De door het Lam geopende Boekrol

De door het Lam geopende Boekrol

— De woorden van de Heilige Geest aan de gemeenten

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft woorden uitgedrukt om mensen te oordelen, te reinigen en te redden en Hij heeft het werk van het oordeel voltrokken, beginnende bij het huis van God. Almachtige God is in het Oosten van de wereld verschenen met rechtvaardigheid, statigheid, toorn en tuchtiging, en Hij heeft zichzelf geopenbaard aan een menigte mensen! Dit is de vervulling van de woorden in 1 Petrus 4:17, “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.”

Download