Wat heeft mijn geest bedrogen? Nooit meer ‘aardig’ zijn Het is niet eenvoudig een oprecht persoon te zijn Er is een manier om arrogantie te verhelpen Je kunt je plicht alleen goed uitvoeren wanneer je die niet langer plichtmatig doet Door de grote rampspoed heb ik veel gewonnen De enige manier om rampspoed te vermijden Enkel de liefde van God is echt Buitenstaanders discrimineren is te kwaadaardig Een kort gesprek over de bron van ‘s werelds duisternis en het kwaad Mijn leven toewijden aan devotie Een wedergeboorte Gods woorden leiden ons op onze weg Vervolging en tegenspoed hielpen mij te groeien Van start gaan op het pad van het geloof in God Gods woorden hebben mijn foute ideeën en standpunten veranderd Jezelf echt kennen alleen door de waarheid te begrijpen Uit de nevel tevoorschijn komen Gods woorden hebben een einde gemaakt aan mijn noties Ik zag mijn ware gestalte helder Wat is de aard van Gods liefde? Ik Ben Net Begonnen het Ware Levenspad te Belopen Ik gebruik laag kaliber niet langer als een excuus Werp het masker af en begin het leven opnieuw Ik heb Gods verlossing ervaren Het is niet gemakkelijk om jezelf echt te kennen Enigszins een begrip van wat gered worden inhoudt Ik voel me zoveel lichter nu ik de ketenen van status heb afgeworpen Zeven jaren van beproeving hebben mijn ware aard geopenbaard Ik heb geleerd hoe ik andere mensen juist moet behandelen Door Gods hart te begrijpen, kunnen misvattingen uit de weg worden geruimd De Heilige Geest werkt volgens bepaalde principes Jaloersheid – de geestelijke chronische ziekte Oordelen op basis van uiterlijkheden is gewoonweg belachelijk Ik vind de weg om God te kennen De woorden van God hebben mij gewekt Het belang van samenwerking in het dienen Je kunt mensen niet beoordelen op basis van hun uiterlijk Ik zie de waarheid van mijn verdorvenheid Ik laat me niet meer blinddoeken door goede bedoelingen Alleen door de waarheid te begrijpen kan men inzicht krijgen De rijkdommen van het leven Oordeel is licht Het transformatieproces van een arrogante gelovige De transformatie van een gevallen mens Eindelijk kan ik een beetje als mens leven Alleen door zelf de waarheid binnen te gaan, kan ik anderen echt helpen Ik heb genoten van een rijkelijk feestmaal Waarom heb ik het pad van de farizeeërs gelopen? Ketenen afwerpen Ik ben bereid de supervisie van allen te accepteren Ik ben inderdaad een nakomeling van de grote rode draak Mijn levensprincipes hebben mij beschadigd achtergelaten Dit is de waarheid in de praktijk brengen Er schuilt een groot geluk in eerlijkheid Wees streng voor jezelf om anderen te disciplineren Gods speciale liefde ervaren De geheimen verborgen achter de zoektocht De ware oorzaak van ondoeltreffend werk De ervaring van het beoefenen van de waarheid Een Echt Partnerschap Het werkelijke gezicht van een zogenaamd goed persoon De echte betekenis van rebellie tegen God Wat is het werkelijk aanvaarden van waarheid? Al wat God zegt, is hét oordeel over de mens Ik leerde om met anderen te werken Het mooiste geschenk dat God me heeft gegeven Het is zo belangrijk het werk van de Heilige Geest te gehoorzamen Gods woord gebruiken als een spiegel Argeloze mensen zijn niet noodzakelijk eerlijke mensen Nu begrijp ik pas wat het leven binnengaan betekent Waarom ben ik nog niet veranderd na zoveel geloofsjaren? Een verandering ten goede op de weg van geloof in God Gods werk is zo wijs Na het verliezen van mijn status De hoogmoed voor de val Waarom trucs gebruiken bij het dienen van God? Het zien van mijn ware gezicht Zoek geen nieuwe trucjes wanneer je God dient Ik besefte dat ik het pad van de farizeeën bewandelde De essentie van het misbruik van macht voor persoonlijke wraak Dit soort dienst is werkelijk verachtelijk Wat achter de leugen ligt Het geheim dat diep in mijn hart leeft Dit is een echt goed mens Satan verslaan in de strijd Hoe ik God verheerlijkte en getuigenis van Hem aflegde was zo absurd Ik ben niet geschikt om Christus te zien Ieder woord van God is een uitdrukking van Zijn gezindheid De les in gehoorzaamheid