683 Alleen door pijnlijke beproevingen kan je Gods liefelijkheid kennen

683 Alleen door pijnlijke beproevingen kan je Gods liefelijkheid kennen

1 Het streven naar de tevredenheid van God, is de liefde van God gebruiken om Zijn woorden in praktijk te brengen, ongeacht de tijd – zelfs als anderen zonder kracht zijn – is er binnen in jou nog steeds een hart dat God liefheeft, dat diep smacht naar God en God mist. Dit is een ware gestalte. Hoe groot je gestalte is, hangt af van hoe geweldig je liefde voor God is, of je in staat bent om standvastig te zijn wanneer je getest wordt, of je zwak bent wanneer een bepaalde situatie op je afkomt en of je bij je standpunt kunt blijven wanneer je broeders en zusters je afwijzen. Als de komende feiten zich voordoen, zullen ze aantonen hoe jouw liefde voor God eruit ziet.

2 Veel van Gods werk laat zien dat God echt van de mens houdt, het is gewoon zo, dat de ogen van de menselijke geest nog volledig geopend moeten worden en hij is niet in staat is, om veel van het werk van God, de wil van God en de vele dingen van God die heerlijk zijn, te doorzien. De mens heeft te weinig ware liefde voor God. Je hebt al die tijd in God geloofd en heden heeft God alle middelen om te ontsnappen afgesneden. Realistisch gesproken heb je geen andere keuze dan het juiste pad te nemen, het juiste pad waarop je bent geleid door het harde oordeel en de opperste redding van God. Pas na het ervaren van ontbering en loutering weet de mens dat God liefelijk is. Tot op de dag van vandaag kan door opgedane ervaringen worden gezegd dat de mens een deel van Gods liefelijkheid heeft leren kennen, maar dit is nog steeds niet genoeg, omdat de mens zoveel tekort schiet. Hij moet meer van Gods wonderbaarlijke werk ervaren en meer van al de loutering door het lijden dat door God is uiteengezet. Alleen dan kan de levensgezindheid van de mens worden veranderd.

Naar ‘Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

683 Alleen door pijnlijke beproevingen kan je Gods liefelijkheid kennen