Het pad … (4)

Het pad … (4)

Dat mensen in staat zijn om Gods liefelijkheid te ontdekken, om een weg te zoeken om God lief te hebben in deze tijd en dat ze bereid zijn de oefening van het tegenwoordige koninkrijk te accepteren – dat is allemaal Gods genade, sterker nog, dat is God die de mensheid omhoogtilt. Altijd als ik hieraan denk, voel ik de liefelijkheid van God heel sterk. God heeft ons waarlijk lief. Als dat niet zo was, wie zou Zijn liefelijkheid dan kunnen ontdekken? Alleen hierdoor begrijp ik dat al dit werk door God Zelf wordt gedaan en dat mensen geleid en bestuurd worden door God. Ik dank God hiervoor en ik vraag mijn broeders en zusters om God samen met mij te prijzen: “Alle eer zij aan u, de hoogste God Zelf! Moge uw glorie groeien en zichtbaar worden in degenen onder ons die door u zijn uitverkoren en gewonnen.” Ik heb verlichting ontvangen van God – vóór het begin der tijden heeft God ons al voorbestemd en wilde Hij ons winnen in de laatste dagen. Op die manier maakt Hij het mogelijk dat alle dingen in het universum Gods volledige glorie kunnen zien in ons. Zo zijn wij de kristallisatie van zesduizend jaar van Gods managementplan. Wij zijn de modellen, de voorbeelden van Gods werk in het hele universum. Nu pas heb ik ontdekt hoeveel liefde God werkelijk voelt voor ons en dat het werk dat Hij in ons doet en de dingen die Hij zegt miljoenen keren groter zijn dan die van vroegere tijden. Zelfs in Israël en in Petrus heeft God zelf niet zo veel werk gedaan en zo veel gesproken. Dit toont aan dat wij, deze groep mensen, werkelijk ongelofelijk gezegend zijn – onvergelijkelijk veel meer dan de heiligen van vroegere tijden. Dat is waarom God altijd heeft gezegd dat de mensen van het laatste tijdperk gezegend zijn. Ongeacht wat anderen zeggen, geloof ik dat wij degenen zijn die het meest door God gezegend zijn. Wij zouden deze zegeningen die aan ons geschonken zijn door God moeten aannemen. Misschien zijn er mensen die klagen tot God, maar ik geloof dat zegeningen van God komen en dat bewijst dat zij datgene zijn wat wij verdienen. Zelfs als anderen klagen of niet blij zijn met ons, geloof ik altijd dat niemand de zegeningen die God ons heeft gegeven kan aannemen of wegnemen. Omdat Gods werk op ons wordt uitgeoefend en Hij direct tot ons spreekt – tot ons, niet tot anderen – doet God wat Hij wil doen en als mensen dat niet overtuigend vinden, zijn ze dan niet gewoon uit op problemen? Is dat niet vragen om vernedering? Waarom zou ik dat zeggen? Dat is omdat ik hier diepgaande ervaring mee heb. Net als het werk dat God in mij doet dat alleen ik kan accepteren – kan iemand anders dat doen? Ik ben zo gelukkig dat God mij dit toevertrouwt – zou iemand anders dit zomaar kunnen doen? Maar ik hoop dat mijn broeders en zuster mijn hart kunnen begrijpen. Ik wil niet opscheppen over mijn eigen referenties, maar iets uitleggen. Ik ben bereid om alle eer aan God te geven en Hem het hart van ieder van ons te laten onderzoeken zodat onze harten allemaal gereinigd zijn voor God. Ik wil graag een wens doen uit het diepst van mijn hart: ik hoop dat ik volledig gewonnen word door God, dat ik een zuivere maagd word, die geofferd wordt op het altaar. Meer nog, dat ik de gehoorzaamheid heb van een lam, verschijnend te midden van alle mensen als een heilig, geestelijk lichaam. Dat is mijn belofte, de eed die ik gezworen heb voor Gods aangezicht. Ik ben bereid deze te vervullen en Gods liefde hierdoor terug te betalen. Ben jij bereid dat te doen? Ik geloof dat deze belofte van mij meer jonge broeders en zusters zal inspireren en meer jonge mensen hoop zal geven. Ik vind dat het lijkt alsof God extra nadruk legt op jonge mensen. Misschien is het mijn eigen voorkeur, maar ik voel altijd dat jonge mensen hoop hebben voor de toekomst; het lijkt alsof God extra aan het werk is in jonge mensen. Hoewel ze gebrek aan inzicht en wijsheid hebben en ze in het algemeen te uitbundig en heethoofdig zijn, net als een pasgeboren kalf, geloof ik toch dat jonge mensen niet helemaal zonder waarde zijn. Je kunt de onschuld van de jeugd in hen zien en ze accepteren gemakkelijk nieuwe dingen. Hoewel jonge mensen een neiging hebben tot arrogantie, heftigheid en impulsiviteit, belemmeren deze dingen hen niet in hun vaardigheid om nieuw licht te ontvangen. Dat komt doordat jonge mensen doorgaans niet vasthouden aan ouderwetse dingen. Daarom zie ik grenzeloze veelbelovendheid in jonge mensen en in hun vitaliteit; daarom heb ik tedere gevoelens voor hen. Hoewel ik geen afkeer heb van de oudere broeders en zusters, ben ik ook niet in hen geïnteresseerd. Ik bied wel mijn oprechte excuses aan de oudere broeders en zusters aan. Misschien is dat wat ik heb gezegd niet zoals het hoort of onachtzaam, maar ik hoop dat jullie mij allemaal mijn roekeloosheid kunnen vergeven, want ik ben te jong en let niet al te veel op mijn manier van spreken. Hoewel, om de waarheid te zeggen, hebben de oudere broeders en zusters uiteindelijk ook hun taken die ze uit moeten voeren – ze zijn helemaal niet nutteloos. Dat komt doordat zij ervaring hebben in het omgaan met dingen, ze zijn standvastig in hoe ze dingen aanpakken en ze maken niet zoveel fouten. Zijn dat niet hun sterke punten? Ik zou graag willen dat we allemaal samen tot God zeggen: “O God! Mogen we allemaal onze eigen taken uitvoeren op onze verschillende plekken en mogen we allemaal ons uiterste best doen voor uw wil!” Ik geloof dat dat Gods wil moet zijn!

Wat ik uit eigen ervaring heb gemerkt, is dat veel van degenen die zich openlijk hebben verzet tegen deze stroom, dat wil zeggen, die rechtstreeks zijn ingegaan tegen Gods Geest, oudere mensen waren. De religieuze opvattingen van deze mensen zijn heel sterk en zij vergelijken ouderwetse dingen in alle aspecten met Gods woord. Ze passen altijd dingen die ze hebben geaccepteerd in het verleden toe op Gods woord. Is dat niet absurd? Kan zo iemand Gods werk doen? Kan God zo’n soort mens gebruiken voor Zijn werk? De Heilige Geest heeft een werkwijze voor elke dag van Zijn werk; als mensen vasthouden aan ouderwetse dingen zal er een dag komen dat ze van het podium van de geschiedenis gestoten zullen worden. In elke fase van Zijn werk, gebruikt God altijd nieuwe mensen. Als iemand achterhaalde dingen aan anderen zou leren, zou dat niet neerkomen op mensen verderven? Zou dit niet het tegenhouden van Zijn werk zijn? Wanneer kan Gods werk dan afgemaakt worden? Misschien zijn er mensen die een bepaalde opvatting hebben over wat ik net heb gezegd. Misschien zijn zij niet overtuigd. Ik hoop echter dat jij je geen zorgen maakt. Veel dingen zoals dit zullen in de nabije toekomst gebeuren en dat kan alleen maar duidelijk worden uit de feiten. We zouden net zo goed een paar belangrijke mensen kunnen bezoeken, een paar bekende predikanten of bijbeluitleggers, en deze gedachtestroom aan hen prediken. In het begin zullen ze het vast niet openlijk tegenspreken, maar ze zullen hun Bijbel tevoorschijn halen om tegen je in te gaan. Ze zullen je het boek Jesaja laten navertellen en het boek Daniël en ze zullen je zelfs het boek Openbaring laten uitleggen. En als je daar geen antwoord op kunt geven, zullen ze je afwijzen en je een valse christus noemen en zeggen dat je een absurde leer verkondigt. Na een uur zullen ze valse beschuldigingen tegen je uitbrengen totdat je er ademloos van bent. Is dat geen openlijk verzet? Maar dat is nog maar het begin. Zij kunnen de volgende stap van Gods werk niet tegenhouden en het zal niet lang duren of de Heilige Geest zal hen dwingen om het te accepteren. Dit is de algemene neiging; het is iets wat mensen niet kunnen doen en wat ze zich niet eens kunnen voorstellen. Ik geloof dat Gods werk zich onbelemmerd zal verspreiden door de hele wereld. Dat is Gods wil en niemand kan dat tegenhouden. Moge God ons verlichten en ons meer nieuw licht laten accepteren en Gods management in deze zaak niet laten onderbreken. Moge God ons genadig zijn zodat we allemaal het aanbreken van Zijn dag van glorie kunnen zien. Wanneer God verheerlijkt wordt in het hele universum, zal dat ook de tijd zijn dat wij heerlijkheid ontvangen aan Zijn zijde. Het lijkt erop dat dat ook de tijd zal zijn dat ik afscheid zal nemen van degenen die bij mij zijn. Ik hoop dat mijn broeders en zusters samen met mij hun stem willen verheffen in een smeekbede tot God: moge Gods grote werk spoedig voltooid zijn, zodat we de dag van Zijn glorie zullen zien tijdens ons leven. Ik hoop nog steeds dat ik Gods wil kan doen tijdens mijn leven en ik hoop dat God door zal gaan met Zijn werk in ons en dat er nooit belemmeringen zijn. Dat is mijn eeuwige verlangen. Moge God altijd onder ons zijn en moge Zijn liefde bruggen bouwen tussen ons, zodat de vriendschap tussen ons waardevoller wordt. Ik hoop dat liefde meer begrip tussen ons doet ontstaan en dat liefde ons dichter bij elkaar kan brengen, elke afstand tussen ons kan wegnemen en dat onze liefde voor elkaar dieper, breder en lieflijker wordt. Ik geloof dat dat de wil van mijn God is. Ik hoop dat mijn broeders en zusters en ik dichter bij elkaar zullen komen en dat we allemaal de korte tijd die we samen hebben zullen koesteren en dat deze ons mooie herinneringen zal geven.

Er zijn meer stappen van Gods werk geweest op het vasteland van China, maar die zijn helemaal niet ingewikkeld. Als we al deze stappen in overweging nemen, zijn ze niet zonder reden – ze zijn allemaal volbracht door God Zelf en alle mensen spelen een verschillende rol binnen Zijn werk. Elke scène in dit toneelstuk vinden mensen grappig, en verbazingwekkend genoeg heeft iedereen er een rol in. Bij elke uitvoering is het optreden van de mensen levensecht en iedere afzonderlijke persoon wordt zeer levendig en nauwgezet door Gods pen uitgetekend. Iedereen heeft veel dingen die in het daglicht blootgesteld worden. Ik zeg niet dat God ons voor de gek houdt door Zijn werk; dat zou onzinnig zijn. Al Gods werk heeft een doel; Hij doet absoluut niets wat geen belang of waarde heeft. Alles wat Hij doet is om de mensheid te vervolmaken en te winnen. Het is alleen daardoor dat ik waarlijk heb begrepen dat Gods hart helemaal gericht is op wat goed is voor mensen. Hoewel dit een toneelstuk genoemd zou kunnen worden, zou je ook kunnen zeggen dat dit toneelstuk een voorbeeld is van het echte leven, maar voor de regisseur van dit stuk, God, moeten alle mensen samenwerken om het stuk compleet te maken. Maar aan de andere kant wint God hierdoor mensen en laat Hij mensen hierdoor meer van Hem houden. Is dat niet zijn wil? Dus hoop ik dat niemand zich zorgen maakt. Weet je niets van Gods wil? Ik heb zoveel gezegd, ik hoop dat mijn broeders en zusters het allemaal kunnen begrijpen en mijn hart niet verkeerd begrijpen. Ik geloof dat God jullie zeker zal winnen. Iedereen gaat een andere weg. Ik hoop dat het pad onder jullie voeten het pad is dat is geopend door God en dat jullie allemaal mogen bidden en zeggen: “O God! Moge u mij winnen, zodat mijn geest kan terugkeren tot u.” Ben je er klaar voor om Gods leiding te zoeken in de diepte van je geest?

Het pad … (4)