Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijk lied ‘God heeft al Zijn liefde aan de mensheid gegeven’ | Officiële muziek video

Video’s met gezangen 779  2019-07-27

Christelijk lied ‘God heeft al Zijn liefde aan de mensheid gegeven’ | Officiële muziek video

I

Toont Hij Zijn rechtvaardigheid, majesteit of woede,

God voert Zijn management uit en redt de mens uit liefde.

Hoeveel liefde? Vroegen sommigen.

Maar ’t antwoord is niet hoeveel, Gods liefde is 100 procent.

Want als Gods liefde wat minder was, zouden de mensen reddeloos zijn.

Aan de mensheid gaf God al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde aan de mensheid.

Hij geeft al Zijn liefde. Hij geeft al Zijn liefde.

II

Waarom is God vlees geworden? Om de mens te redden was niets hem teveel.

Zijn incarnatie omvat al Zijn liefde.

De mens rebelleert extreem tegen God.

Voorbij het punt om gered te worden, de mens is er al voorbij.

Dus God kan niet anders dan vlees worden om Zich op te offeren voor de mens.

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde aan de mensheid.

Hij geeft al Zijn liefde. Hij geeft al Zijn liefde.

III

God zou geen vlees worden als Hij de mens niet liefhad.

God had bliksem en Zijn woede uit de hemel kunnen sturen.

De mensheid zou bezwijken en het zou niet nodig zijn

dat God de vernederende taak van vleeswording verdraagt.

Hij offerde Zich op voor de mensheid, Hij gaf Zijn liefde voor de mensheid.

Hij offerde Zich op voor de mensheid, Hij gaf Zijn liefde voor de mensheid.

God verkoos de pijn en onderdrukking,

de vernedering en de afwijzing.

Maar toch redde Hij de mensheid. De echte definitie van liefde.

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde aan de mensheid.

Hij geeft al Zijn liefde. Hij geeft al Zijn liefde.

Hij geeft al Zijn liefde. Hij geeft al Zijn liefde.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken:

Nederlandse religieuze muziek ‘Ik heb Gods liefde gezien’ (Officiële video)

https://nl.easternlightning.org/videos/i-have-seen-God-s-love-mv.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl