211 De waarheid van de nasleep van het menselijk verderf door Satan

211 De waarheid van de nasleep van het menselijk verderf door Satan

I

Voor zovele jaren hebben de gedachten van mensen

waarop ze vertrouwden om te overleven, hun hart verdorven

en hen lafaards gemaakt, verraderlijk en verachtelijk.

Ze hebben geen wilskracht of vastbeslotenheid,

maar zijn hebzuchtig, arrogant en eigenzinnig, oh,

te zwak om zichzelf te overstijgen of te ontsnappen aan de duistere invloed,

te ontsnappen aan de duistere kracht.

II

Hun gedachten en levens zijn verrot.

Hun meningen over geloven in God zijn echt lelijk, moeilijk te verdragen.

Het is te ondraaglijk om aan te horen.

Ze hebben geen wilskracht of vastbeslotenheid,

maar zijn hebzuchtig, arrogant en eigenzinnig, oh,

te zwak om zichzelf te overstijgen of te ontsnappen aan de duistere invloed,

te ontsnappen aan de duistere kracht.

III

De mens is angstig, verachtelijk en zwak.

Zij haten de duistere krachten niet.

Zij voelen de liefde voor licht en waarheid niet,

maar verdrijven ze met alles wat ze doen.

Ze hebben geen wilskracht of vastbeslotenheid,

maar zijn hebzuchtig, arrogant en eigenzinnig, oh,

te zwak om zichzelf te overstijgen of te ontsnappen aan de duistere invloed,

te ontsnappen aan het duister, te ontsnappen aan het duister,

te ontsnappen aan de duistere kracht.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

211 De waarheid van de nasleep van het menselijk verderf door Satan