Hoofdstuk 13

Hoofdstuk 13

In jullie huidige toestand houden jullie te veel vast aan de opvattingen van het zelf en jullie religieuze onderbreking is tamelijk serieus. Jullie zijn niet in staat om te handelen in de geest, jullie kunnen het werk van de Heilige Geest niet bevatten en jullie wijzen het nieuwe licht af. Je ziet de zon overdag niet omdat je blind bent. Je begrijpt mensen niet, bent niet in staat om je ‘ouders’ te verlaten, het ontbreekt je aan spiritueel onderscheidingsvermogen, je kent het werk van de Heilige Geest niet en je hebt geen idee hoe je mijn woorden kunt eten en drinken. Het is een probleem dat je dat je niet weet hoe je zelfstandig kunt eten en drinken. Het werk van de Heilige Geest gaat dag aan dag vooruit met verbazingwekkend hoge snelheid. Er is elke dag nieuw licht en er zijn elke dag nieuwe, verse dingen, maar jij begrijpt het niet. In plaats daarvan vind je het leuk om onderzoek te doen en bekijk je dingen door de bril van je persoonlijke voorkeuren zonder er zorgvuldig over na te denken en je luistert versuft. Je bidt niet ijverig in de geest en evenmin kijk je naar mij of geef je mijn woorden verdere overdenking. Dus, het enige wat je hebt bestaat uit letters, regels en doctrines. Je moet weten hoe je mijn woorden kunt eten en drinken en vaak tot mij komen met mijn woorden.

Mensen kunnen tegenwoordig zichzelf niet loslaten, ze denken altijd dat zij degene zijn die gelijk hebben. Ze zitten vast in hun eigen kleine wereldje en zijn geen goede mensen. Als ze volharden in het hebben van een onjuist doel, zullen ze zeker geoordeeld worden en als het ernstig is zullen ze worden geëlimineerd. Je moet meer je best doen om een voortdurende communicatie met mij te onderhouden en niet met wie je maar wilt. Je moet de mensen met wie je communiceert begrijpen en praten over de spirituele kanten van het leven, alleen dan kun je leven geven aan anderen en hun tekorten goed maken. Je moet geen belerende toon tegen hen aanslaan, wat fundamenteel een verkeerde houding is. Bij communicatie moet je spirituele zaken begrijpen. Je moet wijsheid hebben en in staat zijn om te begrijpen wat omgaat in de harten van anderen mensen. Je moet een goed mens zijn om anderen te dienen en je moet communiceren met wat je hebt.

Het cruciale punt is nu dat je in staat moet zijn om te communiceren met mij, om direct met mij te communiceren, om zelf te eten en te drinken en dichter bij God te komen. Je moet spirituele zaken snel begrijpen en in staat zijn om je omgeving en dat wat om je heen is geplaatst te doorzien. Kun jij begrijpen wat ik ben? Het is cruciaal dat je eet en drinkt op basis van waar je aan tekort hebt en dat je leeft volgens mijn woord! Herken mijn handen en klaag niet. Als je dat doet en weg gaat, kun je de mogelijkheid verliezen om Gods genade te ontvangen. Begin met dicht bij mij komen: wat ontbreekt bij jou, hoe kun je dicht bij mij komen en mijn hart begrijpen? Het is moeilijk voor mensen om dicht bij mij te komen omdat ze het zelf niet los kunnen laten. Hun gezindheid is altijd inconsistent, dan weer warm en dan weer koud en ze worden verwaand en tevreden over zichzelf zodra ze een beetje van het zoet proeven. Sommige mensen zijn nog niet ontwaakt; hoeveel van wat je zegt is wat je bent? Hoeveel daarvan is jezelf verdedigen, of anderen nadoen of gewoon de regels volgen? De reden waarom je het werk van de Heilige Geest niet kunt bevatten of begrijpen is omdat je niet weet hoe je dicht bij mij kunt komen. Aan de buitenkant denk je voortdurend over dingen na, waarbij je vertrouwt op de noties van het zelf en van je verstand. Je doet in het geheim onderzoek en houd je bezig met kleingeestige plannen en je kunt dat zelfs niet eens in de openbaarheid doen. Dit toont aan dat je het werk van de Heilige Geest niet werkelijk begrijpt. Als je werkelijk begrijpt dat iets niet van God komt, waarom durf je er dan niet tegen op te staan en het af te wijzen? Hoe velen zouden op kunnen staan en voor mij spreken? Je toont geen stoere ruggengraat.

Alles dat nu is klaargemaakt heeft als doel om jullie te onderwijzen zodat jullie kunnen groeien in jullie levens, om jullie geest alert en scherp te houden, om jullie spirituele ogen te openen en jullie te laten herkennen wat van God komt. Wat van God komt stelt je in staat om God met kracht en last te dienen en standvastig van geest te zijn. De dingen die niet van mij komen zijn allemaal leeg; ze geven je niets, ze laten je geest wegzakken en zorgen ervoor dat je je geloof verliest en creëren een afstand tussen jou en mij, waardoor je verstrikt raakt in je eigen gedachten. Je kunt nu alles in de seculiere wereld overstijgen als je leeft in de geest, maar als je in je gedachten leeft word je meegenomen door Satan en loopt de weg dood. Het is nu heel eenvoudig: kijk met je hart naar mij en je geest zal onmiddellijk sterk worden, je zult een weg hebben om in praktijk te brengen en ik zal elke stap van je leiden. Mijn woord zal op elk moment en in elke plaats aan je geopenbaard worden. Het maakt niet uit waar of wanneer, of hoe vijandig de omgeving is, ik zal het je duidelijk tonen en mijn hart zal aan jou geopenbaard worden als je met je hart naar mij kijkt. Op deze manier zul je over de weg die voor je ligt kunnen rennen en nooit verdwalen. Sommige mensen proberen van buitenaf op de tast hun weg te vinden maar doen dat nooit van binnenuit hun geest. Zij kunnen vaak het werk van de Heilige Geest niet bevatten. Als ze communiceren met andere mensen, raken ze alleen maar meer verward, zonder een weg om te volgen en ze weten niet wat ze moeten doen. Zo iemand weet niet wat hem mankeert. Ze hebben wellicht veel dingen en ze lijken wellicht innerlijk vervuld, maar heeft dat enig nut? Heb je werkelijk een weg om te volgen? Heb je enige verlichting en illuminatie? Heb je nieuwe inzichten? Ben je vooruit gegaan of ben je achter gebleven? Kun je bij blijven bij het nieuwe licht? Je bent niet gehoorzaam; de gehoorzaamheid waar je vaak over praat is niets dan gepraat. Heb je een gehoorzaam leven geleid?

Hoe groot is het obstakel van de zelfingenomenheid, zelfgenoegzaamheid, zelfbehagen en arrogantie van de mens? Wiens schuld is het als je de realiteit niet in kunt? Je zou jezelf zorgvuldig moeten onderzoeken om te zien of je een goed mens bent. Heb je je doelen en bedoelingen gesteld met mij voor ogen? Kunnen jouw woorden en handelingen overeind blijven in mijn aanwezigheid? Ik onderzoek al je gedachten en ideeën. Voel je je niet schuldig? Je trekt een valse façade op voor anderen en meet jezelf kalm een zelfingenomen houding aan; dit doe je om jezelf af te schermen. Je doet dit om je kwaad te verbergen en zoekt zelfs naar manieren om dat kwaad op iemand anders te schuiven. Wat een bedrog woont er in je hart! Denk aan alles wat je hebt gezegd; was het niet om er zelf beter van te worden dat je bang was dat je eigen ziel gewond zou raken en je daarom Satan verborg en toen je broeders en zusters onder dwang beroofde van hun eten en drinken? Wat kun je zeggen om jezelf te verdedigen? Denk je dat je de volgende keer het eten en drinken dat Satan deze keer heeft afgenomen goed kunt maken? Je ziet het dus duidelijk nu, is dit iets dat je kunt compenseren? Kun je de verloren tijd goed maken? Jullie moeten ijverig jezelf onderzoeken om erachter te komen waarom er geen eten en drinken was tijdens de afgelopen paar bijeenkomsten en wie deze moeilijkheden heeft veroorzaakt. Jullie moeten een voor een communiceren totdat het duidelijk is. Als zo iemand niet streng ingeperkt wordt, zullen de broeders en zusters het niet begrijpen en zal het gewoon opnieuw gebeuren. Jullie spirituele ogen zijn niet open en te veel mensen onder jullie zijn blind! En zij die wel zien gaan er achteloos mee om. Ze staan niet op, spreken zich er niet over uit en zij zijn ook blind. Zij die zien, maar niet spreken zijn stom. Er zijn er hier veel met handicaps.

Sommige mensen begrijpen niet wat de waarheid is, wat het leven is, wat de weg is en ze begrijpen de geest niet. Ze beschouwen mijn woorden als niets meer dan een formule en dat is te star. Ze begrijpen niet wat ware dankbaarheid en lofprijzing is. Sommige mensen zijn niet in staat om de cruciale dingen en de hoofdzaken te bevatten. In plaats daarvan begrijpen ze alleen de bijzaken. Wat betekent het om het management van God te onderbreken? Wat betekent het om het bouwwerk van de kerk te slopen. Wat betekent het om het werk van de Heilige Geest te onderbreken? Wat is een lakei van Satan? Deze waarheden moeten duidelijk begrepen worden en niet slechts vaag verdoezeld. Wat is de reden waarom er deze keer geen eten en drinken was? Sommige mensen hebben het gevoel dat ze God luid moeten loven vandaag, maar hoe zouden ze Hem moeten loven? Zouden ze lofzangen moeten zingen en dansen om Hem te loven? Tellen andere manieren niet als lofprijzing? Sommige mensen komen naar de samenkomst met het idee dat uitbundige lofprijzing de manier is om God te loven. Mensen hebben deze opvattingen en ze letten niet op het werk van de Heilige Geest, met als resultaat dat er nog steeds onderbrekingen zijn. Er was geen eten en drinken in deze bijeenkomst; iedereen heeft gezegd dat ze rekening zouden houden met Gods last en het getuigenis van de kerk zouden verdedigen. Wie heeft werkelijk rekening gehouden met Gods last? Vraag jezelf af: ben jij iemand die rekening heeft gehouden met Gods last? Kun jij rechtvaardigheid beoefenen voor God? Kun jij opstaan en voor mij spreken? Kun jij standvastig de waarheid in praktijk brengen? Ben jij moedig genoeg om te vechten tegen alle daden van Satan? Ben jij in staat om je gevoelens aan de kant te zetten en Satan te ontmaskeren omwille van mijn waarheid? Kun jij toestaan dat mijn wil vervuld wordt in jou? Heb je je hart geofferd als de doorslaggevende tijd daarvoor komt? Ben jij iemand die mijn wil doet? Vraag jezelf dit vaak af en denk er vaak over na. De gaven van Satan zijn binnenin je en dat is jouw schuld omdat je mensen niet begrijpt en er niet in slaagt om Satans vergif te herkennen; je leidt jezelf naar de dood. Satan heeft je stevig bedrogen, zo zeer dat je helemaal in de war bent; je bent dronken van de wijn van losbandigheid en je waait heen en weer, niet in staat om een duidelijk standpunt vast te houden en zonder weg om te beoefenen. Je eet en drinkt niet fatsoenlijk, je vecht en ruziet onbeheerst, je kunt goed en kwaad niet van elkaar onderscheiden en volgt wie ook maar leidt – heb je enige waarheid? Sommige mensen verdedigen zichzelf en laten zich zelfs in met bedrog, ze communiceren met anderen, maar dat voert naar een doodlopende weg. Is het van mij dat deze mensen hun intenties, doelen, motivatie en bron krijgen? Denk je dat de broeders en zusters genoegdoening kunt geven voor het feit dat hun eten en drinken weg is genomen? Zoek een paar mensen om mee te communiceren en vraag het hen, laat hen voor zichzelf spreken: is hun iets gegeven? Of hebben ze hun buik vol gedronken met vies water en zijn ze gevuld met vuilnis en hebben ze nu geen weg om te volgen? Zou dat de kerk niet slopen? Waar is de liefde tussen broeders en zusters? Je onderzoekt in het geheim wie gelijk heeft en wie ongelijk, maar waarom draag je niet een last voor de kerk? Normaal ben je er goed in om slogans te roepen, maar als er echt dingen gebeuren ben je daar dubbelzinnig over. Sommige mensen begrijpen het, maar mompelen alleen zachtjes, terwijl anderen wel hardop zeggen wat ze begrijpen, maar niemand anders zegt een woord. Ze weten niet wat van God komt en wat het werk is van Satan. Waar zijn jullie innerlijke gevoelens over het leven? Jullie kunnen het werk van de Heilige Geest simpelweg niet bevatten en herkennen het werk van de Heilige Geest niet en jullie vinden het moeilijk om nieuwe dingen te accepteren. Jullie accepteren alleen religieuze en wereldse dingen die voldoen aan de opvattingen van mensen. Daarom vecht je ongecontroleerd. Hoe veel mensen kunnen het werk van de Heilige Geest bevatten? Hoe veel hebben werkelijk een last gedragen voor de kerk? Kun jij het bevatten? Lofzangen zingen is een manier om God te loven, maar je begrijpt niet echt de waarheid over het loven van God en je bent verstard in de manier waarop je Hem looft. Is dat niet je eigen notie? Je klampt je altijd niet aflatend vast aan je eigen opvattingen en je bent niet in staat om je te richten op wat de Heilige Geest vandaag zal doen, niet in staat om te voelen wat je broeders en zusters voelen en niet in staat om de wil van God te zoeken op een rustige manier. Je doet dingen blindelings en zingt de liederen goed, maar het resultaat is een puinhoop. Is dat werkelijk eten en drinken? Zie je wie feitelijk de onderbrekingen veroorzaakt? Je leeft fundamenteel niet in de geest, maar houdt in plaats daarvan vast aan verschillende opvattingen – hoe is dat een manier om een last te dragen voor de kerk? Jullie moeten zien dat het werk van de Heilige Geest nu nog sneller oprukt. Zijn jullie daarom niet blind als jullie je stevig vastklampen aan jullie eigen opvattingen en je verzetten tegen het werk van de Heilige Geest? Is dat niet als een vlieg die tegen muren aanvliegt en rond zoemt? Als je op deze manier doorgaat zul je aan de kant gezet worden.

Zij die compleet gemaakt worden voor de ramp zijn gehoorzaam aan God. Ze leven in vertrouwen op Christus, getuigen van Christus en verhogen Hem. Zij zijn de zegevierende mannelijke kinderen en de goede soldaten van Christus. Het is nu van groot belang dat je kalmeert, dicht bij God komt en met Hem communiceert. Als je niet dicht bij God kunt komen, loop je het risico dat Satan je gevangen neemt. Als je dicht bij mij kunt komen en met mij kunt communiceren, zullen alle waarheden aan je onthuld worden en zul je een standaard hebben om te volgen voor je leven en je daden. Omdat jij iemand bent die dicht bij mij is, zal mijn woord je nooit verlaten en zul je tijdens je leven niet afdwalen van mijn woord; Satan zal geen manier hebben om gebruik te maken van jou, maar zal in plaats daarvan beschaamd worden en verslagen wegvluchten. Als je buiten zoekt wat binnen in je ontbreekt, zul je soms iets daarvan vinden, maar veel daarvan zal bestaan uit regels en dit is misschien niet wat je nodig hebt. Je moet jezelf loslaten en mijn woord meer eten en drinken en weten hoe je mijn woord kunt overwegen. Als je iets niet begrijpt, kom dan dicht bij me en communiceer vaak met me; op die manier zal wat je begrijpt echt en waar zijn. Je moet beginnen met dicht bij mij zijn. Dat is cruciaal! Anders weet je niet hoe je moet eten en drinken. Je kunt niet zelf eten en drinken – je gestalte is waarlijk te klein.

Hoofdstuk 13