Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke muziek 2019 ‘God in het vlees is van levensbelang voor jullie’ | Prachtige muziek

Video’s met gezangen 1048  2019-10-24

Christelijke muziek 2019 ‘God in het vlees is van levensbelang voor jullie’ | Prachtige muziek

I

Gods werk in de laatste dagen wordt gedaan

door deze normale mens.

Hij zal je alles schenken,

en over alles van je beslissen.

Kan deze man zijn zoals jullie geloven,

zo eenvoudig en niet noemenswaardig?

Overtuigt Zijn waarheid jullie niet?

Zijn Zijn daden niet overtuigend?

Is Zijn pad het niet waard om te volgen?

Waarom zijn jullie zo tegen Hem?

Wat maakt dat jullie je zo gedragen,

dat jullie Hem mijden en Hem zelfs verwerpen?

Vanwege de komst van Gods tweede incarnatie

heeft God je vergeven en je genade getoond.

En dit zijn de woorden die God met je deelt:

Deze normale mens die de vleesgeworden God is,

is van levensbelang voor jullie.

Dit is de grootste daad die God heeft verricht.

II

Het is Hij die de waarheid uit.

Het is Hij die de waarheid voorziet.

Hij geeft je het pad waarop je loopt.

Begrijp je het nog steeds niet echt?

Zie je nog steeds de sporen niet van Gods werk

binnen al deze waarheden?

Zonder het werk van Jezus

zou de mens niet van het kruis kunnen komen.

Zonder de huidige incarnatie,

zouden zij die komen van het kruis

nooit geprezen kunnen worden door God

of het nieuwe tijdperk binnengaan.

Vanwege de komst van Gods tweede incarnatie

heeft God je vergeven en je genade getoond.

En dit zijn de woorden die God met je deelt:

Deze normale mens die de vleesgeworden God is,

is van levensbelang voor jullie.

Dit is de grootste daad die God heeft verricht.

III

Zonder deze man, zou je nooit de kans hebben gehad,

nooit in aanmerking komen om Gods ware gezicht te zien.

Want jullie hadden allemaal

lang geleden al vernietigd moeten worden.

Vanwege de komst van Gods tweede incarnatie

heeft God je vergeven en je genade getoond.

En dit zijn de woorden die God met je deelt:

Deze normale mens die de vleesgeworden God is,

is van levensbelang voor jullie.

Vanwege de komst van Gods tweede incarnatie

heeft God je vergeven en je genade getoond.

En dit zijn de woorden die God met je deelt:

Deze normale mens die de vleesgeworden God is,

is van levensbelang voor jullie.

Dit is de grootste daad die God heeft verricht.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

#muziek #liederen #Christelijk #liedjes