158 Vervolging sterkt mijn vastberadenheid

158 Vervolging sterkt mijn vastberadenheid

1

Satan heeft macht en verzet zich tegen de Hemel; hij is pervers, wetteloos en goddeloos.

Hij haat Christus en verwerpt de waarheid; bloedig onderdrukt hij de mensen en zwarte wolken komen over het hele land.

Het volgen van Christus en nastreven van het leven is een zware weg om te volgen, vol gevaar en ontbering.

Wanneer zullen we veilig kunnen samenkomen om te communiceren over Gods woorden en niet langer in verborgenheid te leven?

Wanneer zullen we onze plicht kunnen doen zonder op onze hoede te zijn voor spionnen en agenten in burger?

Wanneer zullen we het evangelie kunnen verkondigen en van God kunnen getuigen zonder met arrestatie en de gevangenis te maken te krijgen?

Wanneer zullen opgejaagde broeders en zusters niet meer als voortvluchtigen hoeven leven?

Zo vaak ben ik zo verontwaardigd geweest, dat ik het wel uit moet roepen:

Waarom moet hij ons de vrijheid ontnemen om te geloven; waarom moet hij alle christenen uitroeien?

Waarom verhult hij de waarheid om de mensen in de wereld te bedriegen en misleiden?

Ik lijd pijn, ik smeek God en wend me tot Hem; ik vraag Hem om geloof en kracht.

Hoe enorm de vervolging en tegenspoed ook zijn, ik zal me nooit overgeven aan Satan.

2

Door de gevangenschap, foltering en kwelling heen wijzen Gods woorden mij de weg, en mijn hart vreest niet langer.

Ik begrijp de waarheid en doorzie de lelijke tronie van de duivel, en ik haat de grote rode draak zelfs nog meer.

Al lijd ik pijn, mijn geloof wordt gesterkt. Ik weet wat ik moet beminnen en wat ik moet haten, en nog sterker voel ik nu hoe lieflijk God is.

Wanneer ik de foltering en kwelling niet langer kan verdragen, versterken Gods woorden mijn geloof.

Wanneer mijn leven in gevaar is, zorgt God er in het geheim voor dat mij niets kwaads overkomt.

Wanneer Satans verleidingen zich aan mij opdringen, schenken Gods woorden mij moed en wijsheid.

Met God aan mijn zijde voel ik me niet langer alleen in de altijddurende nacht.

O God, uw woorden hebben mij tot nu toe geleid en beschermd.

Ik heb uw woorden ervaren, waar een groot gezag en overstijgende kracht uit spreekt.

In tegenspoed voel ik uw aanwezigheid. Al lijdt mijn vlees, mijn hart ervaart zulke lieflijkheid.

Het is glorieus om aan de zijde van God te lijden; op mijn leven beloof ik het doorslaggevende gevecht tegen Satan tot het einde te zullen strijden.

Ik word nóg vastberadener in mijn voornemen en ik geef klinkende getuigenis om God te verheerlijken en van God te getuigen.

158 Vervolging sterkt mijn vastberadenheid