Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Kerkmuziek ‘De vleesgeworden God van de laatste dagen verricht voornamelijk het werk van woorden’

Serie muziekvideo’s 2244  2019-05-17

Kerkmuziek ‘De vleesgeworden God van de laatste dagen verricht voornamelijk het werk van woorden’

De vleesgeworden God van de laatste dagen maakt een einde aan het Tijdperk van Genade

en spreekt woorden die vervolmaken en verlichten,

woorden die het mensenhart bevrijden van vage noties over God.

Jezus bewandelde een weg die anders was.

Hij deed wonderen en genas de zieken, predikte het evangelie van het koninkrijk

en werd gekruisigd om alle mensen te verlossen.

Zo kreeg de mens er een notie van dat dit is hoe God altijd zal zijn.

De vleesgeworden God van de laatste dagen vervult en openbaart alles met woorden.

Uit Zijn woorden kun je opmaken wat Hij is;

uit Zijn woorden kun je opmaken dat Hij God is.

De vleesgeworden God van de laatste dagen

bevrijdt het mensenhart van vage noties over God.

Door Zijn woorden en daden werkt Hij onder alle mensen.

Zo kent de mens de werkelijkheid van God en gelooft hij niet in een God die vaag is.

Door de woorden van God in het vlees maakt Hij de mens compleet en vervult Hij alle dingen.

Dit is het werk dat God tot stand zal brengen aan het uiterste einde van de dagen.

De vleesgeworden God van de laatste dagen vervult en openbaart alles met woorden.

Uit Zijn woorden kun je opmaken wat Hij is;

uit Zijn woorden kun je opmaken dat Hij God is.

God in het vlees spreekt slechts woorden,

want dit is Zijn werk op aarde.

Alles wat Hij is, kun je zien door Zijn woorden:

machtig, nederig en verheven.

God in het vlees spreekt slechts woorden,

want dit is Zijn werk op aarde.

Alles wat Hij is, kun je zien door Zijn woorden:

machtig, nederig en verheven.

De vleesgeworden God van de laatste dagen vervult en openbaart alles met woorden.

Uit Zijn woorden kun je opmaken wat Hij is;

uit Zijn woorden kun je opmaken dat Hij God …

De vleesgeworden God van de laatste dagen vervult en openbaart alles met woorden.

Uit Zijn woorden kun je opmaken wat Hij is;

uit Zijn woorden kun je opmaken dat Hij God is.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.