Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Nederlandse christelijk lied ‘Het werk en de uiting van Christus bepalen Zijn wezen’

Video’s met gezangen 792  2018-12-29

Nederlandse christelijk lied ‘Het werk en de uiting van Christus bepalen Zijn wezen’

I

Christus’ essentie is bepaald door Zijn werk en uitdrukking.

Met een oprecht hart vervolledigt Hij wat Hem is toevertrouwd,

aanbidt God in de hemel en zoekt Zijn Vaders wil.

Dit is allemaal bepaald door Zijn essentie, en zo ook Zijn natuurlijke openbaringen.

Zo genoemd omdat Zijn uitdrukkingen geen nabootsingen zijn,

noch van jaren van menselijke vorming of opleiding.

Ze zijn niet aangeleerd of zelf opgesierd, maar inherent. Ah …

Ze zijn niet aangeleerd of zelf opgesierd, maar inherent. Ah …

II

De mens mag Zijn werk, Zijn uitdrukkingen en menselijkheid ontkennen,

ze mogen zelfs Zijn leven of normale menselijkheid ontkennen,

maar niet Zijn oprechte hart, God in de hemel aanbiddend.

Niemand kan ontkennendat Hij hier is om de wil van de hemelse Vader te vervullen.

En niemand kan de oprechtheid ontkennenwaarmee Hij God de Vader zoekt.

Zijn beeld mag dan niet aangenaam zijn om te zien,

Zijn woorden mogen dan geen sfeer van sensatie hebben,

Zijn werk mag dan niet zo aarde-of-hemel-brekend zijn,

zoals voorgesteld in de menselijke verbeelding.

Maar inderdaad Hij is Christus, die Zijn Vaders wil vervult,

met een oprecht hart, en totale onderwerping en uiterste gehoorzaamheid. Ah…

Dat is omdat Zijn essentie die van Christus is.

Een waarheid die moeilijk te geloven is maar wel bestaat.

Een waarheid die moeilijk, moeilijk te geloven is maar wel bestaat.

Een waarheid die moeilijk, moeilijk te geloven is maar wel bestaat. Ah …

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl