Het pad … (7)

Het pad … (7)

Ieder van ons kan in onze ervaringen in de praktijk zien dat er vele keren zijn geweest waarop God persoonlijk een pad voor ons heeft geopend zodat we op een pad lopen dat steviger is, realistischer. Dat is zo, omdat dit pad degene is die God voor ons heeft geopend vanaf het begin van de tijd en die aan onze generatie is doorgegeven na tienduizenden jaren. We volgen dus onze voorgangers op, die dit pad niet tot het einde zijn gegaan; wij zijn degenen die door God zijn uitverkoren om het laatste stukje van de weg te gaan. Zo is hij speciaal voor ons klaargemaakt en ongeacht of we zegeningen ontvangen of met tegenslag te kampen krijgen, niemand anders kan dit pad gaan. Ik voeg mijn eigen inzicht hieraan toe: maak geen plannen om naar een andere plaats te ontsnappen of een andere route te vinden, uit verlangen naar status of voor het opbouwen van je eigen koninkrijk; dat zijn allemaal illusies. Als je enige vooringenomenheid hebt jegens deze woorden, raad ik je aan om niet in verwarring te raken. Het is het beste als je erover nadenkt, probeer niet al te slim te zijn of goed en slecht te verwarren. Daar zul je spijt van krijgen als Gods plan volbracht is. Dat wil zeggen, als het koninkrijk van God komt zal Hij de volken van de aarde aan stukken slaan en op dat moment zul je zien dat je eigen plannen ook vernietigd zijn en dat degenen die getuchtigd zijn, degenen zijn die verpletterd zijn. Op dat moment zal God Zijn gezindheid volledig onthullen. Ik meen dat ik je dit moet vertellen omdat ik me zeer bewust ben hiervan zodat je in de toekomst niet over mij klaagt. Dat we tot op heden dit pad hebben kunnen gaan was voorbestemd door God, dus denk niet dat je speciaal bent of dat je pech hebt – niemand kan een uitspraak doen over Gods huidige werk wil hij tenminste niet in stukken worden geslagen. Ik ben verlicht door Gods werk: wat er ook gebeurt, God zal deze groep mensen compleet maken, Zijn werk zal nooit opnieuw veranderen en Hij zal deze mensen naar het einde van de weg brengen en Zijn werk op aarde afmaken. Dit is iets dat wij allemaal moeten begrijpen. De meeste mensen zijn altijd ‘vooruitziend’ en onverzadigbaar; het ontbreekt hen allen aan begrip voor Gods huidige ongeruste intentie, daarom denken ze allemaal aan ontsnappen. Ze willen altijd naar buiten gaan, de wildernis in, om als een wild paard rond te zwerven dat zijn teugels heeft afgeschud, maar het komt niet vaak voor dat er mensen zijn die zich willen vestigen in het goede land Kanaän om de manier van leven van mensen te vinden. Als ze het land dat overvloeit van melk en honing zijn binnengegaan, zouden ze dan niet uitsluitend denken aan het genieten van dit land? Om eerlijk te zijn, buiten het goede land Kanaän is het overal wildernis. Zelfs als mensen de rustplaats zijn binnengegaan zijn ze niet in staat om hun plichten te vervullen; zijn ze niet gewoon hoeren? Als je de kans hebt verspeeld dat God je vervolmaakt in die omgeving, zal dat iets zijn wat je de rest van je leven zult betreuren; je zult hier onnoemelijk veel spijt van hebben. Je zult eindigen als Mozes die alleen staarde naar het land Kanaän, maar niet in staat was om ervan te genieten, zijn lege handen tot vuisten balde en vol spijt stierf – denk je niet dat dat beschamend is? Denk je niet dat het vernederend is als je bespot wordt door anderen? Ben je bereid om je te laten vernederen door anderen? Durf je niet te streven goed te doen voor jezelf? Ben je niet bereid om een eerbaar en oprecht mens te zijn die wordt vervolmaakt door God? Ben je echt iemand die het ontbreekt aan wilskracht? Je bent niet bereid om de andere paden te nemen, maar je bent ook niet bereid om het pad te volgen dat God voor jou heeft bepaald? Waag je het om tegen de wil van de hemel in te gaan? Hoe groot je vaardigheden ook zijn, kun je werkelijk de hemel beledigen? Ik geloof dat het voor ons het beste is om onszelf goed te kennen – slechts een klein beetje van Gods woord kan hemel en aarde veranderen, dus wat is een schriel mensje in Gods ogen?

Meer vanuit mijn eigen ervaring kijkend, zie ik dat hoe meer je de confrontatie aangaat met God, des te meer God je Zijn majesteitelijke gezindheid zal tonen en des te harder zal de kastijding zijn die Hij je ‘toedient’. Hoe meer je Hem gehoorzaamt, des te meer Hij jou zal liefhebben en beschermen. Gods gezindheid is als een martelwerktuig: als je gehoorzaamt zul je veilig en gezond blijven. Als je niet gehoorzaamt, maar altijd in de schijnwerpers wilt staan en trucjes uit wilt halen, zal Zijn gezindheid in een oogwenk veranderen. Evenals de zon op een bewolkte dag zal Hij zich voor je verbergen en je Zijn toorn tonen. Het is ook net als het weer in juni, met een wijde, heldere hemel en blauwe golven die kabbelen over het oppervlakte van het water, tot het water opeens in beweging komt en ontzagwekkende golven opkomen. Rekening houdend met deze gezindheid van God, waag je het dan om je wild en weerspannig te gedragen? De meeste broeders en zusters hebben het ervaren dat als de Heilige Geest overdag in hen werkt ze vol vertrouwen zijn, maar als Gods Geest hen plotseling verlaat zonder dat ze weten wanneer, ze rusteloos en slapeloos achterblijven in de nacht, koortsachtig zoekend naar de richting waarin Zijn Geest is verdwenen. Maar wat ze ook doen, ze zijn niet in staat om te achterhalen waar Zijn Geest naartoe is gegaan; en Hij verschijnt opnieuw aan hen zonder dat ze weten wanneer en zijn dan net als Petrus toen hij zijn Heer Jezus opeens weer zag: hij was opgetogen en leek het uit te schreeuwen van wilde vreugde. Kun je dit werkelijk hebben vergeten na het zo vaak te hebben meegemaakt? De Heer Jezus Christus, die vlees is geworden, aan het kruis is geslagen en daarna is verrezen en opgestegen ten hemel, is altijd een tijd lang voor je verborgen en verschijnt dan weer een tijd voor je. Hij toont zichzelf aan je omwille van je rechtvaardigheid en Hij wordt boos en gaat van je weg vanwege je zonden, dus waarom smeek je niet meer tot Hem? Wist je dat sinds Pinksteren de Heer Jezus Christus een andere taak heeft op aarde? Het enige wat je weet is dat het een feit is dat de Heer Jezus Christus vlees is geworden, op aarde is gekomen en is gekruisigd, maar je bent je er nooit van bewust geweest dat de Jezus in wie jij gelooft zijn werk lang geleden aan iemand anders heeft toevertrouwd. Zijn werk is lang geleden volbracht en daarom is de Geest van de Heer Jezus Christus opnieuw op aarde gekomen in het vlees om een ander deel van Zijn werk te doen. Ik wil hier iets invoegen – ondanks het feit dat jullie op dit moment in deze stroming zijn, waag ik het om te zeggen dat er weinig onder jullie zijn die geloven dat deze persoon degene is die jullie is verleend door de Heer Jezus Christus. Het enige wat jullie weten is dat jullie van hem genieten, maar jullie erkennen niet dat Gods Geest opnieuw op aarde is gekomen en jullie erkennen niet dat de God van vandaag de Jezus Christus is van duizenden jaren geleden. Daarom zeg ik dat jullie allemaal rondlopen met gesloten ogen. Jullie accepteren gewoon waar jullie uitkomen – jullie zijn er niet echt serieus mee bezig. Daarom geloven jullie in Jezus in het woord, maar wagen jullie het om openlijk in te gaan tegen degene van wie God vandaag getuigt. Is dat niet dom van je? De God van vandaag maakt zich niet druk om je fouten; Hij veroordeelt je niet. Je zegt dat je in Jezus gelooft, zou de Heer Jezus Christus je daarom vrijuit kunnen laten gaan? Denk jij dat God de plek is waar je stoom af kunt blazen of kunt liegen? Als je Heer Jezus Christus zich weer onthult, zal Hij bepalen of je rechtvaardig bent of slecht op basis van hoe je je nu gedraagt. De meeste mensen hebben uiteindelijk opvattingen over wat ik ‘mijn broeders en zusters’ noem; zij geloven dat de manier waarop God werkt zal veranderen. Maken deze mensen niet gewoon de dood het hof? Kan God getuigen van Satan als God Zelf? Ben je niet gewoon God aan het veroordelen? Denk je dat iemand simpelweg kan doen als God Zelf? Als je werkelijk kennis had, zou je geen opvattingen ontwikkelen. Het volgende staat in de Bijbel: “Alle dingen zijn voor Hem en alle dingen komen van Hem. Hij zal vele zonen naar de glorie leiden en Hij is onze Leidsman…. Hij schaamt Zich er daarom niet voor om ons Zijn broeders te noemen.” Misschien kun je de woorden gemakkelijk uit je hoofd opzeggen, maar je begrijpt niet wat het eigenlijk betekent; geloof je niet in God met je ogen dicht?

Ik geloof dat onze generatie gezegend is dat ze verder kan gaan op het pad dat niet is afgemaakt door de mensen van eerdere generaties en dat we de wederverschijning kan aanschouwen van God van duizenden jaren geleden – God die hier onder ons is en ook alles vervult. Je had nooit gedacht dat je dit pad zou kunnen gaan: kun je het doen? Dit pad wordt rechtstreeks geleid door de Heilige Geest, hij wordt geleid door de zevenvoudig geïntensiveerde Geest van de Heer Jezus Christus en is het pad dat voor jou is geopend door de God van vandaag. Zelfs in je stoutste dromen kon je je niet voorstellen dat de Jezus van duizenden jaren geleden opnieuw zou verschijnen voor jou. Voel je je niet dankbaar? Wie is in staat om voor het aangezicht van God te komen? Ik bid vaak voor onze groep om grotere zegeningen te krijgen van God, dat God ons gunstig gezind is en dat we gewonnen worden door Hem, maar er zijn ook talloze keren geweest dat ik bittere tranen heb gehuild omwille van ons, en God vroeg dat Hij ons zou verlichten en ons toe zou staan grotere onthullingen te zien. Als ik zie dat mensen telkens proberen God voor de gek te houden en zonder vastberadenheid, geleid worden door het vlees of door een verlangen naar beroemdheid en geluk om in de schijnwerpers te staan, hoe zou ik dan geen pijn in mijn hart kunnen voelen? Hoe kunnen mensen zo bewusteloos zijn? Komt het doordat wat ik doe geen vrucht draagt? Als jouw kinderen allemaal zouden rebelleren en ze je niet het respect van een kind zouden betonen, geen geweten hadden, alleen om zichzelf zouden geven, nooit zouden meevoelen met jou en je gewoon het huis uit zouden zetten als ze volwassen zijn, hoe zou je je dan voelen? Zou je dan niet zwemmen in tranen en terugdenken aan wat het je heeft gekost om hen op te voeden? Daarom heb ik talloze keren tot God gebeden: “Lieve God! Alleen u weet of ik een last draag in uw werk. Als er iets is waarbij mijn daden niet overeenkomen met uw wil, disciplineert u mij, vervolmaakt u mij en maakt u me daarvan bewust. Mijn enige verzoek aan u is dat u deze mensen meer beweegt zodat u spoedig de glorie kunt ontvangen en deze mensen door u verkregen kunnen worden en dat uw werk uw wil moge bereiken en u uw plan spoedig moge voltooien.” God wil mensen niet overwinnen door tuchtiging; Hij wil mensen niet telkens volledig onder controle houden. Hij wil dat mensen Zijn woord gehoorzamen en gedisciplineerd werken en op die manier aan Zijn wil voldoen. Maar mensen zijn schaamteloos en rebelleren voortdurend tegen Hem. Ik geloof dat het het beste is voor ons om de meest eenvoudige manier te vinden om Hem tevreden te stellen, dat wil zeggen om aan al Zijn regelingen te gehoorzamen en als je dit werkelijk kunt volbrengen zul je vervolmaakt worden. Is dat niet eenvoudig en vreugdevol? Neem het pad dat je moet gaan zonder je al te veel aan te trekken van wat anderen zeggen of denken. Heb je jouw toekomst en je lot in eigen hand? Je wilt altijd wegrennen en een werelds pad nemen, maar waarom kun je daar niet uitkomen? Waarom twijfel je jarenlang op een kruispunt en kies je uiteindelijk toch weer dit pad? Waarom keer je, na vele jaren rondgelopen te hebben, ondanks jezelf toch weer terug naar dit huis? Maak jij dat uit? Voor degenen in deze stroming, als je dat niet gelooft, luister dan naar mij als ik zeg: als je van plan bent om weg te gaan, wacht dan maar af en kijk of God je dat toestaat en zie hoe de Heilige Geest je beweegt – ervaar het zelf. Om eerlijk te zijn, zelfs als je pech hebt, moet je het lijden doorstaan in deze stroming en als er lijden is, moet je dat hier en nu lijden en kun je niet ergens anders heen gaan. Zie je het duidelijk? Waar zou je naartoe gaan? Dit is Gods bestuurlijke decreten. Denk je dat het betekenisloos is voor God om deze groep mensen te kiezen? In Gods werk vandaag wordt Hij niet gauw kwaad, maar als mensen zijn plan willen dwarsbomen kan Hij Zijn gelaatsuitdrukking in een tel veranderen en van zonnig veranderen in bewolkt. Ik adviseer je dus om rustig te worden en je te voegen naar Gods plannen, sta Hem toe om jou compleet te maken. Dit is de enige manier om een slim mens te zijn.

Het pad … (7)