Kerkgezang ‘Almachtige God, u bezit mijn hart’ | Prachtige muziek

I

Wiens woorden zijn het zoetste, en hebben mijn geest gevoed?

Wiens liefde is het mooiste, en heeft mijn hart gevangen?

En wie doet het beste werk, reinigt de verdorvenheid van de mens?

Wie brengt mij grote verlossing, en brengt mij voor de troon?

Oh God, Almachtige God, mijn geliefde, u bent in mijn hart.

Oh God, Almachtige God, mijn hart behoort u toe.

Wie drukt de waarheid uit om de mens te redden, laat mij het licht zien?

Wie is de meest geliefde aan wie ik altijd denk?

II

Tussen de wolken zucht u diep, de mens is zo verdorven.

In de hemel zit u in stilte

te kijken naar het bewegen van de mens.

U loopt tussen de mensen,

ervaart de ontbering van de wereld.

U spreekt en werkt om

hen die van u houden te vervolmaken.

Oh God, Almachtige God, mijn geliefde, u bent in mijn hart.

Oh God, Almachtige God, mijn hart behoort u toe.

U heeft de mensheid zonder pauze voor zesduizend jaar beheerd.

U wordt opnieuw vlees om de mens te verkrijgen.

III

De ontbering die de gezindheid

van de mens verandert, is het meest waard.

Welk pad brengt het meeste succes in het leven?

Petrus' pad van liefde voor God.

Wat voor soort liefde is het meest oprecht?

Houden van Hem met je hart en hoofd.

Waarom gelooft de mens in God? Voor kennis van God en de waarheid.

Oh God, Almachtige God, mijn geliefde, u bent in mijn hart.

Oh God, Almachtige God, mijn hart behoort u toe.

God hoopt dat de gezindheid van de mens kan worden veranderd, en verkregen door Hem.

Ik doe alles om Hem tevreden te stellen, en om Zijn hart te troosten.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.