Hoofdstuk 77

Hoofdstuk 77

Als je niet zeker bent van mijn woorden, dan komt dat neer op een afwijzende houding tegenover mijn handelingen. Ik bedoel hiermee, dat mijn woorden via mijn Zoon naar buiten zijn gevloeid, maar dat jullie er toch geen waarde aan hechten. Jullie zijn zo lichtzinnig! Veel woorden zijn via mijn Zoon naar buiten gestroomd, maar toch twijfelen jullie en zijn jullie er niet zeker van. Jullie zijn blind! Jullie begrijpen de bedoeling van alle dingen die ik heb gedaan niet. Zijn de woorden die ik via mijn Zoon spreek niet mijn woorden? Er zijn dingen die ik niet direct wil zeggen, dus ik spreek via mijn Zoon. Maar waarom zijn jullie absurd genoeg om aan te dringen dat ik rechtstreek spreek? Jullie begrijpen mij niet en jullie hebben altijd twijfels over mijn handelingen en daden. Heb ik dit niet al eerder gezegd? Elk van mijn bewegingen en elk van mijn handelingen en daden zijn juist en de mensen moeten die niet onderzoeken. Trek je bezoedelde handen terug! Laat me je dit zeggen: alle mensen die ik gebruik waren voorbestemd voordat ik de wereld heb geschapen en zij hebben ook nu nog mijn goedkeuring. Jullie doen altijd moeite voor deze dingen, jullie onderzoeken de man die ik ben en onderzoeken mijn handelingen. Jullie hebben allemaal een handelaarsmentaliteit. Als dat weer gebeurt, dan zul je zeker door mijn hand worden neergeveld. Dit is wat ik wil zeggen: twijfel niet aan mij en analyseer of overdenk de dingen die ik heb gedaan niet. Bemoei je bovendien niet met deze dingen. De reden is, dat dit te maken heeft met mijn bestuurlijke decreten. En dat is geen kleinigheid!

Benut de tijd om alles te doen wat ik heb bevolen. Laat me dit nog eens zeggen, ook als waarschuwing: de buitenlanders zullen binnenkort China binnenstromen. Dit is absoluut waar! Ik weet dat de meeste mensen hieraan twijfelen en er niet zeker van zijn, dus ik wil jullie er nog eens aan herinneren, zodat jullie snel zullen streven om in het leven te groeien en mijn wil eerder te vervullen. Vanaf nu zal de internationale situatie zelfs nog gespannenner worden en verschillende landen zullen van binnenuit instorten. De dagen zullen in China niet langer gelukkig zijn. Arbeiders zullen gaan staken, studenten zullen afzien van hun studie, zakenmensen zullen de markten verlaten en fabrieken zullen allemaal sluiten omdat ze niet kunnen overleven. Kaderleden zullen beginnen met geld te vergaren om te ontsnappen (dit is ook om mijn managementplan te dienen) en de leiders van de centrale overheden op alle niveaus zullen zich bovendien in hun voorbereidend werk bezighouden met het heden en niet met de toekomst (dit is in dienst van de volgende stap). Dit moet duidelijk voor je zijn! Dit is iets wat het hele universum betreft, niet alleen China, want mijn werk is gericht op de hele wereld, maar het is tevens bedoeld om de groep van eerstgeboren zonen tot koningen te maken. Zie je dit duidelijk? Haast je en streef ernaar! Ik zal jullie niet mishandelen. Ik zal jullie toestaan om naar hartenlust vreugde te ervaren.

Mijn daden zijn wonderbaarlijk. Terwijl er grote rampen in de wereld zijn, als alle kwaaddoeners en heersers hun straf krijgen − of om precies te zijn, terwijl de kwaaddoeners die niet in mijn naam zijn zullen lijden − zal ik jullie mijn zegeningen schenken. Dit is de wezenlijke betekenis van de woorden die ik herhaaldelijk heb gezegd: “Jullie hoeven niet de pijn of de ontberingen van de rampen te lijden”. Begrijpen jullie dit? ‘De tijd’ waarover ik spreek verwijst naar de tijd waarin ik deze woorden heb gesproken. Het werk van de Heilige Geest is heel snel. Ik zal geen minuut of seconde verkwisten, maar handelen in overeenstemming met mijn woorden, zodra deze uitgesproken zijn. Als ik zeg dat ik vandaag iemand zal elimineren of verachten, dan is het voor die persoon onmiddellijk afgelopen. Dat wil zeggen dat mijn Heilige Geest onmiddellijk van hen teruggetrokken zal worden en dat zij wandelende doden, nutteloze personen, zullen worden. Misschien dat ze nog ademen, lopen en praten, en misschien dat ze tot mij bidden, maar ze zullen zich nooit realiseren dat ik hen heb verlaten. Dat zijn typisch nutteloze mensen. Dit is absoluut waar en echt!

Mijn woorden vertegenwoordigen mij persoonlijk. Vergeet dat niet! Twijfel niet, je moet het absoluut zeker weten. Dit is een zaak van leven en dood! Het is een verschrikkelijk iets! Zodra mijn woorden uitgesproken zijn, gebeurt wat ik wil doen. Al deze woorden moeten via mijn Zoon gesproken worden. Wie onder jullie heeft serieus over deze zaak nagedacht? Hoe kan ik het anders uitleggen? Wees niet altijd bang en schuchter. Ben ik werkelijk iemand die geen respect heeft voor de gevoelens van anderen? Zou ik degenen die ik goedkeur zomaar verwerpen? Alles wat ik doe gehoorzaamt aan principes. Ik zal het verdrag dat ik zelf heb opgesteld niet verscheuren; ik zal mijn eigen plan niet ontwrichten. Ik ben niet naïef zoals jullie. Mijn werk is iets groots; het is iets wat geen enkel mens kan doen. Ik heb gezegd dat ik rechtvaardig ben en dat ik liefde ben voor hen die mij liefhebben. Geloof je niet dat dit waar is? Je hebt nog steeds bedenkingen! Waarom ben je nog steeds bang, als je geweten met alles in het reine is? Dat is allemaal omdat je je gebonden hebt. Mijn zoon! Ik heb je vaak gezegd dat je niet bedroefd hoeft te zijn en niet moet huilen; ik zal je niet verwerpen. Ben je nog steeds niet in staat mij te vertrouwen? Ik zal je vasthouden en je niet laten gaan. Ik zal je altijd in mijn liefde omarmen. Ik zal voor je zorgen, je beschermen, alles voor je openbaren en je inzicht geven, om je te laten zien dat ik je Vader, je steun ben. Ik weet dat je je altijd afvraagt hoe je de last op de schouders van je Vader kunt verlichten. Dat is de last die ik je heb gegeven. Probeer die niet van je af te schudden! Hoeveel mensen zijn er vandaag die mij trouw kunnen zijn? Ik hoop dat je je opleiding kunt versnellen en snel kunt groeien, om mijn hart tevreden te stellen. De Vader zwoegt dag en nacht voor de zoon, dus de zoon dient het managementplan van de Vader elke minuut en elke seconde in beschouwing te nemen. Dat is de proactieve samenwerking met mij, waar ik het vroeger over had.

Dat alles is door mij gedaan. Ik leg een last op de mensen die ik vandaag gebruik en ik geef hun wijsheid, zodat zij alles overeenkomstig mijn wil zullen doen. Zo zal mijn koninkrijk verwerkelijkt worden en zo zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verschijnen. De mensen die ik niet gebruik zijn helemaal het tegenovergestelde. Ze zijn altijd verdwaasd, ze slapen nadat ze gegeten hebben en ze eten nadat ze geslapen hebben. Ze weten helemaal niet wat last betekent. Deze mensen missen het werk van de Heilige Geest en mijn kerk moet zo snel mogelijk van hen gezuiverd worden. Nu zal ik een aantal dingen bekendmaken over het aspect van visioenen: de kerk is een basisvoorwaarde voor het koninkrijk. Mensen kunnen het koninkrijk alleen binnengaan, als de kerk tot op zekere hoogte is opgebouwd. Niemand kan het koninkrijk rechtstreeks binnengaan (als het niet door mij is beloofd). De kerk is de eerste stap, terwijl het koninkrijk het doeleinde van mijn managementplan is. Alles zal vorm aannemen als mensen eenmaal het koninkrijk binnengaan, en er zal niets zijn om bang van te zijn. Op dit moment zijn alleen mijn eerstgeboren zonen en ik het koninkrijk binnengegaan en begonnen met het regeren van alle naties en volkeren. Mijn koninkrijk begint op orde te komen en allen die koningen of volken zullen zijn zijn openbaar bekendgemaakt. De toekomstige gebeurtenissen zullen jullie stap voor stap en in de juiste volgorde worden verteld. Jullie hoeven niet al te angstig of bezorgd te zijn. Herinner jij je elk woord dat ik tegen je heb gezegd? Als je werkelijk voor mij bent, dan zal ik je de waarheid zeggen. Wat betreft degenen die liegen en bedriegen, ik zal hen ook misleiden en hen duidelijk laten zien wie uiteindelijk verwoest zal worden!

Hoofdstuk 77