680 God zal aan je verschijnen als je standvastig getuigt in beproevingen

680 God zal aan je verschijnen als je standvastig getuigt in beproevingen

Het ondergaan van de beproevingen van Job is ook het ondergaan van de beproevingen van Petrus. Toen Job getest werd, legde hij getuigenis af en uiteindelijk werd Jehova aan hem geopenbaard. Pas nadat hij getuigde, was hij waardig het aangezicht van God te zien. Als je zoals Job bent, die te midden van beproevingen zijn eigen vlees vervloekte en niet tegen God klaagde en zijn eigen vlees kon verfoeien zonder te klagen of te zondigen door zijn woorden, dan ben je een getuige. Wanneer je louteringen tot op zekere hoogte ondergaat en nog steeds als Job kunt zijn, volkomen gehoorzaam aan God en zonder andere vereisten van Hem of je eigen noties, dan zal God aan je verschijnen.

Naar ‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

680 God zal aan je verschijnen als je standvastig getuigt in beproevingen