Woorden van Almachtige God, werk van God, stem van God

Het Woord verschijnt in het vlees

Dit was de eerste keer sinds de schepping dat God de gehele mensheid toesprak. Deze uitspraken waren Gods eerste woorden voor de mensen. Hiermee ontmaskerde Hij de mensen , gaf hun richting, oordeelde over hen en sprak openhartig tegen hen. Daarom waren het ook de eerste uitspraken waarmee God de mensen bekendmaakte met Zijn pad, Zijn verblijfplaats, Zijn gezindheid, wat Hij heeft en wie Hij is, Zijn gedachten en Zijn zorgen over de mensheid. Het kan worden gezegd dat dit Gods eerste uitspraken waren voor de mensheid vanuit de derde hemel sinds de schepping en de eerste keer dat God Zijn inherente identiteit gebruikte om aan de mens te verschijnen en hem met woorden bekend te maken met de stem van Zijn hart.

Inhoudsopgave

Deel drie

De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde

(Juni 1992 tot augustus 2014)

Inleiding

De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde I

(Juni 1992 tot oktober 1992)

1Het pad … (3)
2Het pad … (6)
3Over de stappen van Gods werk
4Het pad … (1)
5Het pad … (2)
6Religieuze diensten moeten worden gezuiverd
7Het pad … (4)
8Het is heel belangrijk om een normale relatie met God aan te gaan
9Het pad … (5)
10Een normaal geestelijk leven brengt mensen op het goede pad
11Het pad … (7)
12Het pad … (8)
13Hoe een normale gesteldheid binnen te gaan
14Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben
15Hoe te dienen in harmonie met Gods wil
16De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen
17Een bespreking van het kerkelijk leven en het echte leven
18In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen
19Over dat iedereen zijn functie vervult
20Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in praktijk brengen
21Beloften aan hen die vervolmaakt zijn
22De slechten zullen zeker worden gestraft
23Waarmee een geschikte herder moet zijn toegerust
24Over ervaring
25Hoe je de werkelijkheid kunt kennen
26Betreffende het normale geestelijke leven
27Hoe is je relatie met God?
28Het onderhouden van de geboden en het praktiseren van de waarheid
29Over het gebruik door God van de mens
30Alleen het in praktijk brengen van de waarheid is werkelijkheid bezitten
31Iemand die redding ontvangt, is bereid om de waarheid in praktijk te brengen
32De geboden van het nieuwe tijdperk
33De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid
34Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen
35Ontsnap aan de invloed van de duisternis, en je zult door God gewonnen worden
36Richt je meer op de realiteit
37Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is
38Oprechte liefde voor God is spontaan
39Gods huidige werk kennen
40Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt?
41Mensen wier gezindheid is veranderd, zijn zij die zijn binnengegaan in de werkelijkheid van Gods woorden
42Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven
43Houd Gods wil in gedachten om volmaaktheid te bereiken
44Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden
45God vervolmaakt diegenen die naar Zijn eigen hart zijn
46Bij het geloof moet men zich richten op werkelijkheid, je bezighouden met religieuze rituelen betekent geen geloof
47Alleen zij die het huidige werk van God kennen mogen God dienen
48Over de praktijk van het gebed
49Degenen die vervolmaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan
50Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor
51Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen
52Alleen houden van God is werkelijk geloven in God
53Over je hart stil maken voor God
54Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen
55Alleen door het ervaren van loutering kan de mens ware liefde bezitten
56Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord
57Alles wordt volbracht door het woord van God
58Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden
59Degenen die God waarlijk beminnen zijn diegenen die zich absoluut kunnen onderwerpen aan Zijn werkelijkheid
60Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan
61Een waarschuwing aan hen die de waarheid niet beoefenen
62Je moet je toewijding aan God in stand houden
63Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’
64Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen
65Hoe Petrus Jezus leerde kennen
66Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven
67Ben je tot leven gekomen?
68Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God
69Alle mensen die God niet kennen, zijn mensen die zich tegen God verzetten

Download