1010 Hoe te getuigen van God om praktische resultaten te verkrijgen

1010 Hoe te getuigen van God om praktische resultaten te verkrijgen

Wanneer jullie van God getuigen, zouden jullie vooral moeten spreken over hoe God mensen oordeelt en tuchtigt, welke beproevingen Hij gebruikt om mensen te louteren en hun gezindheid te veranderen. Jullie moeten ook spreken over hoeveel verdorvenheid in jullie ervaring is geopenbaard, hoeveel jullie hebben doorstaan en hoe jullie uiteindelijk door God zijn overwonnen; hoeveel echte kennis jullie hebben van Gods werk en hoe jullie van God zouden moeten getuigen en Hem terug zouden moeten betalen voor Zijn liefde. Jullie moeten stevige taal gebruiken en op een eenvoudige manier spreken. Maak geen gebruik van diepzinnig klinkende, lege theorieën om met jezelf te pronken. Dat maakt een arrogante en onzinnige indruk. Spreek meer over feitelijk dingen vanuit praktische ervaringen, spreek uit het hart. Daar hebben anderen het meest profijt van en het is voor hen het meest geschikt om te zien. Jullie waren mensen die zich het meest tegen God verzetten, en waren het minst geneigd je aan God te onderwerpen, maar nu zijn jullie overwonnen door Zijn woorden – vergeet dat nooit. Jullie dienen toegewijd veel bezinning en gedachten aan deze zaken te besteden. Zodra jullie je dit hebben gerealiseerd, zullen jullie weten hoe getuigenis af te leggen; anders lopen jullie de kans om schaamteloze en onzinnige handelingen te plegen.

Naar ‘Het fundamentele besef dat de mens dient te bezitten ’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

1010 Hoe te getuigen van God om praktische resultaten te verkrijgen