Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Nederlands christelijk lof- en aanbiddingslied ‘Almachtige God regeert als koning’

Video’s met gezangen 1863  2019-03-24

Nederlands christelijk lof- en aanbiddingslied ‘Almachtige God regeert als koning’

I

Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg.

Luister, wij wachters zingen samen luid,

want God is teruggekeerd naar Sion.

We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien.

Nu zingen we van vreugde door Gods troost

en Zijn verlossing van Jeruzalem.

Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm,

verschijnt Hij zoals Hij echt is.

Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

Uw grootse liefde hield ons vast.

Uw heilige woord doorboort ons door en door.

Almachtige God, wij danken u, wij loven u!

Eeuwige Vader, Prins van Vrede,

onze God regeert als Koning over allen!

II

Vanaf de troon van Almachtige God,

worden de zeven Geesten naar alle kerken gestuurd,

om uw mysteries te onthullen.

U regeert op uw troon van glorie.

Met rechtvaardigheid versterkt u uw koninkrijk.

Alle naties buigen voor u.

Almachtige God, Hij verschijnt zoals Hij echt is.

Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

Uw grootse liefde hield ons vast.

Uw heilige woord doorboort ons door en door.

Almachtige God, wij danken u, wij loven u!

Eeuwige Vader, Prins van Vrede,

onze God regeert als Koning over allen!

III

Duisternis verhult alle landen en mensen.

Maar God u verschijnt en straalt uw licht op ons,

uw glorie is op ons te zien.

Alle naties en koningen komen tot uw licht.

U heft uw ogen om rond te kijken.

Uw zoons van ver weg verzamelen zich om u heen.

Uw dochters ook, gedragen in uw armen.

U leidt ons voorwaarts op de weg naar uw koninkrijk.

Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

Uw grootse liefde hield ons vast.

Uw heilige woord doorboort ons door en door.

Almachtige God, wij danken u, wij loven u!

Eeuwige Vader, Prins van Vrede,

onze God regeert als Koning over allen!

IV

Met een oprecht, sereen en trouw hart

kijken wij en geven wij getuigenis voor u,

we verheffen u, zingen u lof.

We vormen onszelf in verenigde harmonie.

Laat u ons maken zodat wij u aanstaan,

geschikt om door u te worden gebruikt.

Laat uw wil geschieden op aarde,

zonder gestopt te worden door wat dan ook.

V

U heeft de riemen van de koningen losgemaakt,

opdat hun steden open zullen zijn

en nooit meer voor u gesloten worden.

Want uw licht van glorie heeft gestraald.

Almachtige God, wij danken u, wij loven u!

Eeuwige Vader, Prins van Vrede,

onze God regeert als Koning!

Almachtige God, wij danken u, wij loven u!

Eeuwige Vader, Prins van Vrede,

onze God regeert als Koning over allen!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl