959 Het transformeren van je gezindheid begint met het begrijpen van je natuur

959 Het transformeren van je gezindheid begint met het begrijpen van je natuur

1 Wat is de eerste stap bij het transformeren van je gezindheid? Weten jullie dat? Je begint met het begrijpen van je eigen natuur, dat is essentieel. How does one understand one’s nature? Understanding your nature actually means analyzing the depth of the soul; it involves what is in your life. It is the logic of Satan and the many viewpoints of Satan by which you had been originally living; that is, it is the life of Satan that you have been living by. Only by uncovering the deep-down parts of your soul can you understand your nature. Voorbeelden hiervan zijn de standpunten van mensen met betrekking tot bepaalde zaken, hun methoden en doelen in het leven, hun kernwaarden en hun zienswijze, en hun opvattingen over alle dingen die te maken hebben met de waarheid. Al deze dingen bestaan diep in de zielen van de mensen en zijn direct gerelateerd aan de transformatie van hun gezindheden.

2 Welke zienswijze op het leven heeft de verdorven mensheid? Deze: “Ieder voor zich en God voor ons allen.” Alle mensen leven voor zichzelf en geven er simpel gezegd alleen maar om hun fysieke lichaam te voeden en te kleden. Hun leven heeft niet in de geringste mate belang of waarde. Je zienswijze op het leven omvat waar je op vertrouwt om in de wereld te overleven en te leven; dat waarvoor je leeft en dat bepaalt hoe je leeft. Al deze dingen zijn de essentie van de menselijke natuur. Door de natuur te analyseren zul je zien dat alle mensen zich tegen God verzetten, dat ze allemaal duivels zijn en dat er geen werkelijk goed mens bestaat. Alleen door de natuur van mensen te analyseren kun je werkelijk de essentie en verdorvenheid van de mensheid kennen, begrijpen waar mensen eigenlijk toe behoren, waaraan het ze werkelijk ontbreekt en hoe ze de waarheid na zouden moeten streven om menselijke gelijkenis uit te leven. Dit is de waarheid die je moet begrijpen.

Naar ‘Wat je zou moeten weten over het transformeren van je gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

959 Het transformeren van je gezindheid begint met het begrijpen van je natuur