248 Aan wie ben jij loyaal?

248 Aan wie ben jij loyaal?

Couplet 1

Als God rijkdom voor ieder van jullie zou plaatsen,

en jullie zou vragen vrijelijk te kiezen uit alles wat Hij jullie gaf,

en zou zeggen dat Hij jullie niet zou veroordelen,

zouden de meesten van jullie rijkdom kiezen en de waarheid verloochenen.

De beteren zouden de rijkdommen opgeven

en met tegenzin kiezen voor de waarheid.

Degenen daar tussenin zouden beiden kiezen.

Zou jullie ware aard zo niet duidelijk worden?

Couplet 2

Jullie zullen altijd zo'n keuze maken tussen

de waarheid en iets waar jullie loyaal aan zijn

en jullie houding zal onveranderd blijven.

Zijn er niet ook velen die hebben geschommeld tussen goed en kwaad?

In de strijd tussen goed en kwaad, zwart en wit

zijn jullie je ongetwijfeld bewust van jullie keuzes

tussen familie en God, kinderen en God, vrede en onrust,

rijk en arm, groots of normaal, gesteund of verstoten.

Refrein

Als jullie zou worden gevraagd opnieuw te kiezen,

wat zou dan jullie standpunt zijn?

Zou het nog steeds het oude zijn?

Zouden jullie God nog steeds pijn doen en teleurstellen?

Zou jullie hart nog steeds zo weinig warmte hebben?

Zouden jullie nog steeds niet weten hoe Gods hart te troosten?

Couplet 3

Jullie verkozen direct een vredige boven een gebroken familie.

Jullie verkozen rijkdom boven plicht, zonder de wil je te bekeren,

rijkdom boven armoede, familie boven God,

en het hebben van noties boven het hebben van de waarheid.

Geconfronteerd met al jullie slechte daden

heeft God letterlijk alle vertrouwen in jullie verloren.

Hij is volslagen verbijsterd dat jullie

harten simpelweg onvermurwbaar zijn.

Couplet 4

Zoveel jaren van Gods toewijding,

zoveel jaren van Gods grote inspanning,

maken dat jullie God opgeven en je gefrustreerd voelen.

Maar Zijn hoop voor jullie groeit met elke dag

omdat Zijn dag al voor iedereen getoond is.

Toch zoeken jullie nog steeds duisternis en kwaad.

Hebben jullie nagedacht over wat jullie uitkomst zal zijn?

Refrein

Als jullie zou worden gevraagd opnieuw te kiezen,

wat zou dan jullie standpunt zijn?

Zou het nog steeds het oude zijn?

Zouden jullie God nog steeds pijn doen en teleurstellen?

Zou jullie hart nog steeds zo weinig warmte hebben?

Zouden jullie nog steeds niet weten hoe Gods hart te troosten?

Zouden jullie nog steeds niet weten hoe Gods hart te troosten?

Naar ‘Aan wie ben jij loyaal?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

248 Aan wie ben jij loyaal?