230 Verloren tijd komt nooit meer terug

230 Verloren tijd komt nooit meer terug

I

Ontwaak, broeders! Ontwaak, zusters! Gods dag is niet verlaat.

Tijd is leven, tijd grijpen redt het leven. De tijd is niet ver weg!

Als je examens aflegt en niet slaagt, kan je het opnieuw proberen en studeren.

Maar je moet weten dat Gods dag niet verlaat zal worden.

Geloof in God, jouw Redder! Hij is jouw Almachtige!

Houd de wacht! Verloren tijd komt niet terug.

Er is geen geneesmiddel voor spijt. Hoe zal God dit tegen jou zeggen?

Is Zijn woord niet waardig aan jouw overweging en jouw gedachten?

II

Herinner je dat God je aanmoedigt terwijl Hij deze goede woorden spreekt.

Het einde ontvouwt zich voor jouw ogen, rampen komen dichtbij.

Is jouw leven belangrijk of wat je eet en draagt?

Nu is voor jou de tijd gekomen om over deze dingen na te denken.

Geloof in God, jouw Redder! Hij is jouw Almachtige!

Houd de wacht! Verloren tijd komt niet terug.

Er is geen geneesmiddel voor spijt. Hoe zal God dit tegen jou zeggen?

Is Zijn woord niet waardig aan jouw overweging en jouw gedachten?

III

Hoe erbarmelijk, arm, blind en wreed is de weg van de mensheid!

Je afwendend van Gods woord, spreekt Hij tevergeefs tegen jou?

Waarom ben je dan nog steeds nalatig? Heb je nog nooit eerder gedacht?

Voor wie denk je dan dat God deze dingen zegt?

Geloof in God, jouw Redder! Hij is jouw Almachtige!

Houd de wacht! Verloren tijd komt niet terug.

Er is geen geneesmiddel voor spijt. Hoe zal God dit tegen jou zeggen?

Is Zijn woord niet waardig aan jouw overweging en jouw gedachten,

en jouw gedachten?

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

230 Verloren tijd komt nooit meer terug