279 Ware liefde onder de mensen

279 Ware liefde onder de mensen

1

U drukt de waarheid uit en schenkt de mens de weg van eeuwig leven.

U verdraagt de pijn van afwijzing en deelt de tegenspoeden van de mens.

U wandelt te midden van de kerken en weidt uw uitverkorenen.

U leeft onder de mensen en lijdt met hen.

U bent decennia in pijn weggekwijnd.

U stort al uw liefde uit om het hart van de mens te winnen.

Uw strenge woorden zijn vervuld van ware liefde.

U oordeelt over en reinigt, test en loutert de mens.

U uit elke dag nieuwe woorden, alle om de mens te vervolmaken.

Ik onderga uw oordeel en wordt volledig gereinigd van verdorvenheid.

Ik ervaar uw liefde en mijn hart keert zich naar u toe.

2

Ik heb zo vele jaren in u geloofd, maar kende u nooit.

Vervuld van misvattingen, smeekte ik u slechts om genade.

Ik aanvaardde uw werk, maar had u nooit lief.

Ik verloor werkelijk volkomen mijn verstand en was het niet waard menselijk genoemd te worden.

U toonde me genade en lankmoedigheid en deed uw uiterste best me te redden.

Uw oordeel en loutering zijn uw liefde.

Door uw oordeel te ervaren, ken ik uw rechtvaardigheid.

Ik leef als een nieuw mens en mijn liefde voor u is zuiverder.

Nu ik uw beminnelijkheid zie, behoort mijn hart u toe.

Ik onderwerp me zonder spijt of klacht aan uw orkestraties.

Ik heb u lief en getuig van u, en ik zal u mijn hele leven trouw blijven.

279 Ware liefde onder de mensen