881 De mens zou Gods creaties moeten koesteren

881 De mens zou Gods creaties moeten koesteren

Vocale begeleiding: De mens kan niet leven zonder andere dingen. Dus wat voor een houding zou de mens moeten hebben tegenover alle dingen? Koester ze, bescherm ze, maak er efficiënt gebruik van.

1 God staat de mens toe om alle dingen te beheren en heerschappij over hen te hebben, maar doet de mens het goed? De mensheid neigt naar vernietiging; de mensheid is niet alleen niet in staat om de dingen te behouden zoals God ze heeft geschapen, hij heeft ze zelfs vernietigd. De mensheid heeft de bergen tot puin gereduceerd, de zeeën met de aarde verstikt en de vlakten veranderd in woestijnen waar niemand kan leven. Toch heeft de in die woestijn de mens de industrie gemaakt en nucleaire bases gebouwd en vernietiging heerst aan alle kanten. De rivieren zijn niet langer rivieren, de zee niet langer de zee …

2 Wanneer de mensheid het evenwicht en de regels van de natuur verbreekt, is zijn dag van rampspoed en dood niet ver weg en onvermijdelijk. Wanneer de ramp komt, zullen ze weten hoe waardevol Gods schepping is en hoe belangrijk alles is voor de mensheid. De mens die leeft in een omgeving met een fijn klimaat is alsof hij in het paradijs is. Mensen realiseren zich deze zegening niet, maar zodra ze alles verliezen, zullen ze zien hoe zeldzaam en kostbaar het allemaal is.

3 Hoe zou je dit allemaal terug kunnen krijgen? Als God niets doet, als God niet langer iets voor de mensheid wil doen − dat wil zeggen, Hij wil niet tussenbeide komen − zou de beste methode zijn voor de mensheid om deze vernietiging te stoppen en dingen terug te brengen naar hoe ze waren. Een einde maken aan al deze vernietiging betekent stoppen met het plunderen en verwoesten van de dingen die God heeft geschapen. Dit zal de omgeving waarin de mens leeft geleidelijk laten verbeteren. Als je dat niet doet, wordt het milieu verder vernietigd en wordt het alleen maar ernstiger.

Naar ‘God Zelf, de unieke VII’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

881 De mens zou Gods creaties moeten koesteren