Loflied ‘Christus’ koninkrijk is een warme thuis’ Leven in Gods liefde

Christus’ koninkrijk is een warme thuis

Christus’ koninkrijk is mijn warme thuis en behoort toe aan geheel Gods volk.

Christus loopt en spreekt in de kerk en leeft samen met Gods volk.

Het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden zijn hier, alsmede het werk van de Heilige Geest

Gods woorden wateren, bevoorraden en leiden ons, en ons leven groeit.

Dit is het koninkrijk geregeerd door Christus, het is een eerlijke en rechtvaardige wereld.

Christus’ koninkrijk is mijn warme thuis, het is zo dierbaar aan Gods volk.

Gods woorden regeren in de kerk, wij handelen volgens de waarheid en verheffen Christus in ons hart.

Er zijn geen strijd of intriges meer, er is geen reden meer tot verdedigen of vrezen.

Christus is de rustplaats voor de menselijke ziel, ik hoef niet langer te dolen.

Dit is Gods koninkrijk waar mensen naar hunkeren, het is het vredige thuis van de mensheid.

Christus’ koninkrijk is mijn warme thuis, heel Gods volk koestert het.

Hier ervaar ik Gods oordeel en beproevingen,

en mijn verdorven gezindheid wordt gezuiverd en veranderd.

Mijn gejubel en gelach, het verhaal van mijn groei zijn hier,

mijn kalme woorden tot God zijn ook hier.

Mijn onvergetelijke herinneringen zijn hier,

een optekening van de prijs die God betaalt.

Alles hier beroert mij, woorden kunnen de oprechte toewijding niet uitdrukken.

Christus van de laatste dagen, mijn geliefde, zo bekoorlijk,

U hebt mij dit warme thuis geschonken.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.