De ketenen van de Geest afschudden

De ketenen van de Geest afschudden

Door Wu Wen, provincie Henan

Ik was een zwak persoon met een gevoelig karakter. Toen ik niet in God geloofde, voelde ik me vaak bedroefd en bezorgd over de dingen die het leven met zich meebracht. Er waren veel van zulke momenten en ik had altijd het gevoel dat mijn leven moeilijk was; er was geen vreugde, geen noemenswaardig geluk in mijn hart. Die pijn leek gewoon op ketenen waardoor ik steeds stevig bleef vastgebonden en waardoor ik ontzettend ongelukkig werd. Pas toen ik in Almachtige God ben gaan geloven vond ik in de woorden van God de wortel van het probleem en kon ik hier geleidelijk vrij van raken.

Ik las het volgende in de woorden van Almachtige God: “Omdat de mensen zoveel van zichzelf houden, zijn hun levens pijnlijk en leeg” (‘Hoofdstuk 46’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Op dat moment leek ik de reden te begrijpen voor mijn zorgen – ik was te verwaand. Ik voelde me vaak droevig en gekwetst omwille van een paar scherpe woorden of een zijdelingse blik van iemand anders. Ik voelde me gewond en verdrietig en had het gevoel dat ik gezichtsverlies geleden had, nadat ik was behandeld en gesnoeid. Ik was bezorgd over mijn toekomstige levensweg … Was dit niet allemaal omdat ik teveel gaf om mijn eigen reputatie, status, ijdelheid, verlangens en toekomstige bestemming? Wat deze onthullingen betreft, in het verleden dacht ik dat dit kwam omdat er zoveel dingen in mijn hart en geest zaten, dat mijn gedachten zwaar waren, dat het belangrijk voor me was om mijn gezicht te redden en dat ik oppervlakkig was, maar ik had het probleem niet opgelost van het pad naar binnen. Was het mogelijk dat ik middenin het lijden van Satan leefde, erdoor gevangen gehouden werd, omdat ik te verwaand was? In stilte zocht ik in mijn hart. Later, toen ik door Gods woorden bladerde in ‘Ontsnap aan de invloed van de duisternis, en je zult door God gewonnen worden’, zag ik de volgende woorden van God: “Mensen die niet zijn vrijgelaten, die altijd worden beheerst door bepaalde dingen en niet in staat zijn om hun hart aan God te geven, zijn mensen die onder de slavernij van Satan zijn en die leven onder een aura van de dood.” Ik dacht: is dit niet precies de toestand waarin ik verkeer? Ik werd zelfs nog zekerder. Vervolgens zag ik nog meer van Gods woorden: “Om te ontsnappen aan de invloed van de duisternis, moet je eerst loyaal zijn aan God en de gretigheid hebben om de waarheid na te streven – alleen dan zul je in een juiste staat zijn. Leven in de juiste staat is de voorwaarde om te ontsnappen aan de invloed van de duisternis. Het niet hebben van de juiste staat betekent dat je niet loyaal aan God bent en dat je niet de gretigheid hebt om de waarheid te zoeken. Dan is ontsnappen aan de invloed van de duisternis uitgesloten. De ontsnapping van de mens aan de invloed van de duisternis is gebaseerd op mijn woorden, en als de mens niet in overeenstemming met mijn woorden kan leven, zullen ze niet ontsnappen aan de gebondenheid van de invloed van de duisternis. Leven in de juiste staat is leven onder de leiding van Gods woorden, leven in de staat van trouw aan God, leven in de staat van het zoeken naar de waarheid, leven in de realiteit van oprecht toewijden aan God, leven in de staat van oprechte liefde voor God. Degenen die in deze staten en in deze realiteit leven, zullen geleidelijk transformeren als ze dieper in de waarheid binnengaan, en ze zullen transformeren met de verdieping van het werk, totdat ze uiteindelijk zeker door God zullen worden gewonnen, en ze oprecht liefde zullen hebben voor God” (Het Woord verschijnt in het vlees). Toen ik dit las voelde ik mijn hart opklaren. Wanneer mensen van zichzelf houden, kunnen ze onmogelijk een goede relatie met God hebben en kan hun zin om de waarheid te zoeken niet erg groot zijn. Uiteindelijk zullen ze door hun verwaandheid zichzelf verwoesten door onder de invloed van Satan te leven. Dankzij de verlichting van Gods woorden kon ik mijn eigen gevaarlijke gesteldheid inzien, en ook dat er een pad is om de invloed van de duisternis af te werpen – door een hart te hebben dat op zoek is naar de waarheid, door waarlijk op God te vertrouwen en bij Hem te rade te gaan wanneer ik op moeilijkheden stuit, door meer Gods woorden te lezen, door in de woorden van God principes te zoeken die in de praktijk gebracht kunnen worden en steeds trouw te zijn aan God. Bij het verkrijgen van het werk van de Heilige Geest, kan de verdorvenheid onder de mensheid een verandering ondergaan naast hun intreden in de waarheid. Dit is de weg van het werk van de Heilige Geest. Maar ik had dit aspect genegeerd, en enkel passief geprobeerd om zelf met mijn eigen verdorvenheid om te gaan en niet proactief te vertrouwen op het werk van de Heilige Geest om mezelf te veranderen. Het mag dan ook niet verbazen dat ik slechts een tijdelijke terughoudendheid bereikte; ik had dit probleem niet tot in de kern opgelost. Net zoals Gods woorden zeggen: “Hoe meer de mensen dus in de aanwezigheid van God zijn, hoe makkelijker ze kunnen worden vervolmaakt door God. Dit is het pad waarlangs de Heilige Geest zijn werk verricht. Als je dit niet begrijpt, zal het voor jou onmogelijk zijn om op het juiste pad te komen en kan je onmogelijk door God vervolmaakt worden. … met alleen je eigen harde werk en niets van Gods werk. Is dit geen vergissing in je beleving?” (‘Over ervaring’ in Het Woord verschijnt in het vlees). Nadat ik dit had begrepen zette ik mezelf nog gewetensvoller op dit pad, verzaakte ik aan mezelf en besteedde ik geen aandacht aan mijn gevoelens en gedachten. In plaats daarvan legde ik mijn hart toe op het zoeken naar de waarheid, kwam ik vroom mijn verplichting na, om meer te oefenen in het nadenken over Gods woorden, om op Gods woorden te vertrouwen in mijn handelingen en om mezelf toe te laten om in de juiste toestand te leven. Hoewel er momenten zijn geweest in mijn specifieke praktijk dat ik niet volledig juist heb gehandeld, heb ik de verlossing gevoeld en de vrijheid die het resultaat is van leven in het licht, en heb ik genoten van het werk van de Heilige Geest. Niet alleen kon ik mijn eigen verdorvenheid en tekortkomingen zien, maar ik had de vastberadenheid om snel te willen veranderen en de motivatie om de waarheid te beoefenen. Mijn kijk is ook veranderd; ik ben niet langer somber, depressief en levenloos, maar er is vitaliteit en kracht in mijn hart. Ik ben ook opgewekter geworden en ik ben heel blij dat ik in de kerk woon!

Natuurlijk zit dit aspect van verdorvenheid in mij te diep en is het niet mogelijk om de invloed van Satan volledig af te werpen door deze dingen een paar keer in de praktijk te brengen. God heeft me echter laten proeven van de zoetheid van “het afwerpen van de invloed van de duisternis, in het licht te leven”, wat mij motivatie en hoop heeft gegeven in mijn streven. Zolang ik volhardend blijf samenwerken met God en het pad blijf bewandelen dat God heeft aangegeven, de waarheid blijf zoeken in alle dingen en volgens Gods woorden blijf leven, geloof ik dat ik de ketenen van de geest zal afschudden, de invloed van de duisternis zal afwerpen, en door God zal worden gewonnen.

De ketenen van de Geest afschudden