Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijk lied ‘God is in het oosten van de wereld met glorie verschenen’ | Gezang Gods woorden

Video’s met gezangen 1210  2019-07-09

Christelijk lied ‘God is in het oosten van de wereld met glorie verschenen’ | Gezang Gods woorden

I

God doet werk in het hele universum.

Geluiden donderen eindeloos in het oosten,

doen alle naties en denominaties wankelen.

Het is Gods stem die allen naar het heden bracht.

Het is Zijn stem die allen zal hebben overwonnen.

Ze vallen in deze stroom en onderwerpen zich aan Hem.

God heeft lang geleden de glorie van de aarde herwonnen,

en vanuit het oosten heeft Hij die heruitgegeven.

Wie verlangt er niet Gods glorie te zien?

Wie wacht Zijn terugkeer niet af met gretigheid?

Wie dorst er niet naar dat Hij opnieuw verschijnt?

Wie mist Zijn lieflijkheid niet?

Wie zou niet komen naar het licht?

Wie zou de rijkdom van Kanaän niet zien?

Wie verlangt er niet naar de terugkeer van de Verlosser?

Wie bewondert de Ene met almacht niet?

II

Gods stem moet zich door het hele land verspreiden.

Tot Zijn uitverkoren volk heeft Hij meer woorden te spreken.

Zoals een machtige donderslag die bergen en rivieren doet beven,

spreekt Hij tot het hele universum en de hele mensheid.

Zo worden Gods woorden de schat van de mens.

En alle mensen koesteren Zijn woorden.

Bliksem flitst recht van het oosten naar het westen.

Mensen willen Gods woorden niet opgeven.

Gods woorden zijn onbevattelijk maar brengen toch vreugde.

Alle mensen verheugen zich en vieren Gods komst, zoals met een nieuwe baby.

Gods stem trekt mensen aan tot voor Hem.

God treedt voortaan formeel onder de mensen.

Alle mensen zullen Hem hierdoor vereren.

Vanwege de glorie en de woorden die God uitdraagt,

komen allen voor God en zien de bliksem uit het oosten.

III

God is neergedaald op de ‘Olijfberg’ in het oosten.

Hij is al lang op deze aarde, dus geen Zoon van Joden meer.

Hij is de bliksem uit het oosten.

Hij verliet de mens en verschijnt nu weer, vol van Zijn glorie.

God is Hij die werd vereerd vóór de eeuwen,

de baby die verlaten werd door de Israëliërs, talloze eeuwen geleden.

Hij is de glorieuze Almachtige God van de huidige eeuw!

Al wat Hij wil bereiken, is niets anders dan dit:

Mensen komen allen voor de troon van God,

om Zijn gezicht en daden te zien, om Zijn stem te horen.

Het is het einde en de climax van Zijn plan,

en het doel van het management van God.

Zodat alle naties Hem erkennen en vereren.

Alle mensen Hem vertrouwen en Zijn onderdanen zijn.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken:

Nederlandse religieuze muziek ‘Ik heb Gods liefde gezien’ (Officiële video)

https://nl.easternlightning.org/videos/i-have-seen-God-s-love-mv.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

https://www.stockfootage.com

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl