961 Begrijp je ware gesteldheden om jezelf te begrijpen

961 Begrijp je ware gesteldheden om jezelf te begrijpen

1 Als mensen zichzelf willen begrijpen, zullen ze hun eigen gesteldheid moeten begrijpen. Het belangrijkste aspect bij het begrijpen van je eigen gesteldheid is het begrijpen van je eigen gedachten en ideeën. In elk tijdvak zijn de gedachten van de mensen gecontroleerd geweest door één hoofdzaak. Als je in staat bent je gedachten te beheersen, kun je grip krijgen op de dingen die erachter zitten. Mensen kunnen hun eigen gedachten en ideeën niet controleren, maar ze dienen wel te weten waar deze gedachten en ideeën vandaan komen, welke motieven erachter schuilgaan, hoe deze gedachten en ideeën worden geproduceerd, wat ze beheerst en wat hun natuur is.

2 Nadat je gezindheid is getransformeerd zullen je gedachten en ideeën, de verlangens waar je hart naar streeft, en je standpunten met betrekking tot de dingen die je wilt bereiken – die zijn geproduceerd uit die delen van je die zijn getransformeerd – anders zijn. Die gedachten en ideeën die afkomstig zijn uit die delen van je die nog niet zijn veranderd, de dingen die je niet duidelijk begrijpt, en de dingen die je nog niet hebt vervangen door de ervaringen van waarheid, zijn smerig, vuil en lelijk. Vandaag de dag hebben mensen die Gods werk verschillende jaren hebben ervaren, enig gevoel en bewustzijn van deze zaken. Degenen die Gods werk slechts een korte periode hebben ervaren, begrijpen deze zaken nog niet. Ze weten niet wat hun achilleshiel is of op welke gebieden ze makkelijk zullen vallen.

3 Jullie weten op dit moment nog niet wat voor soort mens jullie zijn, en hoewel andere mensen tot op zekere hoogte kunnen zien wat voor soort mens jullie zijn, kunnen jullie het zelf niet aanvoelen. Jullie kunnen niet duidelijk jullie gewone gedachten of bedoelingen onderscheiden, en jullie hebben nog geen duidelijk begrip van wat de essentie van deze zaken is. Hoe dieper je een aspect begrijpt, hoe meer je zult transformeren in dat aspect. Als zodanig zullen de dingen die je doet in overeenstemming met de waarheid zijn, zul je aan Gods eisen kunnen voldoen en zul je dichter bij de wil van God zijn. Alleen op deze manier kun je resultaten bereiken.

Naar ‘Mensen die altijd eisen stellen aan God zijn het minst redelijk’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

961 Begrijp je ware gesteldheden om jezelf te begrijpen