121 Gods liefde teruggeven en Zijn getuige zijn

121 Gods liefde teruggeven en Zijn getuige zijn

I

God werd nederig vlees om de mensheid te redden,

elke stap begeleidend, wandelend tussen kerken,

de waarheid uitdrukkend, nauwgezet de mens bewaterend,

hem zuiverend en hem vervolmakend.

Ik heb de bitterheid van beproeving geproefd en onderging Gods oordeel.

Het zoete volgt het bittere, en mijn verdorvenheid wordt gereinigd.

Ik offer mijn hart, ik offer mijn lichaam

om Gods liefde terug te betalen, Gods liefde terug te betalen.

II

God heeft veel lentes gezien, Hij heeft veel zomers gezien,

herfsten en winters, het bittere met het zoete nemend.

Hij offert alles op zonder spijt, Hij gaf Zijn liefde onbaatzuchtig.

Ik heb de bitterheid van beproeving geproefd en onderging Gods oordeel.

Het zoete volgt het bittere, en mijn verdorvenheid wordt gereinigd.

Ik offer mijn hart, ik offer mijn lichaam

om Gods liefde terug te betalen, Gods liefde terug te betalen.

III

Geliefden hebben me verworpen, anderen hebben me belasterd.

Maar mijn liefde voor God is standvastig voor altijd.

Ik ben volkomen toegewijd om Gods wil te volgen.

Ik verdraag vervolging en tegenspoed, ervaar de ups en ervaar de downs.

Het maakt niet uit dat ik dit in het leven verdraag,

het maakt niet uit dat mijn leven vol van bitterheid is.

Ik moet God volgen en van Hem getuigen.

Ik heb de bitterheid van beproeving geproefd en onderging Gods oordeel.

Het zoete volgt het bittere, en mijn verdorvenheid wordt gereinigd.

Ik offer mijn hart, ik offer mijn lichaam

om Gods liefde terug te betalen, Gods liefde terug te betalen.

121 Gods liefde teruggeven en Zijn getuige zijn