523 Lijden omwille van het uitoefenen van de waarheid is erg betekenisvol

523 Lijden omwille van het uitoefenen van de waarheid is erg betekenisvol

1 Dat komt omdat God Zijn woorden aan jullie heeft geopenbaard en de volgende stap is dat jullie er daadwerkelijk naar te gaan handelen. Brengen jullie deze woorden in praktijk, dan zal God jullie verlichten en leiden. Zo zit dat. In de kern is jullie doel Gods woord in jullie te laten uitwerken. Met andere woorden, het gaat erom Gods woord echt te begrijpen als jullie het in praktijk brengen. Misschien is jullie capaciteit om Gods woord te ontvangen maar gering, maar wanneer jullie het woord van God in praktijk brengen, kan Hij jullie gebrekkige capaciteit om te ontvangen compenseren. Jullie moeten dus niet alleen veel waarheden kennen, maar er ook naar handelen. Dat is de grootste focus die niet te negeren valt.

2 Jezus heeft ook veel geleden in zijn 33,5 jaar op aarde, omdat Hij de waarheid in praktijk bracht. Het is omdat Hij de waarheid uitoefende en Gods wil deed dat hij veel heeft geleden. Hij heeft veel geleden omdat Hij de waarheid in praktijk bracht en de wil van God deed. Hij had dat lijden niet ondergaan als Hij de waarheid had gekend zonder die in praktijk te brengen. Had Jezus de leringen van de Joden gevolgd, had Hij de Farizeeën gevolgd, dan zou Hij niet zo hebben geleden. Jullie kunnen van Jezus’ leven leren dat het effect van Gods werk op de mens op diens medewerking berust. Dat is iets wat jullie moeten inzien. Zou Jezus zo aan het kruis hebben geleden als Hij de waarheid niet in praktijk had gebracht? Had Hij zo’n droevig gebed kunnen uiten als Hij niet overeenkomstig Gods wil had gehandeld? Daarom zouden jullie moeten lijden omwille van het uitoefenen van de waarheid; dit is het soort lijden dat men zou moeten dragen.

Naar ‘Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in de praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

523 Lijden omwille van het uitoefenen van de waarheid is erg betekenisvol