122 Beproeving vergt geloof

122 Beproeving vergt geloof

I

Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn.

Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen.

Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil

of het pad dat het beste is om te oefenen.

Maar je moet geloof hebben in Gods werk, net als Job,

die vanaf zijn geboorte zwak was en vervloekt

en toch niet ontkende dat God alles geeft en het ook weer wegnemen kan.

Welke loutering je dan ook door Gods woord ondergaat,

wat God vervolmaakt is je geloof.

Wanneer je het niet kan aanraken of zien,

het is dan dat je geloof nodig is.

II

Geloof is vereist wanneer iets niet zichtbaar is.

Wanneer het verborgen is voor het blote oog,

wanneer je je eigen ideeën niet kunt laten gaan,

wanneer je Gods werk niet kent, heb geloof,

wees standvastig en getuig, net als Job.

Toen Job op dit punt kwam, verscheen God en sprak tot hem.

Slechts geloof maakt dat je God kan zien, dat Hij je vervolmaakt.

Welke loutering je dan ook door Gods woord ondergaat,

wat God vervolmaakt, is je geloof.

Wanneer je het niet kan aanraken of zien,

het is dan dat je geloof nodig is.

Welke loutering je dan ook door Gods woord ondergaat,

wat God vervolmaakt is je geloof.

Wanneer je het niet kan aanraken of zien,

het is dan dat je geloof nodig is.

Het is dan dat je geloof nodig is.

Ja, het is dan dat je geloof nodig is.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

122 Beproeving vergt geloof