Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gezang Gods woorden ‘De vleesgeworden God doet het belangrijkste werk van het redden van de mens’

Video’s met gezangen 871  2019-07-30

Meer bekijken:

Nederlandse religieuze muziek ‘Ik heb Gods liefde gezien’ (Officiële video)

https://nl.easternlightning.org/videos/i-have-seen-God-s-love-mv.html

Gezang Gods woorden ‘De vleesgeworden God doet het belangrijkste werk van het redden van de mens’

I

Het werk van God in het vlees

is het grootste van Gods werk.

Het werk van God in het vlees,

het diepgaandst van al Gods werk.

Van de drie fases van Gods werk,

zijn deze twee het belangrijkst,

deze twee fases van het werk,

het werk van de vleesgeworden God.

Het belangrijkste deel van het werk van God

wordt gedaan in het vlees.

De redding van elke mens door God

moet worden gedaan in het vlees.

Hoewel de mens voelt dat God in het vlees niet verwant is,

is dit vlees toch van belang

voor het lot en bestaan van de mensheid,

omdat Hij het meest cruciale werk doet.

II

Het verderf van de mens is een hinder

voor de vleesgeworden God.

De omgeving is vijandig,

de aard van de mens is erg laag.

Het werk van de laatste dagen

is bijzonder moeilijk.

Toch wordt de gepaste uitkomst bereikt

aan het einde van dit werk.

Het belangrijkste deel van het werk van God

wordt gedaan in het vlees.

De redding van elke mens door God

moet worden gedaan in het vlees.

Hoewel de mens voelt dat God in het vlees niet verwant is,

is dit vlees toch van belang

voor het lot en bestaan van de mensheid,

omdat Hij het meest cruciale werk doet.

III

Gods werk zal het beste resultaat behalen.

Zonder gebreken, zal Gods werk het bereiken.

Dit is het effect van het werk, het werk in het vlees,

overtuigender dan het werk van de Geest.

De drie fases van werk zullen worden voltooid,

voltooid door God in het vlees.

De drie fases van werk moeten worden voltooid

door de vleesgeworden God.

Het belangrijkste deel van het werk van God

wordt gedaan in het vlees.

De redding van elke mens door God

moet worden gedaan in het vlees.

Hoewel de mens voelt dat God in het vlees niet verwant is,

is dit vlees toch van belang

voor het lot en bestaan van de mensheid,

omdat Hij het meest cruciale werk doet.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl