De door het Lam geopende Boekrol

De door het Lam geopende Boekrol

— De woorden van de Heilige Geest aan de gemeenten

Christus van de laatste dagen, Almachtige God, heeft woorden uitgedrukt waarmee Hij getuigt dat de Verlosser lang geleden op een ‘witte wolk’ is teruggekeerd en het oordeelswerk heeft verricht, beginnende met het huis van God, om de mensen te oordelen, te reinigen en te redden. Almachtige God is het Lam over wie in het boek Openbaring is geprofeteerd, die de rol opent en de zeven zegelen verbreekt.

Inhoudsopgave

  • 1
  • 2
  • 3

Deel twee

De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde

(geselecteerde passage)

  • 1
  • 2
  • 3

Download