157 God onwankelbaar volgen

157 God onwankelbaar volgen

1

Ik heb al deze tijd in God geloofd en heb eindelijk het licht gezien. Ik heb een rotsig pad afgelegd van vervolging en beproeving.

Mijn vlucht levert constant lijden, zonder een plaats om mijn hoofd te ruste te leggen. Hoeveel nachten heb ik in gebed doorgebracht, zonder te kunnen slapen?

De wereld heeft me verlaten, geliefden mijden me. Door bitter en zoet heb ik talloze tranen geplengd.

Vrijheid heb ik slechts in naam. Hoe zit het met mensenrechten? Hoezeer haat ik Satan en verlang ik dat Christus de macht in handen neemt!

De duisternis en het kwaad van deze wereld drijven me om het licht van het leven meer te zoeken.

Christus is de waarheid, de weg, het leven, en ik zal Hem volgen tot het eind.

2

God heeft de herder neergeslagen, we gaan door grote tegenspoed. Donkere wolken pakken samen, de lucht is zwaar van angst.

Meerdere malen viel ik in het hol van de tijger en ontkwam aan de kaken van de dood. Gods woorden bemoedigden me en gaven mijn hart kracht.

Doordat ik geleden heb onder veel kwellingen, ken ik Gods lieflijkheid ten diepste. God heerst over alles, maar het geloof van de mens is erbarmelijk.

Door het vuur van beproevingen genieten mensen veel voordeel. Ik doorzie Satan en haat de grote rode draak nog meer!

De verachterlijke en wrede grote rode draak heeft ontelbare zielen verdorven en verslonden.

Het is niet gemakkelijk de waarheid en het leven te verwerven, ik moet mijn liefde voor God versterken en Gods hart geruststellen.

3

Als ik Gods werk in herinnering haal, voel ik hoe dierbaar Hij mij is. Door Gods oordeel te accepteren is mijn gezindheid veranderd.

De ontbering van tuchtiging en loutering brengt diepere kennis van God. Geloven in Almachtige God is waarlijk glorieus.

Wanneer ik predik en getuigenis afleg voor God, heeft mijn hart vrede. Ondanks de tegenspoed is het getrouw vervullen van mijn plichten een genoegen.

Het leven is kort en God liefhebben is het grootste geluk. Dat ik God kan dienen stelt mijn hart tevreden!

Almachtige God heeft mij gered en een waar leven gegeven.

Mijn grootste droom is bewaarheid en ik zal volharden tot morgen.

157 God onwankelbaar volgen