Hoe ik terugkeerde tot Almachtige God

Hoe ik terugkeerde tot Almachtige God

Iedereen die in God gelooft heeft een speciaal verhaal te vertellen over zijn of haar persoonlijke weg van bekering tot Hem. Dit boek deelt de ervaringen van Gods uitverkorenen die de leiding van de woorden van Almachtige God ontvangen. Sommigen ontsnappen aan de boeien en beperkingen van hun religieuze opvattingen, sommigen weten te ontkomen aan de verstoring en vervolging van de antichristelijke machten van de religieuze kringen en de kwade machten van de Communistische Partij van China, en weer anderen verwerven onderscheidingsvermogen over de slechte trends van de wereld. Ze stellen allen uiteindelijk vast wat de ware weg is en komen voor Gods troon. Dit zijn hun ontroerende verhalen. Elk van deze unieke ervaringen toont aan hoe Satan de mensheid bindt en beschadigt, en laat bovenal het gezag en de macht van Gods woorden zien en dat uitsluitend God liefde en redding voor de mens is.

Inhoudsopgave

1De mist trekt op en ik vind het pad naar het hemelse koninkrijk
2De weg naar zuivering
3Een dwalend hart komt thuis
4Luister! Wie spreekt er?
5Hoe ik bijna een dwaze maagd werd
6Almachtige God leidde me op het pad van het verwerven van reiniging
7Een ander soort liefde
8Het hemelse koninkrijk is in werkelijkheid op aarde
9Meldingen op YouTube hebben me herenigd met de Heer
10Het raadsel van de Drie-eenheid onthuld
11Waar komt deze stem vandaan?
12De Heer is in het oosten verschenen
13Door het mysterie van de namen van God te begrijpen, houd ik de voetstappen van het Lam bij
14Het woord van God leidt me tussen de valstrikken door
15Een ‘postduif’ brengt ernstig nieuws
16Ik doorzag de leugens van de CCP en Gods liefde haalde me terug naar Hem
17Ontsnapping uit de geruchtenvalstrik
18Vluchten uit het hol van de leeuw
19Een veldslag
20Gods woorden leidden me door Satans verleidingen
21Wat ik heb geleerd door persoonlijk Satans verleidingen te ervaren
22Wie is het obstakel op de weg naar het hemelse koninkrijk?
23Nu ik de waarheid begrijp over het onderscheiden van de ware Christus en valse Christussen, ben ik niet langer blindelings afwerend
24Ik open de deur van mijn hart en verwelkom de wederkomst van de Heer
25Verenigd met de Heer
26Een warm licht na een donkere tunnel
27Die dag was de lucht bijzonder helder en zonnig
28Een grassprietje dat tussen de bramen groeide
29Een doorbraak
30Fortuin en tegenslag
31Hoe een christen spiritueel ontwaakte
32Ik heb het ware geluk gevonden
33Een gelukkig huwelijk begint met het aanvaarden van Gods redding
34God staat naast mij
35Ik heb een waar thuis gevonden
36Ik heb de terugkomst van de Heer verwelkomd
37Thuiskomen
38De echtscheidingsstorm overwonnen
39Verloren en teruggevonden
40Ik ben thuisgekomen
41Teruggekeerd van de rand van de afgrond
42Terugkeer naar het leven van de rand van de dood
43Door de mist heen breken om het licht te zien
44De onthulling van het mysterie van het oordeel
45Gods woord is mijn kracht
46Door de dichte omsingeling van Satan breken
47De zaak Zhaoyuan van 28 mei leidt tot een familiecrisis
48Een ander soort redding
49Het ontwaken van een misleide geest
50De terugkeer van een verloren zoon

Download