuan van 28 Mei?

  De Zhaoyuan-zaak had een enorme impact op landen over de hele wereld. Het misleidde onwetende mensen. Hoelang laten mensen zich knollen voor citroenen verkopen? Hoelang laten ze zich zand in de ogen strooien? Hmm. Je kunt mensen niet lang misleiden. Leugens blijven leugens. Het zal nooit de waarheid worden.

 • De ware motieven achter de laster en veroordeling van De Kerk van Almachtige God door de CCP

  De CCP is vooral bang voor de waarheid uitgedrukt door Almachtige God omdat de CCP weet dat alle volgelingen van Almachtige God Hem accepteerden na het zorgvuldig lezen van het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. De CCP leidt de aandacht van mensen af door te zeggen dat De Kerk van Almachtige God eigenlijk was gesticht door mensen om bewust de verschijning van Almachtige God Christus van de laatste dagen te verbergen zodat mensen hun aandacht richten op deze persoon. De overheid doet dit om mensen ervan te weerhouden in God te geloven en Hem te volgen. Dat is de werkelijke bedoeling.