Christelijke muziek ‘God hoopt dat de mens Hem kan kennen en begrijpen’ | Officiële muziek video

Video’s met gezangen 32  2020-01-13

Couplet 1

Sinds Gods eerste contact met de mensheid heeft Hij haar constant,

voortdurend Zijn essentie en wat Hij is en heeft onthuld.

Of mensen het al dan niet altijd zien of begrijpen,

God spreekt en werkt om Zijn gezindheid en essentie te tonen.

Nooit verhuld, nooit verborgen, vrijgegeven zonder voorbehoud,

Gods essentie en gezindheid, Zijn wezen en Zijn bezit,

worden onthuld als Hij werkt en bezig is met de mensheid.

Couplet 2

God hoopt dat de mens hem begrijpt, Zijn wezen, gezindheid,

Hij wil niet dat die worden beschouwd als eeuwige geheimen.

Ook wil Hij niet dat de mens Hem ziet als een onoplosbaar raadsel.

Nooit verhuld, nooit verborgen, vrijgegeven zonder voorbehoud,

Gods essentie en gezindheid, Zijn wezen en Zijn bezit,

worden onthuld als Hij werkt en bezig is met de mensheid.

Couplet 3

Slechts als de mensheid God kent

kan zij de weg voorwaarts kennen, waardig door God geleid te worden.

Ze zal leven onder Zijn heerschappij, in Zijn licht en zegen.

Nooit verhuld, nooit verborgen, vrijgegeven zonder voorbehoud,

Gods essentie en gezindheid, Zijn wezen en Zijn bezit,

worden onthuld als Hij werkt en bezig is met de mensheid.

Nooit verhuld, nooit verborgen,

worden onthuld als Hij werkt en bezig is met de mensheid.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp