274 Je moet zoeken echte liefde voor God te hebben

274 Je moet zoeken echte liefde voor God te hebben

I

Vandaag moet je gaan op het juiste pad want je gelooft in de praktische God.

Gelovend, zoek niet slechts Zijn zegen,

maar probeer God lief te hebben en ken God.

Door Zijn verlichting en door jouw streven,

begrijp God werkelijk, draag ware liefde in je hart.

Als je liefde voor God waarachtig is, zodat niets het vernietigt of hindert,

ben je op het juiste pad van geloof in God.

Als je liefde voor God waarachtig is, bewijst het dat jij bij God hoort,

want je hart is Gods eigendom, en dat je door niets anders ingenomen bent.

Als je liefde voor God waarachtig is, ja, je liefde voor God waarachtig is.

II

Door alles wat jij draagt en doormaakt, en Gods werk, heb je ongeboden liefde.

Dan ben je vrij van Satans invloed, en je leeft in het licht van Gods woorden.

Ben je vrij van de duistere kracht, word je geacht God te verkrijgen.

Zoek dit doel in je geloof. Het is je plicht.

Als je liefde voor God waarachtig is, zodat niets het vernietigt of hindert,

ben je op het juiste pad van geloof in God.

Als je liefde voor God waarachtig is, bewijst het dat jij bij God hoort,

want je hart is Gods eigendom, en dat je door niets anders ingenomen bent.

Als je liefde voor God waarachtig is, ja, je liefde voor God waarachtig is.

III

Leg je er niet bij neer zoals het is.

Je kan geen twee gedachten hebben over Gods werk,

of licht denken over Gods werk.

Denk altijd aan God, bij wat jij ook doet.

Doe alles omwille van Hem, zet Gods huis op de eerste plek,

in je spraak, in je daden. Dit sluit aan bij Gods wil.

Als je liefde voor God waarachtig is, zodat niets het vernietigt of hindert,

ben je op het juiste pad van geloof in God.

Als je liefde voor God waarachtig is, bewijst het dat jij bij God hoort,

want je hart is Gods eigendom, en dat je door niets anders ingenomen bent.

Als je liefde voor God waarachtig is, ja, je liefde voor God waarachtig is,

ja, je liefde voor God waarachtig is.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

274 Je moet zoeken echte liefde voor God te hebben