Het pad … (2)

Het pad … (2)

Misschien hebben onze broeders en zusters een beetje een idee van de volgorde, de stappen en de methode van Gods werk op het vasteland van China, maar ik denk altijd dat het beter is om dat weer even op te halen of een korte samenvatting te geven voor onze broeders en zusters. Ik gebruik gewoon deze kans om kort iets te zeggen over wat ik op het hart heb; ik heb het niet over dingen buiten dit werk. Ik hoop dat mijn broeders en zusters mijn stemming kunnen begrijpen en ik vraag ook nederig dat iedereen die mijn woorden leest, begrijpt en vergeeft dat mijn gestalte klein is, dat mijn levenservaring werkelijk gebrekkig is en dat ik werkelijk mijn hoofd niet omhoog kan houden voor God. Ik heb echter altijd het gevoel dat dit alleen objectieve redenen zijn. Kortom, wat er ook gebeurt, geen mensen, gebeurtenissen of dingen kunnen onze communicatie in Gods aanwezigheid verhinderen en ik hoop dat onze broeders en zusters in staat zijn om harder te werken voor God samen met mij. Ik wil graag het volgende gebed uitspreken: “O God! Wees ons genadig zodat ik en mijn broeders en zusters samen mogen worstelen onder de heerschappij van onze gemeenschappelijke idealen, trouw mogen zijn aan u tot aan de dood en hier nooit op terug zullen komen!” Deze woorden zijn het vaste voornemen dat ik maak voor God, maar je zou ook kunnen zeggen dat het mijn eigen motto is als een mens van vlees en bloed, die wordt gebruikt door God. Ik heb dit vaak gedeeld in communicatie met de broeders en zusters die bij mij waren en ik heb dit als boodschap gegeven aan degenen die met mij zijn. Ik weet niet wat mensen ervan denken, maar hoe dan ook, ik geloof dat zij niet alleen een aspect van subjectieve inspanning bevatten, maar meer nog, dat ze een aspect van objectieve theorie bevatten. Daarom is het mogelijk dat sommige mensen bepaalde meningen hebben en jij hun woorden als je motto kunt nemen en bekijken hoe groot jouw drang om God lief te hebben is. Sommige mensen zullen een bepaald idee krijgen als ze deze woorden lezen en denken: Hoe zou zo’n alledaagse en normale uitspraak mensen een grote drang kunnen geven om God lief te hebben tot aan de dood? En het heeft niets te maken met het onderwerp dat we aan het bespreken zijn, ‘het pad’. Ik erken dat deze woorden geen grote charme hebben, maar ik ben er altijd van overtuigd geweest dat ze mensen naar het juiste pad kunnen leiden en hen in staat stellen om allerlei beproevingen te ondergaan op hun pad van geloof in God zonder ontmoedigd te raken of terug te keren. Dat is waarom ik dit altijd als mijn motto zie en ik hoop dat mensen er zorgvuldig over na kunnen denken. Maar het is niet mijn bedoeling om iedereen ertoe te dwingen om mijn denkbeelden over te nemen – dit is niet meer dan een suggestie. Wat andere mensen ook van mij denken, ik denk dat God de innerlijke beweegredenen van ieder van ons zal begrijpen. God is voortdurend aan het werk in ieder van ons en Zijn werk is onvermoeibaar. Dat is omdat wij allemaal zijn geboren in het land van de grote rode draak – dat is waarom Hij op deze manier in ons werkt. Degenen die geboren zijn in het land van de grote rode draak hebben het geluk dat zij dit werk van de Heilige Geest verkrijgen. Als een van hen, voel ik sterk de dierbaarheid, respecteerbaarheid en liefelijkheid van God. Dit is God die om ons geeft. Zulk een achtergebleven, conservatief, feodaal, bijgelovig en verdorven rijk van het proletariaat verkrijgt dit werk van God. Hieruit blijkt dat wij, deze groep mensen in het laatste tijdperk, zeer gezegend zijn. Ik geloof dat alle broeders en zusters van wie de spirituele ogen geopend worden om dit werk te zien allemaal vreugdetranen zullen huilen hierom en zul je dat op dat moment niet laten zien aan God door te dansen van vreugde? Zul je niet het lied in je hart offeren aan God? Zul je niet op dat moment je voornemen aan God kenbaar maken en een ander plan bedenken voor Hem? Ik denk dat dit allemaal dingen zijn die een ware gelovige in God zou moeten doen. Ik geloof dat ieder van ons als mens een vorm van expressie voor Gods aangezicht zou moeten hebben. Dat is wat een persoon met gevoelens zou moeten doen. Dit toont hoeveel vernedering God heeft doorstaan om in ons midden te komen, indien je het kaliber alsook de geboorteplaats beschouwt van ieder onder ons. We hebben wel enige kennis van God in ons, gebaseerd op wat we weten, maar God is zo groot, zo verheven en zo eerbiedwaardig dat het voldoende is om te weten hoe groot in vergelijking daarmee Zijn lijden was onder de mensen. Dit is nog steeds een vage uitspraak en mensen kunnen deze slechts behandelen als woorden en doctrines. Dat is zo omdat de mensen in ons midden te dom en afgestompt zijn. Om dit te verklaren aan die broeders en zusters die het zouden aannemen zodat onze geesten bewogen kunnen worden door de Geest van God, kan ik slechts meer moeite doen. Moge God onze spirituele ogen openen zodat we de prijs kunnen zien die God heeft betaald, de moeite die Hij heeft gedaan en de energie die Hij aan ons heeft besteed.

Als een van degenen in China die de Geest van God heeft geaccepteerd, voel ik ten diepste dat ons niveau tekort schiet. (Ik hoop dat onze broeders en zusters zich hier niet slecht over voelen – dit is de realiteit van de situatie.) In mijn praktisch leven heb ik duidelijk gezien dat wat we hebben en zijn zo onderontwikkeld is. Hoofdzakelijk betreft het hoe we ons gedragen in ons leven en onze relatie tot God en betreffende de kleine details gaat het om elk individueel idee en elke gedachte. Dit zijn allemaal dingen die objectief bestaan en zij zijn moeilijk te verbergen door woorden of illusie. Dus, als ik deze dingen zeg stemmen de meeste mensen ermee in en zijn ze erdoor overtuigd, tenzij ze iemand zijn zonder normaal verstand. Zo iemand is niet in staat om een dergelijke visie van mij te accepteren. Misschien weet ik echt niet hoe ik beleefd moet zijn en noem ik zo iemand werkelijk een beest. Dat doe ik omdat zo iemand als laagste staat op de totempaal in het land van de rode draak – ze zijn als een varken of een hond. Zo iemand heeft een groot gebrek aan niveau en is niet waardig om voor God te verschijnen. Misschien zijn mijn woorden wel te onbeschoft. Ik representeer de Geest van God die in mij werkt en vervloek dit soort beestachtig, smerig schepsel en ik hoop dat mijn broeders en zusters er niet door verzwakt worden. Mogelijk hebben wij zo iemand niet onder ons, maar wat de waarheid ook is, ik geloof dat we op deze manier met zo iemand om moeten gaan. Wat denk jij?

Duizenden jaren lang is het rijk van de grote rode draak verloederd, helemaal tot nu toe, en omdat het voortdurend weerstand heeft geboden tegen God, heeft God dit land vervloekt en het behandeld met gramschap en daarna heeft Hij Zijn tuchtiging uitgedeeld. Dit door God vervloekte land heeft te lijden gehad onder rassendiscriminatie en is nog steeds in een achtergebleven toestand. Het land waarin wij geboren zijn is de verzamelplaats van vele onreine geesten en daarom tieren zij welig en proberen zij de heerschappij te krijgen in dit land. Dit heeft geleid tot de bezoedeling van hen die hier geboren zijn. De gewoonten, gebruiken, ideeën en opvattingen van mensen zijn achtergebleven en ouderwets. Daardoor vormen zij allerlei denkbeelden over God, die ze tot nu toe niet hebben kunnen afschudden. Met name handelen ze op de ene manier voor het aangezicht van God en op een andere manier achter Zijn rug om, op die manier wisselen ze het aanbidden van Satan af met het dienen van God. Dit is een toonbeeld van zeer achtergesteld zijn. God heeft zo veel werk gedaan in China en heeft zo veel van Zijn woorden gesproken, maar mensen zijn nog steeds helemaal afgestompt en onverschillig. Ze gaan door met hun werk zoals ze altijd al deden en begrijpen helemaal niets van Gods woorden. Toen God verklaarde dat er geen toekomst en geen hoop was, kwam een kerk die leefde met de hitte van de zomer meteen in hartje winter terecht. De ware identiteit van de mensen werd aan het daglicht blootgesteld en hun eerdere vertrouwen, liefde en kracht verdwenen allemaal spoorloos. En nu heeft niemand zijn vitaliteit terug gevonden. Ze zeggen met hun woorden dat ze van God houden en hoewel ze in hun hart niet durven te klagen hebben ze gewoon niet die liefde, ongeacht wat ze ook doen. Hoe kan dat? Ik denk dat mijn broeders en zusters dit feit zullen erkennen. Moge God ons verlichten zodat we allemaal Zijn liefelijkheid kunnen leren kennen, God lief kunnen hebben in het diepst van ons hart en de liefde voor God die wij allemaal hebben tot uiting brengen op verschillende plaatsen. Moge God ons een onwankelbaar hart vol oprechte liefde voor Hem geven – dit is waar ik op hoop. Nadat ik dit gezegd heb, voel ik een beetje medelijden voor mijn broeders en zusters die ook in dit land vol vuilheid leven. Daardoor heb ik haat ontwikkeld jegens de grote rode draak. Hij hindert onze liefde voor God en lokt hebberigheid uit betreffende vooruitzichten voor de toekomst. Hij verleidt ons om negatief te zijn, om God te weerstaan. Het was de grote rode draak die ons misleid heeft, ons gecorrumpeerd heeft en ons geteisterd heeft tot nu toe, tot het punt dat we niet meer in staat zijn om Gods liefde terug te betalen met ons hart. Wij hebben de drang in ons hart, maar desondanks zijn we machteloos. Wij zijn allemaal slachtoffers. Daarom haat ik hem diep van binnen en kan ik niet wachten om hem te vernietigen. Hoewel, als ik er nog eens over nadenk, dit geen nut zou hebben en het God alleen maar last zou bezorgen. Daarom kom ik op deze woorden terug – ik richt mijn hart op het doen van Zijn wil – God liefhebben. Dat is het pad dat ik kies – het is het pad dat ik, een van Zijn schepselen, moet gaan. Dit is hoe ik mijn leven moet leven. Dit zijn woorden uit mijn hart en ik hoop dat mijn broeders en zusters moed zullen putten uit het horen van deze woorden zodat mijn hart een beetje vrede kan vinden. Want het is mijn doel om Gods wil te doen en zo een leven vol betekenis en glans te leiden. Op deze manier zal ik zonder spijt kunnen sterven, met een hart vol dankbaarheid en troost. Wil je dat doen? Ben jij iemand met zo’n voornemen?

Dat God in staat is om te werken in hen die de ‘zieke man van Oost-Azië’ genoemd worden, is Zijn grote kracht. Het is Zijn nederigheid en verborgenheid. Ongeacht Zijn harde woorden of tuchtiging voor ons, zouden we Hem moeten prijzen uit het diepst van ons hart voor Zijn nederigheid en Hem hierom tot het eind toe lief moeten hebben. Mensen die door Satan zijn gebonden voor duizenden jaren, zijn onder zijn invloed blijven leven en hebben hem niet afgeschud. Zij zijn bitter blijven rondtasten en worstelen. In het verleden brandden zij wierook en maakten ze heiligdommen voor satan, waarvoor zij zich neerbogen. Zij waren nauw verbonden met hun familie en seculiere connecties, als ook met sociale interacties. Ze waren niet in staat om deze af te schudden. Hoe kan iemand in zo’n meedogenloze maatschappij een betekenisvol leven leiden? Waarover mensen vertellen is een leven vol lijden en, gelukkig, heeft God onschuldige mensen gered, door onze levens onder Zijn zorg en Zijn bescherming te nemen zodat onze levens vreugdevol zijn en niet langer vol zorgen. We zijn tot nu toe in Zijn genade blijven leven. Is dat niet Gods zegen? Hoe kan iemand de brutaliteit hebben om buitensporige eisen te stellen aan God? Heeft Hij ons zo weinig gegeven? Zijn jullie nog steeds niet tevreden? Ik denk dat de tijd is gekomen dat wij Gods liefde terug moeten betalen. Hoewel we bloot staan aan een grote hoeveelheid spot, laster en vervolging omdat wij het pad van het geloof in God volgen, geloof ik dat dit betekenisvol is. Het is eervol, niet iets om je voor te schamen en hoe dan ook, de zegeningen die we ontvangen zijn allesbehalve schamel. In ontelbare gevallen van teleurstellingen hebben Gods woorden troost gebracht en voordat we het doorhebben is verdriet in vreugde veranderd. In ontelbare gevallen van nood heeft God zegen gebracht en zijn we voorzien door Zijn woorden. In vele gevallen van ziekte hebben Gods woorden leven gebracht – we zijn bevrijd van gevaar en uit gevaar in veiligheid gebracht. Je hebt al zo veel van deze dingen gekregen zonder dat jij je het realiseerde. Is het mogelijk dat je je dat niet herinnert?

Het pad … (2)