316 Het beeld van Gods toorn

316 Het beeld van Gods toorn

Couplet 1

Wanneer God Zijn toorn laat zien, lijdt de hele wereld

verschillende rampen: als de eruptie van vulkanen.

Van bovenaf kun je dan zien dat op aarde

catastrofen naderen, dag na dag, dichter bij de mens.

Refrein

Vurig water spuit omhoog, lavastromen overal.

De aarde is van bovenaf net als

het beeld vlak voor een aardschok.

Geen vlees zal nog ontkomen.

Bergen trillen, koud licht blikkert,

de wereld zinkt weg in vuur.

Gods oordeel is hier.

Dit is het beeld van Gods toorn.

Dit is het beeld van Gods toorn.

Couplet 2

Oorlog is niet nodig om de aarde te verwoesten,

Ieder zal liggen in de oorsprong van Gods tuchtiging.

Ze zullen er een voor een doorheen gaan,

niemand zal kunnen ontkomen aan Zijn tuchtiging, nee.

Refrein

Vurig water spuit omhoog, lavastromen overal.

De aarde is van bovenaf net als

het beeld vlak voor een aardschok.

Het vlees zal niet ontsnappen.

Bergen verschuiven, koud licht blinkt,

de wereld zinkt weg in vuur.

Gods oordeel is hier.

Dit is het beeld van Gods toorn.

Dit is het beeld van Gods toorn.

Dit is het beeld van Gods toorn.

Dit is het beeld van Gods toorn.

Naar ‘Hoofdstuk 18’ van ‘Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

316 Het beeld van Gods toorn