175 De zeven bazuinen van God klinken weer

175 De zeven bazuinen van God klinken weer

1 De klanken van mijn zeven bazuinen wekken de mensen die in diepe slaap zijn! Sta snel op, het is nog niet te laat. Denk toch om je leven! Doe je ogen open en kijk hoe laat het is. Wat is er nog om naar te streven? Wat is er nog om aan te denken? En wat is er nog om je aan te hechten? Heb je er soms nooit over nagedacht dat er een verschil in waarde is tussen het verkrijgen van mijn leven en de dingen waar je van houdt en aan gehecht bent? Wees niet langer zo koppig en hou op met zomaar plezier maken. Deze kans mag je niet laten schieten, dit moment komt niet meer terug! Sta snel op, je gaat je oefenen in het gebruik van je geest, je moet allerlei gereedschappen kunnen gebruiken om alle plannen en intriges van Satan te doorzien en tegen te houden en van Satan te winnen, om je levenservaring te verdiepen. Zo kun je mijn gezindheid uitdragen in je leven en je leven nog rijper en geoefender te maken, zodat je altijd in mijn voetsporen kunt volgen. Zonder ontmoediging of zwakte, altijd vooruit, stap voor stap, tot het einde van de weg!

2. Als de zeven bazuinen weer klinken, is dat het signaal van het oordeel. Het oordeel over de opstandige kinderen, het oordeel over alle landen en volkeren, zodat alle landen zich overgeven voor Zijn aangezicht. Gods glorierijke aangezicht zal verschijnen voor alle landen en volkeren. Iedereen zal volledig overtuigd zijn, het geroep om de ware God verstomt nooit. Almachtige God wordt nog veel glorieuzer en mijn kinderen zullen delen in mijn glorie en delen in mijn koningschap, oordelen over alle landen en volkeren, de slechte mensen straffen en redding en genade brengen naar de mensen die mij toebehoren. Zo bestendig en versterk ik mijn rijk. Door het geschal van de zeven bazuinen wordt een groot deel van de mensen gered. Ze keren terug voor mijn aangezicht en knielen neer om mij te aanbidden met onafgebroken lofprijzingen!

3. Als de zeven bazuinen nogmaals klinken, is dat de coda van een tijdperk, het signaal van de overwinning over de duivel Satan, de saluutschoten voor de start van het openlijk leven in het koninkrijk op aarde! Hoe luid klinkt dit geschal, het weerklinkt om de troon, het doet hemel en aarde beven. Dit is het teken dat mijn managementplan geslaagd is en het is het oordeel over Satan – deze oude wereld wordt geheel ter dood veroordeeld en in een bodemloze put teruggeworpen! Dit geschal betekent dat de poort van genade gesloten wordt en dat het leven in het koninkrijk op aarde zal beginnen en dat is juist en correct. God redt de mensen die Hem liefhebben. Als zij eenmaal zijn teruggekeerd naar Zijn koninkrijk, zullen de mensen op aarde te maken krijgen met een hongersnood, plaag, en worden Gods zeven kommen en zeven rampen een voor een werkelijkheid. Ook al gaan hemel en aarde voorbij, mijn woorden gaan nooit voorbij!

Naar ‘Hoofdstuk 36’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

175 De zeven bazuinen van God klinken weer