Gods woorden ‘God Zelf, de unieke VIII God is de bron van leven voor alle dingen (II)’ Deel één

Almachtige God zegt: “God schiep alle dingen en gebruikte Zijn eigen manieren om de wetten van groei voor alle dingen vast te stellen, evenals hun groeitraject en groeipatronen. Hij bepaalde ook de manieren waarop alle dingen op deze aarde bestaan, zodat ze kunnen voortleven en afhankelijk zijn van elkaar. Met dergelijke methoden en wetten kunnen alle dingen met succes en vreedzaam op het land bestaan en groeien. Alleen in zo’n omgeving is de mens in staat om een stabiele thuis- en leefomgeving te hebben en, onder Gods leiding, zich verder te ontwikkelen en vooruit te komen.”

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.