123 Zij die stevig staan tijdens beproevingen zijn overwinnaars

123 Zij die stevig staan tijdens beproevingen zijn overwinnaars

I

In het Tijdperk van het Koninkrijk,

zal de mensheid compleet gemaakt worden,

volledig compleet in het Koninkrijks Tijdperk.

Wanneer de overwinning behaald is,

zullen zij door loutering en beproeving gaan,

wanneer de overwinning behaald is.

Zij die overwinnen en getuigenis geven tijdens deze beproeving,

oh, zij zijn degenen die uiteindelijk compleet gemaakt zullen worden,

en overwinnaars zullen zijn.

II

Tijdens deze beproevingen,

moet de mens deze loutering aanvaarden.

Het is de laatste instantie van het werk van God,

de laatste keer dat de mens gelouterd wordt

voordat Gods managementwerk afgesloten wordt.

Al wie volgt moet deze test accepteren.

Zij die overwinnen en getuigenis geven tijdens deze beproeving,

oh, zij zijn degenen die uiteindelijk compleet gemaakt zullen worden,

en overwinnaars zullen zijn.

III

Zij die beproevingen tegemoet gaan

zullen Gods leiding of het werk van de Geest niet hebben.

Maar zij die overwonnen zijn, God zoekend, zullen opstaan.

Ongeacht wat God doet, zullen ze hun visies niet verliezen,

maar zullen ze de waarheid beoefenen, getuigenis blijven geven.

Deze mensen zullen doorstaan.

Zij die overwinnen en getuigenis geven tijdens deze beproeving,

oh, zij zijn degenen die uiteindelijk compleet gemaakt zullen worden,

en overwinnaars zullen zijn.

IV

Oh, zij zijn degenen, degenen die beschikken over menselijkheid,

oprecht God liefhebbend.

Zij die overwinnen en getuigenis geven tijdens deze beproeving,

oh, zij zijn degenen die uiteindelijk compleet gemaakt zullen worden,

en overwinnaars zullen zijn.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

123 Zij die stevig staan tijdens beproevingen zijn overwinnaars