Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke muziek ‘Christus van de laatste dagen heeft het Tijdperk van het Koninkrijk gebracht’

Serie muziekvideo’s 3041  2019-09-15

Christelijke muziek ‘Christus van de laatste dagen heeft het Tijdperk van het Koninkrijk gebracht’

Toen Jezus naar de wereld kwam

voltooide Hij 't Tijdperk der Wet

en bracht het Tijdperk van Genade.

In de laatste dagen werd God nogmaals vlees,

Hij voltooide het Tijdperk van Genade

en bracht het Tijdperk van 't Koninkrijk.

Wie de tweede incarnatie van God aanvaardt,

wordt 't Koninkrijkstijdperk in geleid en aanvaardt Gods leiding.

Na vergeving van zonden voor de mens,

keerde God terug in 't vlees als een gids.

Hij leidt hem 't nieuwe tijdperk in.

Hij begon het werk van oordeel

zo bracht Hij hem naar een hoger rijk.

Wie zich onderwerpt geniet hogere waarheid,

ontvangt veel grotere zegens

en hij leeft waarlijk in 't licht.

Hij verwerft waarheid, leven en weg.

Jezus deed veel werk onder de mens.

Verlossing van de hele mensheid was het enige werk dat Hij voltooide.

Hij werd zondoffer van de mens,

maar ontdeed de mens niet van

zijn verdorven gezindheid, al zijn verdorvenheid.

Om de mens te redden van Satan

droeg Jezus de zonden van de mens,

maar Gods grotere werk is vereist

om de mens te bevrijden van de verdorvenheid van Satan.

Na vergeving van zonden voor de mens,

keerde God terug in 't vlees als een gids.

Hij leidt hem 't nieuwe tijdperk in.

Hij begon het werk van oordeel

zo bracht Hij hem naar een hoger rijk.

Wie zich onderwerpt geniet hogere waarheid,

ontvangt veel grotere zegens

en hij leeft waarlijk in 't licht.

Hij verwerft waarheid, leven en weg.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.